Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Fontein moet stiller

18 november 2010

Een beeld op een stadsplein in Zwolle spuit water. Dat geeft veel geluid. Onderzocht wordt hoe het stiller kan.
Zie bron: De Stentor

Ziektelast lawaai gelijk aan verkeersongelukken

18 november 2010

Geluidsoverlast en het daaraan gelieerde gezondheidsverlies zal waarschijnlijk in de toekomst toenemen tot een niveau waarbij de ziektelast vergelijkbaar is met de ziektelast die wordt veroorzaakt door verkeersongevallen.
Zie bron: De trends in milieugerelateerde ziektelast in NL 1980-2020  RIVM

Muziekgedreun berooft je van tijd

18 november 2010

In de zomer worden in Amsterdam veel grootschalige evenementen met dreunende muziek georganiseerd. Veelal dringen vol uitgestuurde bastonen onbarmhartig woningen binnen. Soms wordt dat bewoners teveel.
Zie bron: De Volkskrant 

Dwangsom eetcafe

17 november 2010

Eetcafé O-Donder in de gemeente Huizen hangt een dwangsom van tienduizend euro boven het hoofd vanwege geluidsoverlast In de zomer had de exploitant terraskachels buiten staan en dan mag er minder geluid worden gemaakt. De grens van 40 dB(A) werd overschreden. 
Bron: Gooi en Eemlander 

Lawaai haven Antwerpen belast Woensdrecht

16 november 2010

Het geluid dat de gemeente Woensdrecht vanuit het Antwerpse havengebied bereikt, moet met geluidmeters in kaart worden gebracht.
Zie bron: BNdeStem

Ribbels tegen grondlawaai Polderbaan

16 november 2010

Boeren willen hun land niet opgeven voor de aanleg van grondribbels op hun terrein. De ribbels moeten het grondlawaai van startende vliegtuigen beperken in Hoofddorp-Noord.
Zie bron: Haarlems Dagblad 

Geluidsoverlast krachtiger aanpakken

11 november 2010

Het CDA in de provinciale staten van Zuid-Holland wil geluidshinder krachtiger aanpakken.
Zie bron: de Heraut 

Reclamevliegtuigjes

08 november 2010

De reclamevliegtuigjes in het Roosendaalse luchtruim, hebben bij verschillende bewoners de nodige irritatie gewekt en vragen opgeroepen.
Zie bron: BNdeStem 

Dierenasiel

08 november 2010

Het dierenasiel is te luidruchtig. Het moet een nieuwe vergunning aanvragen. De omwonenden zijn teleurgesteld in de handelswijze van de gemeente.
Zie bron: Tubantia 

Treinellende Oost NL in Kamer

05 november 2010

De Tweede Kamer diende 23 moties in om het goederenverkeer per spoor van Nederland naar Duitsland andere routes te laten kiezen dan de rijksoverheid van plan is.
Zie bron: Dagblad Tubantia 

Geluidsscherm voor schoolplein

03 november 2010

De milieudienst van de gemeente Hoorn geeft aan dat spelende kinderen op een schoolplein zoveel geluid produceren dat een geluidsscherm nodig is. 
Zie bron: Hoorngids 

Atsma en Schiphol

03 november 2010

"De positie van Schiphol versterken kan alleen wanneer je ook oog hebt voor de mensen die rond de luchthaven wonen en dagelijks aan den lijve ondervinden hoe het is als er vliegtuigen overkomen'', stelde staatssecretaris Joop Atsma
Zie bron:  IJmuider Courant

Groningen beperkt geluidsruimte evenementen

02 november 2010

Minder vaak, minder lang, grenzen aan bastonen en buiten het centrum minder geluid. Organisatoren van muziekfestivals vinden de regels te beperkend. De gemeente zoekt de 'balans'. 
Zie bronnen: Gemeente Groningen,   video oogtv  Werkgroep protesteert tegen geluidsgrens van 70 dB(A).
Zie bron: DvHN 

Luidruchtig kunstwerk HSL

02 november 2010

Alsof de HSL al niet genoeg geluid produceert voegde een kunstenaar daar nog iets aan toe. Omwonenden maken bezwaar.
Zie bron: BNdeStem 
Volgens de bewoners is het kunstwerk illegaal.
Zie bron: BNdeStem 

Borende buurman kan irritant zijn

01 november 2010

In haar proefschrift stelt mw. Niessen dat de context waarin het ongewenst geluid optreedt een belangrijke factor is bij ervaren van hinder. Zij heeft een systeem ontwikkeld waarin deze niet-akoestische factoren worden meegewogen in individuele gevallen.
Zie bron: RUG 

Schoolplein

01 november 2010

Het adviesorgaan van de Raad van State vindt dat een gemeente onderzoek moet doen naar de mate van geluidshinder indien een schoolplein ook gebruikt kan worden tijdens buitenschoolse tijden.
Zie bron: STAB 

Lawaaiprotest tegen meer asfalt

29 oktober 2010

Bewoners van de Utrechtse wijk Lunetten hebben een protestactie gehouden bij het stadhuis tegen de mogelijke verbreding van de snelwegen rond hun wijk. Ze deden dat door een hoop herrie te maken.
Zie bron: DNU 

Minder lawaai Airport Eindhoven

29 oktober 2010

Door anders te landen zal het geluid van vliegverkeer afnemen.
Zie bron: Omroep Brabant 

Bewoners oude wijk willen ook geluidsscherm.

29 oktober 2010

Al jaren willen bewoners langs de A20 in Vlaardingen een geluidsscherm. Nu er aan de andere kant van de snelweg een nieuwe wijk komt komt daar een scherm. Dat willen de huidige bewoners ook. De gemeente steunt ze daarbij.
Zie bron: RTV Rijnmond 

Hanengevecht

28 oktober 2010

In de kippenschuur van een familie in Woudenberg zorgen de meer dan 2.000 hanen voor geluidsoverlast. Volgens de rechter is dat meer dan is toegestaat. De burenstrijd duurt inmiddels vier jaar. De gemeente beslist binnenkort of er maatregelen moeten volgen.
Bekijk en beluister de reportages van RTVUtrecht

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >