Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

€ 50.000 dwangsom per week voor Zaventem

20 september 2018

Vijf Vlaams-Brabantse gemeenten uit de Noordrand rond Brussel claimen een dwangsom van 50.000 euro per week van de Belgische staat. Ze doen dat omdat de staten-generaal over de geluidshinder rond de luchthavenregio niet kon plaatsvinden. Dat maakten de burgemeesters maandag bekend in Leuven. De gemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel hebben een milieustakingsvordering ingediend tegen de toegenomen geluidshinder door het vliegverkeer rond de nationale luchthaven in Zaventem.Een Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel besliste op 30 mei van dit jaar dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) tegen uiterlijk 17 september een staten-generaal over de problematiek moest organiseren.
Zie bron: bruzz.be

Alleen overdag piano spelen

20 september 2018

Wie piano wil spelen op het Centraal Station van Enschede moet dat vanaf nu overdag doen. Het gepingel van voorbijgangers zorgt vooral in de late avonduren en in de vroege ochtend voor geluidsoverlast bij omwonenden.
Bron: tubantia.nl

Fluitende hekken bij windkracht > 4

20 september 2018

De halfronde balkons met hekken geven het 'nieuwe' TD-gebouw in Eindhoven echt een nieuw leven.  Bij windkracht 4 of hoger ontstaan er fluitgeluiden. Omwonenden klagen over de fluitgeluiden bij stevige winden. Dat is aanleiding onderzoek te laten doen. Het blijkt dat het vooral de stalen hekken op de balkons zijn die geluid maken. De holle spijlen worden afgedopt. Op de hoogste verdieping wordt door het traliewerk doek aangebracht. 
Zie bron: Eindhovens Dagblad.

Veel politiegeweld bij houseparty?

20 september 2018

De politie heeft veel te veel geweld gebruikt bij het beëindigen van het illegale housefeest. Dat zeggen bezoekers. Ze overwegen aangifte te doen van mishandeling. Het illegale housefeest in de uiterwaarden bij Deest zorgde voor veel overlast. Zo'n 150 mensen streken zonder toestemming zaterdagavond neer in Deest om een houseparty te houden. Ze hadden veel geluidsapparatuur bij zich en bezorgden daarmee enorme geluidsoverlast. Agenten gingen kijken bij het feest en wachtten op versterking. Pas in de ochtend werd het terrein door tientallen agenten 'schoongeveegd'. 
De politie ontkend.
Zie bronnen:  1omroepgelderland.nl, 2omroepgelderland.nl

'Geluidswal snelweg werkt niet'

20 september 2018

In 2011 tekende de Stichting Baggelhuizen Geluidshinder het TT Convenant waarin werd afgesproken dat op het circuit meer geluid mocht komen als andere bronnen werden aangepakt, waaronder de snelweg A28. Daar is een wal gekomen. Uit een enquete blijkt dat die niet werkt.
Uit de enquête onder bijna drieduizend inwoners van de wijk blijkt dat de aanleg van de geluidswal onder de inwoners niet heeft geleid tot minder hinder. De stichting vraagt verder aandacht voor de plannen om de Formule 1 naar Assen te halen. De stichting zegt niet gelijk nee tegen het plan, maar wil wel dat er ook aandacht is voor de inwoners van Baggelhuizen. 
Zie bron: rtvdrenthe

VVD Amstelveen: 'geen nachtvluchten'

17 september 2018

VVD-Amstelveen vraagt het College B en W actie te ondernemen tegen de nachtvluchten van luchthaven Schiphol. De partij ontvangt in toenemende mate klachten van inwoners over het nachtelijk vliegverkeer boven de gemeente Amstelveen. Soms gaat het om meerdere opeenvolgende vluchten, maar ook een enkel vrachtvliegtuig dat laag overvliegt en met enorm kabaal hele wijken wakker schudt.
Zie bron: amstelveenweb,nl

Protest windmolens grijpt naar explosieven.

17 september 2018

Jan Nieboer van actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën meent dat de vlam wel eens flink in de pan zou kunnen slaan als de windmolens er daadwerkelijk komen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kwam met een nieuw rapport waarin ze hem min of meer gelijk geven. Ook zij stellen dat protest tegen windmolenparken in Drenthe en Groningen de potentie heeft om te radicaliseren. Zodanig zelfs dat er van extremisme kan worden gesproken. Men grijpt zelfs naar explosieven.
Zie bron: dagelijksestandaard.nl

Friesland koploper boetes

17 september 2018

In Friesland worden erg veel boetes uitgedeeld voor geluidshinder en verstoring van de nachtrust. De provincie is zelfs landelijk koploper. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Met deze cijfers is de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen aan het rekenen geslagen. De dienst heeft gekeken naar ‘beboete overlast’ bij vier verschillende overtredingen: geluidshinder, hondenpoep, straatafval en verstoring van de nachtrust. De cijfers zeggen niet alles. In andere provincies zou meer overlast kunnen zijn, maar hier zijn - gerekend per 100.000 inwoners - minder boetes uitgedeeld.
Zie bron: lc.nl

Bij verkeer hoort geluid

17 september 2018

  • Bij verkeer hoort geluid Erik Roelofsen: 'De rol van gasthoofdredacteur van Verkeerskunde – thema Geluid – heb ik met veel plezier aanvaard. De hoofdreden is dat dit een unieke kans biedt om het onderwerp geluid onder de aandacht te brengen bij mensen die daar niet dagelijks mee bezig zijn. Want hoe we het ook duiden, geluid en verkeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al is het maar omdat bijna al het (weg)verkeer geluid maakt'.
    Zie bron: verkeerskunde.nl

Denkend aan NL zie ik steeds meer vliegtuigen

11 september 2018

Eigenaren van woningen in LelystadZuidOost gaan een schadevergoeding vragen voor de waardedaling van hun woningen, die indertijd werden aangeprezen als “wonen in een rustgebied”. En wat te denken over de waardedaling van de gronden in de uitbreidingsplannen van de gemeente Almere. Daar waar de toestellen straks op slechts 450 meter overvliegen. Steeds meer kamerleden beginnen zich af te vragen of het wel een juiste beslissing was om een geheel nieuw vliegveld Lelystad op die plaats te bouwen.  De kosten zijn aanzienlijk hoger dan gepland, maar dat is standaard bij grote projecten.
De bezwaren nemen nog steeds toe. Ook rond de andere grote luchthavens zoals Rotterdam The Haque Airport, Vliegveld Eindhoven, vliegveld Maastricht-Aachen, nu zelfs klachten over een overschrijding van wel 4 decibel door de APU van een Boeing 747 die geparkeerd stond in MAA. Ook rond Groningen Airport Eelde, begint het steeds meer te roeren. Bewoners beginnen te beseffen dat ze onjuist zijn of worden ingelicht. Daarbij worden zij volledig genegeerd.
Zie bron: lluchtvaartnieuws.nl

Uitkopen bij hinder Schiphol

11 september 2018

De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol tegenover actualiteitenprogramma EenVandaag. Tot 2020 geldt een maxium van 500.000 vliegbewegingen voor de overvolle luchthaven. Daarna mag Schiphol weer groeien, iets wat KLM en de luchthaven al langere tijd willen.
Zie bron: nhnieuws.nl

Ga je aan geluidshinder dood?

08 september 2018

Geluidshinder veroorzaakt bij een zeker percentage mensen stress, stress bevordert hoge bloeddruk, hoge bloeddruk vergroot de kans op een infarct, met een kans om daaraan te overlijden, dus gaan er – kans x kans x kans x kans x 17 miljoen Nederlanders – 700 mensen per jaar dood aan geluidshinder, vooral afkomstig van auto’s. Dat zijn meer dodelijke slachtoffers dan door verkeersongelukken: het geluid van de auto is volgens de modellen van het RIVM dodelijker dan de auto zelf.
Zie bron: nemokennislink

'Veel meer mensen last van Schiphol'

08 september 2018

Het aantal mensen dat last heeft van ernstige geluidhinder rondom Schiphol is sinds 2004 met bijna 50 procent toegenomen. Als bewoners die er sindsdien zijn komen wonen niet worden meegeteld, is de toename ongeveer 30 procent. Dat staat in een beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving. De cijfers zijn „schokkend”, vinden vertegenwoordigers van omwonenden in de Omgevingsraad Schiphol. „Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder”, aldus een verklaring. De luchthaven zelf is niet onder de indruk van de cijfers. „Schiphol sluit zich aan bij de resultaten van het Planbureau van de Leefomgeving”, aldus een verklaring. „De huidige geluidbelasting is ruim binnen de norm.”
Zie bron: NRC

Aalsmeer wil geen nachtvluchten

06 september 2018

De gemeente Aalsmeer heeft een brandbrief geschreven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Die zijn sinds kort weer toegestaan. De gemeente vindt dat onacceptabel. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland gaat het hooguit om twee tot vier nachten in negen maanden. "Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste moment van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken zijn", schrijft de gemeente in de brandbrief.
Zie bron: nos/nl

Inwoners Amersfoort meten zelf geluidsoverlast

06 september 2018

De provincie Utrecht tekende met de gemeente Amersfoort een overeenkomst voor een nieuw burgerwetenschapsproject. Inwoners kunnen zelf de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast meten in hun wijken en straten. Het project ‘Meet je stad!’ is een burgerwetenschapsproject. Meer dan 100 inwoners gaan de komende drie jaar nu ook zelf fijnstof, stikstofdioxide en geluidsoverlast meten. 
Zie bron: provincieutrecht.nl

RIVM: geluid belangrijkste oorzaak van hinder

06 september 2018

Geluid van wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer zijn de belangrijkste veroorzakers van hinder die Nederlanders in hun woonomgeving ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en CBS onder ruim 8.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd om voor beleid de ontwikkelingen in aard en omvang van de hinder te volgen. Bij wegverkeer zorgen verkeer op wegen met een maximum snelheid van 50 kilometer per uur, brommers en scooters voor de meeste geluidhinder. Burenlawaai wordt vooral veroorzaakt door traplopen, slaan met deuren, lopen op harde vloeren en geluid dat buren buiten maken. Vooral geluid van wegverkeer, van buren, van recreatieve activiteiten (zoals kermissen en sportvelden) en van Schiphol zorgen ook voor slaapverstoring. 
Zie bron: RIVM

Meer klachten over Eindhoven Airport

05 september 2018

De meeste overlast van Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport wordt ’s morgens om zeven uur ervaren en dan vooral in het weekend. De enorme stijging van het aantal klachten werd in april al voorspeld door het Bewonersplatform Woensel-Noord in Eindhoven. Volgens deze belangenclub komt dit, omdat er in de maanden mei, juni en juli vanaf de luchthaven wordt opgestegen in noordelijke richting. Dit is het gevolg van een beslissing van de luchtverkeersleiding om het vliegverkeer evenrediger te spreiden en zo onder meer de Kempen te ontzien.
Zie bron: omroepbrabant.nl

Brussel gaat lawaai te lijf met 30 km-zones

01 september 2018

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) zal medio september een plan voorstellen om het lawaai terug te dringen in de hoofdstad. Behalve aan een uitbreiding van de zone 30 denkt Fremault ook aan steunmaatregelen voor een stillere vloot bij het openbaar vervoer en private vervoersmaatschappijen of stillere wegbedekking. Quiet Brussels brengt ook “comfortzones” in kaart (gemiddeld minder dan 55 decibel). Die kaart met parken, bossen en dies meer zal via een app beschikbaar zijn.
Zie bron; nieuwsblad.be

 
 

Frank Visser verwijst door naar een advocaat

01 september 2018

Bewoners van de Dedemsvaartweg in Den Haag willen een advocaat in de arm nemen in hun strijd tegen geluidsoverlast van HTM-trams. Ze doen dat op advies van mr. Frank Visser. De voormalige Rijdende Rechter gaf de bewoners het advies om juridische bijstand te regelen.  Zijn oordeel: 'Het geluid is inderdaad boven de norm, mijn advies is: neem een advocaat en begin een rechtszaak tegen de HTM'.
Zie bron: omroepwest.nl

 

Buurtbemiddeling vooral over lawaai

29 augustus 2018

De meeste burenruzies gaan over geluidsoverlast, pesterijen en tuin- of buitenproblemen, zoals gedoe over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door barbecue of vuurkorf. Steeds meer gemeenten bieden buurtbemiddeling aan. Sinds begin 2017 zijn er 54 nieuwe gemeenten bijgekomen, waarmee het totaal nu op 286 staat. ‘In elke gemeente, groot of klein, komen burenruzies voor en stromen bij de start van buurtbemiddeling de aanmeldingen binnen.’ De gemeenten zonder buurtbemiddeling hebben daar volgens het CCV verschillende redenen voor. Zo weten gemeenten vaak niet hoe groot de behoefte aan bemiddeling is omdat klachten verspreid over verschillende instanties (gemeente, politie, woningcorporaties) binnenkomen, of het staat laag op de prioriteitenlijst, of ze kennen onvoldoende de mogelijkheden. Dat een gemeente te klein is om buurtbemiddeling te bieden wordt ook regelmatig gehoord, maar dat is volgens het CCV een hardnekkige misvatting, omdat samengewerkt kan worden met naastgelegen gemeenten.
Zie bron: gemeente.nu en rtl

Amsterdam strenger voor festivallawaai?

28 augustus 2018

In Amsterdam gelden vanaf dit jaar voor festivals nieuwe, strengere geluidsnormen. Op de gevels van omwonenden mag het geluidsniveau niet boven de 85 decibel uitkomen, gemeten in dB(C). Dat is een meeteenheid van geluid, waarbij de overlastgevende basdreunen extra worden doorberekend – iets wat niet gebeurt als wordt gemeten in dB(A). Voorheen liepen de normen meer uiteen, en kwamen sommige evenementen wel boven de 100 dB(C) uit. Op de meeste andere plekken in het land ligt de norm op 95 dB(C), maar daar zijn er in de regel wel minder festivals.
Zie bron: NRC

GELUID IN HET NIEUWS

'Geluidswal snelweg werkt niet'

Omwonenden TT Assen teleurgesteld... Verder >

Veel politiegeweld bij houseparty?

De politie heeft veel te veel geweld gebruikt bij het beëindigen van het illegale housefeest... Verder >

Fluitende hekken bij windkracht > 4

Fluitende hekken TD-gebouw Eindhoven geven omwonenden overlast... Verder >

Alleen overdag piano spelen

Stationspi­a­no Enschede na 22.00 uur op slot vanwege overlast... Verder >

€ 50.000 dwangsom per week voor Zaventem

Vijf Vlaams-Brabantse gemeenten uit de Noordrand rond Brussel claimen een dwangsom van 50.000 euro per week van de Belgische staat... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >