Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

LFG en windmolens

02 juli 2013

Geluidsonderzoek voor Windmolens Lage Weide bij Utrecht toont dat windmolens aldaar geen bijdrage leveren aan het heersende omgevingsgeluid voor de lage tonen.
Zie bron: Gemeente Utrecht

Kattenverjager: geen directe gehoorschade

01 juli 2013

Kattenverjagers die een pieptoon verspreiden produceren te weinig dB's om gehoorschade te veroorzaken. Mensen met oorsuizingen (tinnitus) kunnen wel meer klachten ontwikkelen.
Zie bron: Radio 1

Veel overlast Airport Eindhoven

28 juni 2013

70 % direct-omwonenden van Eindhoven Airport ervaart ernstige geluidhinder door het vliegveld. Driekwart van de omwonenden is bovendien bezorgd over de veiligheid. In de iets wijdere omgeving (ongeveer 8000 inwoners) liggen die percentages op 39 en 44 %.
Zie bron: BNdeStem, De Telegraaf

Kunststof winkelwagentjes rammelen niet

27 juni 2013

In Eindhoven vindt de politiek dat supermarkten moeten kiezen voor kunststof winkelwagentjes om zo de overlast van het rammelen te stoppen.
Zie bron: De Telegraaf

Bouw zelf geluidsscherm

27 juni 2013

Een man uit Steenbergen (Noord-Brabant) bouwt zelf een geluidswal achter zijn huis, omdat Rijkswaterstaat dat weigert te doen.
Zie bronen:  Hart van Ned.,   Omroep Brabant
In de NSG brochure "Buitenlawaai" staat hoe je zelf een scherm moet maken.

Trillingen door Chinooks

26 juni 2013

In de omgeving van de vliegbasis Gilze Rijen worden trillingen in woningen gemeten als Chinook-helikopters over vliegen. Ze zullen worden meegewogen bij de beoordeling van de optredende hinder.
Zie bron: Omroep Brabant

Strenge grenswaarden cafe's

25 juni 2013

Cafés in het Vlaamse Leuven met luidere muziek dan 85 dB(A) na 2 uur 's nachts  moeten vanaf juni 2014 een toestel aanschaffen dat continu geluidsmetingen uitvoert en deze doorstuurt naar de politie. De muziek mag niet luider zijn dan 93 dB(A). De maatregelen wordt ingegeven om gehoorschade bij jongeren te beperken, maar ook om hinder bij omwonenden tegen te gaan. Daarover klagen heel veel mensen.
Bron: Knack,  De Morgen

Ambassadeur voor de stilte

25 juni 2013

Er is geen recht meer op ‘geen geluid’ want medewerkers van overheden begrijpen dat recht niet zodat het niet wordt gehandhaafd. Nodig is een woordvoerder voor de stilte. Iemand, die opkomt voor de stilte.
Zie bron: George

Protest A'dam over hogere waarde

24 juni 2013

De geluidsnorm in het postcodegebied 1012 wordt door de gemeente Amsterdam met enkele decibellen verhoogd. De buurtbewoners zijn niet blij met deze nieuwe norm en maken zich zorgen.
Zie bronnen: Parool , Dichtbij

Kattenverjager hoorbaar voor mensen

24 juni 2013

De distributeur van de kattenverjager Solar Tuinwachter maakt zich schuldig aan misleidende reclame. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) in de zaak die was aangespannen door Drachtster Roland van der Hoek tegen distributeur Postorder Groep Nederland. Tonen onder de 20 kHz kan het apparaat produceren en dat kunnen sommige mensen horen.
Zie bron: Frieschdagblad

Duitse Betuwelijn

19 juni 2013

Het vervolgtraject van de Betuwelijn in Duitsland krijgt extra geluidswerende voorzieningen.
Zie bron: Duitslandweb

Werkgelegenheid belangrijker dan lawaai

19 juni 2013

De Friezen rond vliegbasis Leeuwarden accepteren de herrie van de JSF om zodoende de werkloosheid in de provincie te bestrijden.
Zie bron: EenVandaag

Minder galm voor les in lokaal

17 juni 2013

Het terugbrengen van de nagalmtijd in klaslokalen leidt tot betere les- en leerprestaties, sneller begrip van de lesstof door leerlingen en minder stress bij docenten. 
Zie bron:  Ecophon

Trapveldje verplaatst

14 juni 2013

In de gemeente Fijnaard was een trapveldje tussen woningen. Dat trok heel veel kinderen. Daarom is het verplaatst.
Zie bron: Hart van NL

Boete blaffende honden

10 juni 2013

Baasjes van honden in Rotterdam die veel overlast veroorzaken door aanhoudend geblaf kunnen binnenkort boetes verwachten die kunnen oplopen tot 2250,- euro.
Zie bronnen: dichtbij,  nederlandsdagblad, GroenLinks

MER: Let bij aanleg windmolens op zeedieren

05 juni 2013

Windparken kunnen bij de aanleg en in bedrijf gevolgen hebben voor de natuur. Vogels kunnen in aanvaring komen met windmolens en het onderwaterleven, zoals bruinvissen en zeehonden, kan schade ondervinden door geluidbelasting. De voorspelling van effecten op natuur op de Noordzee is erg complex en bevat veel onzekerheden en kennisleemtes. De rijksoverheid hanteert daarom het voorzorgbeginsel.
Zie bron: Commissie MER

Brullende zeeleeuw Artis

05 juni 2013

Het Amsterdamse dierenpark Artis hoeft geen maatregelen te nemen om het gebrul van mannelijke zeeleeuwen in de bronsttijd in te tomen. Dat heeft de Raad van State bepaald.
Zie bron: nu.nl

Limiet aan luidheid muziek

29 mei 2013

Ter voorkoming van gehoorschade is het voornemen om in bars, cafés en clubs een grens te stellen van 100 dB(A). Dat wil Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) in reactie op de maar blijvende verslechtering van het gehoor van jongeren. 30 % van de jongeren kampt met gehoorproblemen.
Bronnen: Metro en NOS
Pleidooi voor goede (preventieve) zorg voor het gehoor op jonge leeftijd. Zie bron: ED

Oorzaak oorsuizingen

29 mei 2013

In Pittsburgh heeft men ontdekt welke biologische processen ten grondslag liggen aan oorsuizen. Deze aandoening, die in de medische wereld tinnitus wordt genoemd, had tot nu toe geen duidelijke fysiologische oorzaak. Mensen met tinnitus horen vaak geluiden die andere mensen niet horen, vooral in een rustige omgeving. In Nederland heeft ongeveer vijf procent van de bevolking last van de aandoening. Er zijn veel omgevings- en medische oorzaken te noemen, zoals gehoorschade, stress of een hersenschudding.
Zie bron: Volkskrant

Zie ook bij LFG op de NSG site.

Geen scherm voor Nijkerk

28 mei 2013

Melanie Schultz stelt geen extra geld beschikbaar voor een geluidsscherm langs de A28 bij Hoevelaken. De nu voorgestelde maatregelen garanderen een acceptabel woon- en leefklimaat voor mensen die in het invloedsgebied van de snelweg wonen. GPP ligt op 65 dB. Pas als het hoger komt worden maatregelen genomen.

GELUID IN HET NIEUWS

Plandrempel 65 dB

Voor Brabantse provinciale wegen... Verder >

Soundscaping

Gewenst geluid in de woonomgeving... Verder >

Teveel vlieglawaai Schiedam

Luchthaven moet maatregelen te treffen... Verder >

Rateltikkers voor blinden

worden in Den Bosch verbeterd... Verder >

Regionale luchthavens

ChristenUnie pleit voor time-out.... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >