Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Test Amsterdamse Bos met muziek

22 juni 2018

Er waren rustige momenten vandaag op dit gelegenheidsfestival, met een stukje jazz. Maar soms werd er ook flink uitgepakt met hardere elektronische muziek. Maar het idee van de gemeente om bij vlagen even flink te blazen op het Land van Bosse was om de evenementensector eens 'wakker te schudden'. Letterlijk in dit geval. 'We willen ze aanzetten om door te gaan met het beter worden in zo min mogelijk omgevingsgeluid te produceren tijdens evenementen', zegt Berend Temme van het Stedelijk Evenementenbureau. Want volgens het nieuwe beleid mogen Amsterdammers jaarlijks nog maar driemaal dreunende bassen tot aan 85 dB(C) op hun gevel verdragen. En dat is een speciale, nieuwe geluidsnorm. Tijdens de geluidstest waren er verschillende geluidsexperts aanwezig om metingen te verrichten. 
Zie bron: at5
Lees ook: Johnas van Lammeren (PvdD) stomverbaasd over geluidstesten Amsterdamse Bos

Lawaai open kantoor groot probleem

18 juni 2018

 Het open kantoor is ontworpen om de samenwerking tussen collega’s te vergroten. Maar uit nieuw onderzoek van Oxford Economics, in opdracht van Plantronics, blijkt dat geluidsoverlast in het open kantoor epidemische niveaus bereikt. In vergelijking met het onderzoek uit 2015 blijkt bovendien dat de omstandigheden sindsdien flink verslechterd zijn. Oxford Economics interviewde in 2018 zo’n 500 senior executives en medewerkers die geen managersfunctie hebben uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten India, China en Australië. 
Zie bron: facility.vakwereld.nl

Woningen bij snelwegen wisselen vaker van eigenaar

14 juni 2018

Woningen rond snelwegen wisselen relatief vaak van eigenaar, blijkt uit onderzoek door het Kadaster. De prijzen van deze woningen zijn vergelijkbaar met die van woningen buiten de geluidzones.  Woningen bij snelwegen zijn vaker vrijstaand. Ook appartementen verkopen relatief goed binnen de geluidshinderzones. Dat heeft volgens het Kadaster te maken met een kortere woonduur, en het feit dat nieuwe appartementencomplexen mede worden ingezet als geluidswal sinds regelgeving voor bouwen in geluidshinderzones in 2013 is versoepeld.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Leerlingen: verrassende oplossingen festival

13 juni 2018

Leerlingen van het Technasium Keizer Karel College hebben samen met akoestisch adviesbureau Westerveld onderzoek gedaan naar geluidsoverlast bij festivals in het Amsterdamse Bos. De scholieren kwamen met verrassende oplossingen. Bekijk het filmpje.
Zie bron: rtva

Maatregelen aftakking Betuwelijn

08 juni 2018

De zuidwestboog bij Meteren gaat de Betuwelijn beter aantakken op de Brabantroute. Een TNO-rapport laat zien dat de gevolgen voor inwoners in de buurt van het spoor negatief zijn. De veiligheid neemt af, overlast door geluid en trillingen nemen toe. De wethouders van een vijftal gemeenten, waaronder Neerijnen en Geldermalsen, zijn uitgenodigd bij de staatssecretaris voor overleg. Jos van Maanen (SGP) diende namens alle partijen een motie in.  Er zijn bovenwettelijke maatregelen nodig. De raad vindt dat het Rijk als veroorzaker alle kosten moet betalen, maar beseft dat waarschijnlijk ook van de gemeente een financiële bijdrage wordt gevraagd.
Zie bron: nieuwsbladgeldermalsen

Impact van windmolens

06 juni 2018

Ruim dertig inwoners van de gemeente Olst-Wijhe zijn op ontdekkingstocht gegaan om met eigen oren de impact van windmolens op de omgeving te ervaren. Op 600 meter afstand werd 40 decibel gemeten. Een passerende auto die de graskeien raakte gaf ruim 80 dB. De gemeten waarden stonden dus voor het ruisen van het gras, de vogels en de wind die je hoorde, zo was de algemene conclusie.
Zie bron: jouwregiocentraal

Campagne straatlawaai Amsterdam

05 juni 2018

Dronkenschap, veel lawaai, afval op straat en wildplassers. Een campagne moet er voor gaan zorgen dat de overlast in uitgaansgebieden in de binnenstad afneemt. De campagne richt zich op Britse, maar ook Nederlandse mannen tussen de 13 en 34 jaar oud. Zij blijken, volgens Amsterdam Marketing, namelijk de grootste overlastveroorzakers te zijn. Het gaat dan vooral om openbare dronkenschap, geluidsoverlast, wildplassen en het dumpen van afval. Als zij zich in de uitgaansgebieden in de stad bevinden kunnen ze op social media waarschuwingen voorbij zien komen die de hoogte van de boetes voor deze misdragingen laten zien. Maar ook voordat ze daadwerkelijk in de stad zijn, kunnen ze al wat merken van de campagne.
Zie bron: at5.nl

Tunnel heeft huizenprijzen fors doen stijgen

31 mei 2018

De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht heeft ertoe geleid dat de waarde van de huizen rondom de tunnel met ruim 220 miljoen euro is toegenomen. De winst die dit zou opleveren voor de huiseigenaren bedraagt een kwart van de totale kosten van de tunnel, wat een hoger bedrag is dan verwacht. De toename komt doordat de tunnel de leefbaarheid in de omgeving heeft verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Er is nu minder geluidsoverlast en een verbeterde luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.
Zie bron: NOS

Lelystad kan verder groeien.

29 mei 2018

Een onderzoeksrapport gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur toont aan dat een scenario met 100.000 vluchtbewegingen op vliegveld Lelystad haalbaar is. Bij het onderzoek is geen rekening gehouden met politieke en publieke emoties rond de nieuwe vliegroutes. 

Het ministerie van Infrastructuur heeft in 2017, in aanloop naar de coalitieonderhandelingen van het nieuwe kabinet, onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van 100.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport. Ook een totaal aantal vluchten van 225.000 op de vliegvelden Lelystad en Eindhoven is onderzocht. Volgens het onderzoek zijn beide scenario's realistisch, hoewel in het laatste geval wel forse geluidshinder wordt verwacht.
Zie bron: RTV-oost

Gesjoemel en Schiphol

29 mei 2018

Er is beroering ontstaan over het bericht dat toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tien jaar geleden zou hebben gesjoemeld met de geluidsnormen op Schiphol om het aantal vliegbewegingen te kunnen verhogen. Volgens raadslid Maaike Ballieux van GroenLinks past het bericht in het beeld dat er 'al jarenlang wordt toegerekend naar de groei van het aantal vluchten op Schiphol en dat de berekeningen en adviezen die die groei in de weg staan worden weggewuifd'. De mogelijke truc van Eurlings kwam aan de orde in een uitzending van EenVandaag. De tv-rubriek berichtte over een zaak bij de Raad van State, waarbij een inwoner van Aalsmeer en medestanders het huidige aantal van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar aanvechten.
Zie bron: hcnieuws

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

23 mei 2018

De gemeente Den Bosch treedt niet op als er in café Lohengrin in de Zuiderpassage in Den Bosch teveel geluid wordt geproduceerd. Voorwaarde is dat dat maar een keer per week gebeurt, niet langer dan drie uur duurt en ’s avonds om tien uur is afgelopen.  In het café repeteren veel Bossche 'carnavalsclubkes'. Een man die boven Lohengrin woont, klaagt over geluidsoverlast. Hij kreeg gelijk van een gemeentelijke bezwarencommissie. Daardoor dreigden de clubkes op straat terecht te komen.  Het college van B en W volgt dat advies niet en wil nu een compromis zien te vinden tussen de bewoner en het café.
Zie bron: omroepbrabant

AH: inzet elektrische trucks

23 mei 2018

 

Albert Heijn zet nieuwe e-trucks in
Foto: Albert Heijn Pers (Twitter)

De voertuigen worden gebruikt voor de overslaglocatie in Amsterdam en zullen van daaruit Amsterdam en de regio bedienen. De zogeheten FUSO eCanter is volgens Mercedes de eerste lichte vrachtwagen die geen CO2, NOx, CH, CO, SO2 en fijnstof uitstoot. De motor maakt nauwelijks geluid.
Zie bron: distrifood

VVD: doorgroei Schiphol

23 mei 2018

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat luchthaven Schiphol moet kunnen doorgroeien. Op dit moment mogen er hooguit 500.000 vliegbewegingen per jaar plaatsvinden. Dat maximale aantal moet volgens VVD-Kamerlid Remco Dijkstra omhoog. Helemaal doordat de opening van Lelystad Airpoirt is uitgesteld. Dat meldt NU.nl.

'Ik zal de minister vragen om in overleg met de sector en belanghebbenden op te treden om die groei veilig en met zo min mogelijk hinder te realiseren', zegt het kamerlid tegen NU.nl.

Eerder concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat de groei van Schiphol gepaard zou gaan met veiligheidsproblemen. Volgens de raad wordt er vooral gepraat over groei, maar niet over veiligheid. Ze waarschuwen voor de complexiteit van het luchtruim boven Schiphol en zeggen dat de veiligheid op den duur niet meer te waarborgen is. 
Zie bron: AT5

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

11 mei 2018

De belevingsvlucht op 30 mei vindt plaats tussen 15.30 en 20.30 uur. Omdat luchthaven Lelystad nog niet geopend is voor het grote vliegverkeer, vertrekt het vliegtuig vanaf Schiphol. Dit betekent ook dat het vliegtuig niet op Lelystad kan of mag landen. Voor het gebied tussen Almere en Dronten geeft de belevingsvlucht daardoor geen goed beeld. Daarbuiten heeft het niet landen en opstijgen van Lelystad geen consequenties voor de beleving. De Boeing 737-800 vliegt bij de belevingsvlucht minimaal een keer over alle routes die in de toekomst vanaf Lelystad gevlogen gaan worden. Op een aantal routes komt het toestel vaker langs. De route over de Veluwe wordt volgens de planning twee keer gevlogen. In beide gevallen vliegt het toestel net als in de toekomstige situatie van noord naar zuid. Op het bijgevoegde kaartje zijn de twee vliegroute over de Veluwe weergegeven. Alle routes zijn te bekijken via de website die het ministerie voor deze belevingsvlucht heeft ingericht: www.belevingsvlucht.nl. Tijdens de belevingsvlucht worden op elf plaatsen geluidsmetingen verricht.
Zie bron: veluweland

Gebroken nachten door goederentreinen

08 mei 2018

Mensen die in de buurt van het spoor tussen Den Bosch en Geldermalsen wonen, zullen per nacht drie tot zes keer wakker worden als er een afslag van de Betuwelijn naar Brabant komt. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO. Ook in het rapport staat  dat sommige huizen onbewoonbaar zullen worden.  Het gaat om een plan van het ministerie van Infrastructuur om meer treinverkeer tussen Meteren en Boxtel te laten lopen. Bij Meteren zou dan een afslag van de Betuweroute komen, die naar het Zuiden afbuigt en via Den Bosch naar Boxtel loopt.  Het onderzoek van TNO is aangevraagd door de gemeenten Den Bosch, Geldermalsen, Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen. Zij vinden de nieuwe spoorboog niet nodig.
Zie bron: omroepbrabant.nl

Ruzie in Paramaribo

07 mei 2018

De pastor van de volle-evangeliegemeente in Paramaribo trachtte bij zijn arrestatie een vinger in het oog van een politieman te steken. De kerkgangers namen hun pastor in bescherming. De politie wilde de geluidsinstallatie meenemen. Toen hij zich hiertegen verzette, is er versterking ingeroepen.  De kerkdienst werd gehouden buiten de voorschreven vergunningvoorschriften. Daarin staat dat er op de zondagochtend van 8 tot 13 uur diensten gehouden mogen worden en op maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 20 uur tot 22 uur, met geluid tot zeventig decibel. De kerk heeft voorzorgsmaatregelen getroffen door airco's te plaatsen en het gebouw dicht te houden tijdens de diensten. De voorganger zou op momenten die niet in de vergunning zijn opgenomen kerkdiensten hebben gehouden met open vensters.
Zie bron; De Ware Tijd

Vakantie-ellende

04 mei 2018

Geluidsoverlast van religieuze uitingen wordt door een hele grote groep vakantiegangers als hinderlijk, ernstig of zelfs oorverdovend ervaren. Soms gaat klokgelui s’nachts gewoon door en moskeen doet 's morgens heel vroeg een oproep tot gebed. Anders dan wakker liggende burgers en toeristen luistert er feitelijk niemand naar. In dit digitale tijdperk ligt de oplossing voor het grijpen: verplaats de(tijds)waarschuwingen naar wijdverbreide moderne ICT-media. Verbiedhet klokgebeier. De Ghanese regering voegt de daad bij woord: luidruchtige oproepen tot gebed uit moskeeën worden verboden. Voortaan worden ze verspreid via een groeps-whatsApp. Geweldig idee, en óók direct doen voor alle andere geluidsoverlast gevende geluidsbronnen als kerkklokken; in de hele wereld.
Zie bron: wallstreetweb.nl

Bonte avond loopt in papieren

04 mei 2018

Een bonte avond van de Kabouters, een groep Belgische kinderen, loopt voor de Alphense kampeerboerderij De Kiek in de papieren. Wegens geluidsoverlast houden burgemeester en wethouders vast aan een oplegde dwangsom van 2000 euro.
Zie bron: AD

Sluipend lawaai maakt ziek

03 mei 2018

Als het over schadelijke decibels gaat, denken we vaak aan concerten en festivals. Maar wat met het sluipende lawaai rondom ons, veroorzaakt door auto’s, vrachtwagens, treinen, vliegtuigen, drilboren, slijpschijven, en die vriendelijke, maar met een schelle schaterlach gezegende onderbuur? Wat doet al dat lawaai met onze gezondheid, in het tweede lawaaierigste land van Europa? ‘Te veel herrie rond je huis veroorzaakt slaapverstoring, en zelfs hart- en vaatziekten.’ Samen met Nederland en Luxemburg vormen we als Benelux het lawaaierigste stukje van Europa. Tijd om onze koffers te pakken richting Ierland, IJsland of Finland, de drie stilste landen van Europa?
Zie bron: humo.be

'Muziekweg' snel weg

02 mei 2018

 Door ribbels in de weg klinkt het Friese volkslied als er een auto overheen rijdt. Maar na klachten van omwonenden wordt alles weer weggehaald.
Zie bron: NOS en luister

GELUID IN HET NIEUWS

Plandrempel 65 dB

Voor Brabantse provinciale wegen... Verder >

Soundscaping

Gewenst geluid in de woonomgeving... Verder >

Teveel vlieglawaai Schiedam

Luchthaven moet maatregelen te treffen... Verder >

Rateltikkers voor blinden

worden in Den Bosch verbeterd... Verder >

Regionale luchthavens

ChristenUnie pleit voor time-out.... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >