image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Stille banden: een film

Stille banden
Op snelwegen is het bandenlawaai van personenauto's dominant. Door stille banden te monteren kan het lawaai drastisch worden verminderd. Klik op het filmpje, en u hoort (en ziet) hoeveel geluid er gereduceerd wordt. Het laat ook zien dat stille banden even veilig zijn als lawaaiïge banden.

GELUID IN HET NIEUWS

Burgers meten lawaai vliegtuigen

Zuid-Holland: 'burgermeetnet geluid'... Verder >

Meer lawaai na plaatsing scherm

Bewoners naar rechter... Verder >

Meer lawaai door geluidsscherm

Bewoners willen maatregelen... Verder >

Speelveldje school moet weg

Nieuwe flats staan te dichtbij... Verder >

Schiphol krijgt meer ruimte

tot 540.000 vluchten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >