image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Gemeenten falen

Gemeenten falen bij bestrijding lawaai

NSG biedt hulp bij geluidsoverlast
13 JANUARI 2016.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) ontving het afgelopen jaar een toenemend aantal informatievragen waar bewoners in conflict zijn met hun gemeente. Zaken die in dat kader vorig jaar passeerden bij het bureau van de NSG betreffen lawaai van speelplaatsen, sportterreinen, nieuwe verkeerswegen, terrassen, cafés, muziekevenementen, racecircuits, bouwlawaai maar bijvoorbeeld ook van een schietterrein. Zowel in procedurele zin, bij handhaving van regelgeving als bij de uitvoering en interpretatie van geluidsonderzoek worden keuzes gemaakt die hinder faciliteert. De NSG constateert dan ook dat er veel mis gaat. Particulieren die bij de NSG aankloppen missen vaak de financiële middelen om een duur adviesbureau in te schakelen. Ook hebben zij een enorme kennisachterstand. Donateurs van de stichting kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de NSG-medewerkers. In gesprek met hun gemeente komen ze zodoende meer beslagen ten ijs. Hulpvragen komen in veel gevallen pas binnen als de problemen van geluidsoverlast al gaande zijn. Oplossingen liggen dan verder weg. Door het inschakelen van de NSG aan het begin van een besluitvormingsproces is het risico op geluidshinder aannemelijk lager. Zo zijn kostbare procedures niet nodig en blijven herstelwerkzaamheden uit. Het bureau van de NSG ontving het afgelopen jaar zo’n 800 vragen. De meeste gaan over lawaai van buren. Soms overwegen mensen ook in die gevallen een gang naar de rechter. Niet altijd zal dat leiden tot oplossingen. Dat betekent dat als een casus geen kans van slagen heeft ontraden wordt een procedure op te starten. Andere oplossingsrichtingen maken dan meer kans. Daarbij zal een verhuurder, een Vereniging van Eigenaren dan wel een beheerder een bemiddelde rol kunnen vervullen. Bouwakoestische kennis is dan onontbeerlijk.

GELUID IN HET NIEUWS

Misleidende reclame over Lelystad?

Klacht naar Reclame Code Commissie... Verder >

Carbidschieten

Wat te doen?... Verder >

Vliegtuiglawaai bedreigt toerisme Zuid-Limburg

Minder toeristen door luchthaven... Verder >

Experimenten met wijkrechters

Ze buigen zich ook kwesties van burenlawaai... Verder >

Concentratie verbetert met regelmatige rust

Ook geluiden uit natuur helpen... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >