image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Geluid in de politiek

SP overstemt andere politieke partijen

De NSG heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht gehouden. Lettend op het huidige politieke klimaat is het niet verrassend dat de meeste verkiezingsprogramma’s weinig ambitieus zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. De bestrijding van ongewenst geluid is een onderwerp dat mondjesmaat aan de orde komt. Sommige partijen, zoals de VVD, de PVV, de PvdA en het CDA noemen het in het geheel niet. De SP is een positieve uitzondering. Deze partij heeft in het verleden in het politieke debat het onderwerp regelmatig aan de orde gesteld, beschikt over inhoudelijke kennis en komt dan ook met concrete voorstellen. GroenLinks is goede tweede. De ChristenUnie volgt op enige afstand. De SP, GroenLinks en de ChistenUnie besteden aandacht aan verkeerslawaai, lawaai rond vliegvelden, kiezen voor aanpak bij de bron en noemen daarbij auto’s en scooters met name. Bij dit laatste item moet Brussel een sturende rol vervullen.
De snelheid op de autosnelwegen moet weer omlaag als dat slecht uitpakt voor de omwonenden. Het gebruik van elektrisch vervoer in de stad moet gestimuleerd worden.
De SP is de enige partij die de geluidsisolatie tussen woningen benoemt.
De ChristenUnie geeft aan dat maximumsnelheid van 80 km rond steden moet worden gehandhaafd; 100 km op snelwegen elders heeft de voorkeur.
Lagere snelheid bevordert niet alleen de rust in woon- en recreatiegebieden, maar ook en vooral neemt de luchtvervuiling af. Geluid en lucht hebben beide een direct effect op de gezondheid van bewoners in de nabijheid van snelwegen.
Lawaai is meer dan hinder alleen
Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat er een directe relatie is met gezondheid. Zo toont recent onderzoek weer eens aan dat er verband is tussen herrie van verkeer en de kans op hartfalen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) liet eerder zien dat verkeerslawaai in de nabije toekomst binnen het veld van de milieuproblematiek de belangrijkste gezondheidscomponent vormt. Alle reden om het onderwerp ‘geluid’ hoger op de politieke agenda te plaatsen dan de politieke partijen nu doen.  Zie ook de NSG brochure over lawaai en gezondheid.

Naast de NSG heeft ook het webtijdschrift Geluidnieuws de verkiezingsprogramma’s op geluid geanalyseerd: zie hun analyse.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

Deze geluidswal met zonnepanelen is in gebruik genomen... Verder >

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

Een gemis met flinke gevolgen... Verder >

Schiphol op zee is geen droombeeld

Nu doorzetten!... Verder >

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

Dorpsbelang Biddinghuizen wil boete-clausule voor Airport Lelystad... Verder >

Ziek door lawaai in Parijs

Onderzoek in de stad Parijs: de stad die bewoners ziek maakt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >