Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bruce and Paul

17 juli 2012

Bruce Springsteen en Paul McCartney is tijdens een concert in de open lucht in Londen het zwijgen opgelegd. De microfoons werden uitgezet in verband met een avondklok die geluidsoverlast moest beperken. Ook de veiligheid voor publiek heeft een rol gespeeld in het besluit, zegt de organisatie.
Zie bron: muzieknieuws

Scheepswerf schikt

17 juli 2012

Met de ondertekening van een zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ is een einde gekomen aan het conflict tussen een scheepswerf in  Zwartsluis en de buurman. De overeenkomst is het resultaat van een mediation-traject dat in mei is gestart op verzoek van de Raad van State.
Zie bron: Zwartewaterkrant 

Trajectcontrole

17 juli 2012

De trajectcontrole op de A12 tussen de knooppunten Velperbroek en Waterberg moet weer worden ingevoerd. Dat vinden mensen die in Arnhem, Velp en Rozendaal langs de snelweg wonen.
Zie bronnen: omroepgelderland  en gelderlander

Voor de A2, de 2x5 baansweg  tussen A'dam en Utrecht moet de trajectcontrole gehandhaafd blijven omdat bij hogere snelheid wettelijke geluidgrenzen worden overschreden en omdat de aanliggende gemeente dat is beloofd.
Zie bron: Nu.nl 

Voetbalkooien

13 juli 2012

In de gemeente Duiven wordt een voetbalkooi gesloten. Geluidsmetingen gaven aan dat er teveel lawaai is.
In Winterswijk  en Putten zijn ook overlast problemen.
Zie bronnen: De Gelderlander  , Omroep Gelderland, De Stentor

 

Geluidnieuws uit Almelo

13 juli 2012

Bijna 800 Almeloërs slapen slecht door geluidshinder van treinen, auto’s en vrachtwagens. De gemeente heeft voor het eerst in kaart gebracht hoeveel geluidsoverlast van wegen, spoor en industrie er is in Almelo, gemeten in 2011. 
Zie bron: Tubantia 

Studenten

11 juli 2012

Woningcorporatie deltaWonen in Zwolle heeft verregaande maatregelen getroffen om geluidsoverlast van studenten tegen te gaan. De corporatie timmerde op elke verdieping de deuren dicht die naar het balkon leiden.
Zie bron: AD (de Stentor) en Filmpje

RUD's schoorvoetend

06 juli 2012

Er zijn nog steeds gemeenten die hun omgevingstaken niet willen inbrengen in een RUD. Staatssecretaris Atsma van IenM spreekt van 'witte vlekken' en houdt een AmvB achter de hand.
Zie bron: binnenlandsbestuur 

Hartaanvallen

03 juli 2012

Blootstelling aan verkeerslawaai heeft een sterk verband met hartaanvallen, zo blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is in PLoS ONE.
Zie bron: Nu.nl  Voor het onderzoeksrapport klik hier

Hockeyclub feest teveel

29 juni 2012

Omwonenden klachten. De milieudienst voerde metingen uit. Een boete dreigt.
Zie bron: bndestem 

Geluidskaart van Breda

29 juni 2012

Een wethouder legt uit waarom er geluidskaarten zijn. Heeft hij of heeft de journalist er weinig van begrepen?
Zie bron: bndestem 

Twijfels aan rekenen

29 juni 2012

De gemeente Rheden doet geen eigen onderzoek naar het geluid van IJssellijn. Na felle discussies kreeg het voorstel van de SP geen meerderheid in de gemeenteraad. De SP vindt de rekenmethodes die de overheid en ProRail gebruiken niet betrouwbaar.
Zie bron: gelderlander 

80 naar 100 km/u

28 juni 2012

Door de snelheidsverhoging van van 80 naar 100 km/u bij het Klein-polder-plein bij Rotterdam neemt de geluidbelasting met zo'n 1,5 dB(A) toe. Minister Schultz noemt dat verwaarloosbaar. 
Zie bron: ANWB  en Volkskrant

NB: Als er al veel lawaai is, is iedere dB meer een verslechtering. De plafonds komen snel in zicht.

Studenten +overlast

26 juni 2012

Straten in de stad Groningen gaan ‘op slot’ voor studenten als 15 procent van de woningen in een straat bestaat uit kamerverhuur.  Dat kan betekenen dat studenten moeten verhuizen. Het is het gevolg van de zogeheten 15 procentsnorm.
Zie bron: Foliaweb 

NEN-norm geen verbindend voorschrift

25 juni 2012

De Hoge Raad heeft NEN in het gelijk gesteld. NEN-normen zijn niet vrij van auteursrecht. Zij behoeven niet op dezelfde wijze als regelgeving van overheidswege, zoals het Bouwbesluit, te worden bekendgemaakt. De bepaling in de Auteurswet dat wetgeving vrij van auteursrecht is, acht de Hoge Raad niet van toepassing op NEN-normen, ook niet als in wetgeving daarnaar is verwezen.
Zie bron: NEN 

Goederentreinen

25 juni 2012

Tienduizenden bewoners krijgen de komende jaren meer geluidsoverlast door goederentreinen. Vooral omwonenden van spoorlijnen in het oosten van het land staat 'in de randen van de dag' forse toename van het goederenvervoer te wachten.
Zie bron: Volkskrant 

Amsterdam meet terrassen

25 juni 2012

De Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum gaan in de maand juli geluidsmetingen uitvoeren op drie bekende horecapleinen. Hiermee willen ze in beeld krijgen hoeveel geluid de terrassen waar veel mensen over klagen, veroorzaken.
Zie bron: Het Paroo

GPP per 1 juli

22 juni 2012

De wijziging van de Wet Milieubeheer tot invoering van de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur (Swung 1) treedt per 1 juli 2012 in werking.
Zie bron: Infomil

Uitstel 130 km

22 juni 2012

Zolang er geen geluidwerende voorzieningen zijn getroffen langs de A50 en A59 vraagt de gemeente Oss uitstel van de invoering van de maximumsnelheid van 130 km/u
Zie bron: MaaslandFM

Scherm moet weg

20 juni 2012

Om verkeerslawaai te dempen heeft een bewoner in de gemeente Putten een geluidsscherm in zijn tuin geplaatst dat hoger is dan de gemeentelijke verordening toestaat. Er wordt niet alsnog vergunning verleend. Daarom moet het weg. 
Zie bron:  De Stentor

Is lawaai ongezond?

20 juni 2012

De titel van een persbericht van de Universiteit Gent, luidde ‘Concentratievluchten boven de Noordrand stijgen op één jaar tijd met 12%’. Binnen het uur kwam dat persbericht nog eens binnen, verstuurd door de auteur ervan: Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de universiteiten van Gent en Brussel. ‘Zeer verontrustende cijfers inzake vliegtuigconcentratie en de schadelijke gezondheidseffecten ervan’ stond er in de begeleidende mail.
In een artikel in het Vlaamse blad Knack  wordt betoogd dat Lieven Annemans misbruik maakt van zijn status ten faveure van zijn persoonlijk belang. Er zou geen wetenschappelijk bewijs zijn dat vliegtuiglawaai slachtoffers eist.
Zie bron: Knack.be 

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >