Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Aanpassing MER Lelystad Airport

26 februari 2018

De vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen op sommige plekken in Flevoland meer en op andere plekken juist minder geluidshinder veroorzaken dan eerder was berekend. Dat blijkt uit de aangepaste en gecorrigeerde milieueffectrapportage (mer), die minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Biddinghuizen en Ens gaan er op vooruit, Zeewolde en Creil krijgen meer overlast. Toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma zegde in oktober vorig jaar toe dat de fouten zouden worden hersteld. Haar opvolger, minister Van Nieuwenhuizen, heeft dit overgenomen en uitgevoerd.
Zie bron: omroepflevoland

De nieuw laagvliegroutes gaan extra lawaai opleveren voor het oostelijk deel van Apeldoorn en de dorpen in die omgeving met Klarenbeek als centrum van de overlast. Epe en Heerde hebben nauwelijks voordeel van de nieuwe routes. Boven Wapenveld is een nieuwe bocht gesitueerd. Voor Stichting Red de Veluwe is dat alles onacceptabel. Dat meldt de stichting in een persbericht.
Zie bron: veluweland

UItstel opening Lelystad Airport

24 februari 2018

In de Tweede Kamer is er alom tevredenheid over het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de opening van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen. Coalitiepartij CDA noemt het goed dat de minister inziet dat zorgvuldigheid in het proces voorop staat. "De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen", zegt Kamerlid Amhaouch. D66, ook deel van de coalitie, vindt dat Lelystad niet geopend kan worden op basis van "rammelend onderzoek". "Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving", stelt Kamerlid Paternotte. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie drong al eerder aan op uitstel van de opening. Dat het kabinet nu diezelfde mening heeft noemt hij logisch. "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."
Zie bron: NOS

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur kon niet veel anders. Er zijn nog veel te veel vragen en onzekerheden rond met name de overlast die meer vliegbewegingen op vliegveld Lelystad zullen geven.  Nu doorgaan met de uitbreiding en, alsof er niets aan de hand is, vanaf 1 april volgend jaar Lelystad gebruiken als overloop voor Schiphol zou onverantwoord zijn.
Zie bron: zaplog

Goederentreinen steeds stiller

20 februari 2018

Met inzet van ProRail maken moderne goederentreinen veel minder herrie dan vroeger. Volgens gegevens van ProRail is de helft van de goederentreinen inmiddels even luidruchtig als moderne reizigerstreinen. Dat komt doordat de wielen van goederentreinen glad blijven als ze met een ander type remblokken geremd worden. Gladde wielen op gladde sporen leiden tot minder herrie.
Zie bron: railcargo

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

20 februari 2018

Onze hersenen versterken de toonhoogtes die nodig zijn voor spraak. Ons eigen gekakel en dat van anderen horen we daardoor juist harder. Het brein versterkt niet alleen bepaalde frequenties, maar ook bepaalde woorden. Laat een klein kind “Mama” roepen en alle vrouwen met jonge kinderen zullen met wijd opengesperde ogen en gespitste oren de omgeving afspeuren naar het gevaar dat haar kind bedreigt.
Zie bron: arbo-online

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

17 februari 2018

Het stadsbestuur gaf horecaondernemers eind vorig jaar al meer speelruimte voor luidruchtige feestjes: het aantal geluidsontheffingen werd opgeschroefd. Volgens wethouder Tom de Bruijn (D66) is dat 'zorgvuldig afgewogen beleid', dus de politieke pleidooien voor een ruimhartiger omgang met de decibellen vonden bij hem geen gehoor.   Verschillende partijen - zoals CU/SGP, CDA en Islam Democraten - hamerden ook op het bewonersbelang: ,,Geen uitbreiding van de geluidsnormen zonder goed GGD-onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid'', waarschuwde CU/SGP. 
Zie bron: AD

 

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

16 februari 2018

Het is van groot belang dat Lelystad Airport 'echt volgend jaar april opengaat'. Gebeurt dat niet, dan zal Schiphol opnieuw in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan. Dat zei scheidend Schiphol-topman Jos Nijhuis bij de presentatie van de jaarcijfers van de Royal Schiphol Group. 
Schiphol wil nieuwe afspraken maken over het aantal vliegbewegingen na 2020, maar houdt zich aan het maximum van 500.000 bewegingen dat tot dat jaar is afgesproken. Omdat die grens bijna is bereikt, heeft Schiphol vanaf april 2019 de uitbreiding van Lelystad Airport nodig om eerst 4.000 maar op lange termijn 45.000 vliegbewegingen over te plaatsen.
Zie bron: omroepflevoland

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

13 februari 2018

Mer-specialist Stefan Morel van het Amsterdamse adviesbureau Consens werd begin januari door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om de reparatie van de Lelystad-mer te begeleiden. Hij was bij twee bijeenkomsten met de bewonersdelegatie aanwezig. Bij de derde bijeenkomst op 2 februari was hij er niet meer bij. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat Morel getrouwd is en samenwoont met Veronica ten Holder, de directeur van de commissie-mer. Ook was Morel van 2002 tot en met 2006 zelf directeur van deze organisatie.
Zie bron: De Stentor

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

13 februari 2018

Rijkswaterstaat heeft in 2015 na klachten en ander onderzoek ieen aanvullend geluidsscherm gezet op de bestaande geluidswal bij de A50 bij Son. Na realisatie van het scherm gaf een aantal inwoners  aan dat de hinder was verergerd.  De algehele conclusie van het onderzoek is dat de geluidsbelasting na realisering van het geluidsscherm daadwerkelijk is afgenomen. Ook is er aandacht besteed aan specifieke klachten, zoals geluidsoverlast door de afwateringsspleet onder het geluidsscherm en is de geluidsoverlast verder in de wijk gemeten. Hierbij zijn geen bijzondere effecten geconstateerd. Een bewoner betoogt: "Ze hadden dat geluidsscherm een flink stuk moeten doortrekken, en een paar meter hoger moeten maken. Je hoeft geen ingenieur te zijn om te zien dat er veel herrie komt door dat gat. Het is hier alleen maar erger geworden met dat extra scherm, maar hier zijn ze niet komen meten." Een andere bewoner, zegt hij dat kan bewijzen dat de hinder is toegenomen, want hij heeft de decibellen gemeten.  Dat laat zien dat er veel meer pieken zijn nadat in 2015 dat scherm was geplaatst. De conclusie van afgenomen geluid is gebaseerd op drie metingen in april, mei en juni met droog weer en een (zuid)westenwind." Het moge duidelijk zijn dat het geluidsniveau minder is als de bomen in bloei staan, en juist meer in de wintermaanden, zeker bij regen of vorst. Wettelijk zal het allemaal wel kloppen. Ze hoeven alleen maar de eerstelijnsbehuizing te meten. We kunnen weinig inbrengen tegen dat meetrapport."
Zie bron: rijkswaterstaat en ed.nl

Stress bij vogels door geluid

12 februari 2018

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen. Dat zegt onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado en de California Polytechnic State University. De studie toonde aan dat zowel volwassen vogels als jongen bij aanhoudende geluidsoverlast diverse symptomen van chronische stress beginnen te vertonen. Opgemerkt wordt dat het geluid fungeert als een akoestische deken, waardoor signalen van naderend gevaar minder duidelijk hoorbaar zijn. Daardoor groeit een nood aan voortdurende waakzaamheid.
Zie bron: managing21

Lelystad tot 60.000 vluchten

06 februari 2018

“Een theoretische rekenexercitie”, zo distantieerde het ministerie van infrastructuur en waterstaat zich van het bericht dat Lelystad Airport, volgens een door het departement ingehuurd adviesbureau, zou kunnen doorgroeien naar 60.000 vliegbewegingen per jaar. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat “meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar niet realistisch is”. Zo poogde het ministerie de angel uit een netelig rapport te halen. Vorige week vrijdag kregen de twaalf leden van de Bewonersdelegatie, die minister Cora van Nieuwenhuizen moet adviseren, een rapport van het adviesbureau To70 onder ogen waaruit bleek dat bij het gebruik van stillere vliegtuigen de geluidsoverlast binnen de huidige normen zou blijven en dat dan een groei naar 60.000 vliegbewegingen per jaar op Lelystad Airport mogelijk is.
Zie bron: Trouw

100 % elektrische bevoorrading

06 februari 2018

Hulshoff Stadsdistributie gaat bedrijven in Amsterdam bevoorraden met behulp van 100% elektrische vrachtwagens. Dit moet de hoofdstad minder verkeer, minder geluidshinder en minder uitlaatgassen opleveren. Hulshoff bevoorraadt bedrijven met de elektrische vrachtwagens vanuit één centraal distributiepunt, zodat bedrijven van verschillende leveranciers in één rit hun goederen geleverd krijgen. Volgens de distributeur worden bedrijven zo slimmer bevoorraad en levert dit de stad Amsterdam een schonere omgeving met veel minder fijnstof op. Door steden met 100% elektrische vrachtwagens te gaan bevoorraden, wil de vervoerder de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Hulshoff is de eerste in Nederland die gebruik maakt van een volledig CO2-emissievrije opslagruimte.
Zie bron: foodflicks.nl

Woningbouw conflicteert soms met omgevingslawaai

02 februari 2018

Locaties waar Amsterdam wil bouwen liggen vaak bij drukke verkeerswegen, bij het spoor of bestaande industrieterreinen. In de editie van Plan Amsterdam wordt beschreven wat mogelijk is op gebouwniveau, op het niveau van geluidsbronnen en bij de overdracht van geluid. Aandacht voor creatieve oplossingen maakt woningbouw op geluidsbelaste locaties mogelijk en verhoogt de woon- en leefkwaliteit, zoals bij de transformatie van Haven-Stad.
Zie bron: amsterdam.nl

Innovatieve voorzieningen langs wegen

02 februari 2018

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen te verminderen. Dit specifiek voor locaties waar bestaande oplossingen zoals stil asfalt en geluidschermen niet mogelijk of wenselijk zijn. Het betreffen een lage GeluidVangrail en de nog lagere WhisstoneZV. De GeluidVangrail van Movares en Merford is te monteren op bestaande vangrails. Een plank, die onder de vangrail wordt bevestigd, reflecteert het geluid naar beneden waar het wordt geabsorbeerd in de berm. Dit levert volgens de eerste testen een daling tot maximaal vijf decibel op. Dat is vergelijkbaar met een geluidscherm van 1,5 meter hoog.
De WhisstoneZV voor zwaar verkeer is ontworpen door 4Silence. Het is een aanvulling op de betonnen Whisstone: een element dat in de berm wordt aangelegd om geluid te reduceren door het af te buigen, ook wel diffractie genoemd. De WhisstoneZV voor zwaar verkeer is van staal of gietijzer en is specifiek ontwikkeld voor het terugbrengen bromgeluid dat door vrachtverkeer wordt veroorzaakt.
Zie bron: noordholland.nl

Groen-links in gesprek met Schiphol

30 januari 2018

GroenLinks kamerlid Suzanne Kröger gaat GroenLinks-Amstelveen helpen om met de bewoners in gesprek te gaan over Schiphol en andere onderwerpen. De partij wil, dat de overlast van Schiphol beperkt wordt. En waarschuwt, dat door de keuzes die Schiphol wil maken die overlast alleen maar dreigt toe te nemen. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger is voor GroenLinks onder andere woordvoerder luchtvaart.
Zie bron: amstelveenweb.nl

Veluwe verdient geen laagvliegroutes

30 januari 2018

Zes lokale VVD-fracties dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Dat melden ze maandagavond in een persbericht. Er moet uitstel komen totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.
Zie bron: veluweland.nl

Muziekterreur in Suriname

23 januari 2018

 In Paramaribo wordt door een behoorlijk percentage autorijders keiharde muziek afgespeeld. Vrouwen en mannen en ook politiemensen maken zich hieraan schuldig. De groep die zich hieraan schuldig maakt, ondervindt nog geen tegenstand van de benadeelden, omdat deze mensen niet verenigd zijn. De schuldigen en medeschuldigen zijn de autobezitters met grote boxen, de politie die alles oogluikend toestaat, de organisatoren van ‘car audio battles’ (automuziek-oorlogen) en de verkopers en leveranciers van deze audio-installaties. De benadeelden zijn mensen die verblijven in ziekenhuizen, gebedshuizen, scholen, maar ook de Surinamers die thuis tot rust willen komen. Het lawaai op straat is op bepaalde momenten zo erg dat men niet eens meer op een normale wijze conversaties kan voeren of de tv of radio kan volgen. 
Zie bron: dagblad Suriname

Plannen geluidsoverlast helikopters onacceptabel

22 januari 2018

Defensie wil de geluidsoverlast in de omgeving van de vliegbasis in Gilze-Rijen terugdringen, Uit alle hoeken komt er stevige kritiek op de plannen. De gemeente noemt de plannen 'onacceptabel'. Defensie wil in het bebouwde deel van Gilze-Rijen over een veel groter gebied gaan vliegen met de helikopters dan ze nu doen, dus dat betekent ook een toename van de geluidsoverlast Om het trillende geluid van de grote Chinooks op te vangen, wil Defensie in Gilze-Rijen huizen gaan aanpassen, onder andere door zwaardere kozijnen en houten vloeren aan te brengen. Het aantal van 201 huizen dat Defensie daarvoor op het oog heeft, is veel te klein, vindt de gemeente. Die komt zelf na onderzoek uit op een veel hoger aantal huizen waar mensen last hebben van zogeheten 'rattle-noise' van de Chinooks. De gemeente pleit voor meer gebruik van vluchtsimulatoren.
Zie bron: omroepbrabant

Lelystad nog lang niet open

18 januari 2018

 Minister van infrastructuur en waterstaat Cora van Nieuwenhuizen kondigde aan meer tijd nodig te hebben om een besluit te nemen over de vliegroutes van en naar Lelystad. Dit is echter maar een van de hindernissen die zij moet nemen voordat de regionale luchthaven het te drukke Schiphol kan ontlasten. Actiegroep Hoog Overijssel gaat ervan uit dat het zelfs nog wel een jaar extra kan kosten en dat Lelystad pas in 2020 open kan. De minister neemt meer tijd voor het corrigeren van de MER. In het geval van een luchthaven horen daar berekeningen bij, die de geluidsoverlast moeten voorspellen. Daar zijn fouten bij gemaakt.
Zie bronnen: trouw,  veluweland en omroepflevoland

Geluidsscherm met zonnecellen

17 januari 2018

In Pijnacker is het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen. Het 480 meter lange scherm aan de N470 levert energie voor 10 huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen. De energie wordt geleverd aan de wijk erachter waardoor bewoners dubbel profiteren van het scherm: minder geluid van de weg én groene stroom uit eigen wijk. Dankzij de financiële steun van de provincie Zuid-Holland, kon het geplande geluidsscherm uitgebreid worden met zonnecellen. 
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Lawaai kan mens fataal worden

16 januari 2018

Fred Woudenberg, psycholoog en hoofd afdeling Leefomgeving van GGD, stelt dat er jaarlijks tientallen mensen overlijden als gevolg van herrie in de leefomgeving. Vooral bij mensen die toch al gevoelig zijn voor geluiden, komt lawaai van buitenaf extra hard binnen. Het kan zelfs zo erg zijn dat mensen er uiteindelijk aan overlijden. Ze slapen slecht of minder diep, de hartslag gaat omhoog, de bloeddruk stijgt, het kan allemaal een gevolg zijn van storende geluiden. Woudenberg vertelt hierover in een interview: ‘Geluidsoverlast kan het leven van mensen gaan beheersen. Dat ze zich zó gehinderd voelen dat ze bijna nergens anders meer mee bezig zijn. Dat speelt vaak bij geluidsoverlast van de buren. Als iemand zich de hele dag druk maakt, omdat hij weet dat de buurman om één uur ’s nachts lawaai gaat maken, geeft dat al stress voordat het geluid er is.’ Het wordt riskant als je deze geluidsstress continue ervaart.
Zie bron: doof

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >