Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

IPO: zorgen over nieuwe geluidwetgeving

15 december 2008

Het IPO wil dat wetgeving voor rijks-, provinciale en gemeentelijke infrastructuur gezamenlijk behandeld wordt zodat geen twee geluidsregimes ontstaan.
Zie bron: Milieufocus

Geluid JSF

15 december 2008

De JSF gaat waarschijnlijk veel meer geluid maken dan de F16. Tweede Kamerlid Joop Atsma (CDA) vindt dat van geen enkel belang. Hij reageert op een brief van de provincie Friesland, noordelijke gemeenten en 27 dorpen, waarin zij eisen dat een nieuwe straaljager binnen de huidige geluidsnormen blijft.
Zie bron: Friesch Dagblad, Éenvandaag

Toekomst Schiphol

11 december 2008

De ontwikkeling van Schiphol en omliggende regio tot 2020 kan van start gaan. Omwonenden, de luchtvaartsector en overheden hebben daarover afspraken gemaakt. Zij boden hun convenanten op woensdag 10 december jl. aan de ministers Cramer (VROM) en Eurlings (Verkeer en Waterstaat) aan.
Zie bron: VROM

Ingezakte geluidswal

09 december 2008

In Lelystad is een geluidswal ingezakt. De bewoners willen rust. De gemeente heeft zo haar eigen ideën over geluidsbeheersing.
Zie bron: Omroep Flevoland

LFG gemeten

09 december 2008

Hij hoorde de brom al jarenlang. Verder niemand. Een meting bracht uitkomst.
Zie bron: Zapruder
NB: 40 dB bij 25 Hz is onhoorbaar (red.). Zie ook NSG-middag

APK scooters en motoren?

09 december 2008

Motoren, scooters en bromfietsen krijgen in de toekomst mogelijk ook een apk. Dat is een voorstel van de Europese vereniging van motorfietsfabrikanten Acem. Geluid kan één van aspecten zijn.
Zie bron: Trouw

Oss pakt lawaai aan

08 december 2008

Het college van B&W van Oss gaat de gemeenteraad voorstellen een fonds in het leven te roepen, waar de komende twintig jaar geluidwerende maatregelen uit kunnen worden betaald.
Zie bron: Brabants Dagblad

Militaire helicopters

05 december 2008

Door toename van het aantal helicopters op de vliegbasis Gilze-Rijen is het aantal geluidsklachten fors gestegen. Op een informatie-avond geven bewoners de vliegers advies
Zie bron: BNdeStem, Omroep Brabant

Duurzame weg

05 december 2008

De gemeente Venlo gaat de haalbaarheid onderzoeken om een zogeheten Duurzame Weg aan te leggen. Zo'n weg wordt overkapt met een glazen scherm en heeft allerlei (milieu)voordelen, waaronder minder geluid voor de omgeving.
Zie bron: Movares

Heien hindert

05 december 2008

De bouw van twee torens in de gemeente Capelle a/d IJssel is voorlopig stilgelegd door de gemeente. Uit geluidsmetingen blijkt dat de heistelling te veel trillingen en herrie veroorzaakt.
Zie bron: AD

Handhaven of niet

04 december 2008

Een bedrijf in de gemeente Rucphen (N-Br.) moet deuren sluiten om aan de geluidsvoorschriften te voldoen. En een bedrijf in de gemeente De Lier (Westland) maakt ook te veel lawaai. Dat hindert veel omwonenden. De milieudienst treedt niet handhavend op omdat de milieuvergunning (nog) ontbreekt.
Zie bronnen: BNdeStemAD

Geluid JSF belangrijk

03 december 2008

Het kabinet moet in haar vergelijking van kandidaten voor de vervanging van de F-16 ook het geluidsaspect meewegen. De Tweede Kamer heeft daartoe een motie van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold aangenomen.
Zie bron: D66

EU-geluidseis voor banden

03 december 2008

Het Europees Parlement heeft een voorstel van de Europese Commissie voor maximering van het geluid van banden voor personenauto's en vrachtwagens aangescherpt.
Zie bron: VVD

België worstelt met lawaai

01 december 2008

In België is nog steeds geen uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn omgevinggeluid: geluidskaarten en actieplannen ontbreken. Geluidsschermen worden bijna niet geplaatst o.a. omdat geld ontbreekt.
Zie bron: BBL

Luistervink straatleven

01 december 2008

In Oss komt een 'snuffelpaal' voor geluiden. Het is een experiment om hoofd- en bijgeluiden op te vangen en om de klankkleur van het straatleven in kaart te brengen. De proef is een opstap naar een zeer groot onderzoek dat waarschijnlijk in het voorjaar begint en tot ergens in 2011 gaat duren.
Zie bron: Brabants Dagblad

Bewoners willen actie

01 december 2008

Het lawaai van de snelweg teistert Bathmen (Ov.), maar de geluidsbelasting is wettelijk te laag voor geluidsreducerende maatregelen. Toch eist de Werkgroep Geluidshinder A1 maatregelen.
Zie bron: De Stentor

Manilow als straf

26 november 2008

Geluidsovertreders in Colorado kunnen van de rechter een bijzondere straf opgelegd krijgen: het verplicht luisteren naar Barry Manilow.
Zie bron: Showbiznews

Kerkklok Tilburg

25 november 2008

In Tilburg is men op zoek naar een stille klok voor de kerk van pastoor Harm Schilder. Hij haalde het landelijke nieuws door te kiezen voor het luiden van de klok 's morgens vroeg terwijl omwonenden daar hinder van ondervonden.
Zie bron: Brabants Dagblad

Overlast in België

25 november 2008

Lawaai is de grootste bron van ergernis in België. Dat blijk uit een landelijke peiling. 62 % van de Belgen ervaart geluidshinder in meer of mindere mate, 27% heeft echt last. Hoger opgeleiden ervaren de meeste hinder.
Zie bron: Nieuwsblad

Snelheidsverlaging stuit op weerstand

24 november 2008

Vanaf maandag 17 november mag men op snelweg bij Waalwijk nog maar 100 km/u rijden. Het Brabants Dagblad polste de mening van haar lezers daarover. De maatregel heeft RWS getroffen om de bewoners langs de weg, die last hebben van geluids- en stankoverlast, tegemoet te komen. De snelheidsverlaging stuit op stevige tegenstand.
Zie bron: Brabants Dagblad 

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >