Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Succes met Actieplan Geluid

26 september 2013

Het aantal woningen, dat een zekere grenswaarde voor verkeersgeluid overschrijdt is de afgelopen jaren in de gemeente Heerlen met zo'n 9% afgenomen. Het actieplan geluid daar is onlangs geactualiseerd en wordt voortgezet. Zie: ontwerp actieplan geluid 2013
Zie bron: Heerlen

 

Venlo wil maatregelen van RWS

26 september 2013

Rijkswaterstaat moet nieuwe maatregelen nemen om overlast langs de A73 en A74 te verminderen. Dat vindt de gemeente. Bewoners geven aan dat ze steeds meer hinder ervaren, o.a. ook nadat glazen schermen kunstsof verving.
Zie bron: Omroepvenlo

Nachtelijk werk stopgezet

25 september 2013

Rijkswaterstaat werkt 's nachts niet meer aan de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht vanwege de geluidsoverlast. De werkzaamheden veroorzaken zoveel lawaai, dat omwonenden er niet van kunnen slapen.
Zie bron: NOS

Geldpilletje bij windmolens

24 september 2013

Omwonenden financieel laten meeprofiteren van een windmolen vermindert de weerstand tegen de plaatsing ervan. Friesland kent ‘dorpsmolens’: één molen per dorp. De opbrengsten komen ten goede van de gemeenschap. Het draagvlak is er naar verluidt groot. Iets anders deed de gemeente Tholen. Ze verlaagde de woz-waarde van huizen.
Zie bron: BB

Handhaving

24 september 2013

Het merendeel van de milieuklachten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan over geluidoverlast. Bij geluidklachten zijn metingen noodzakelijk. Aan deze metingen worden meteorologische eisen gesteld. Die veroorzaken dat soms lange tijd gewacht moet worden voordat metingen mogelijk zijn. Klagers worden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.
Zie bron: Pijnacker-Nootdorp

Blaffende bedrijfshond

20 september 2013

Om een einde te kunnen maken aan de overlast die een hond in Bergeijk al jaren veroorzaakt, moet de gemeente aantonen dat het steeds dezelfde is en dat het niet om een huis- of 'hobbydier' gaat.
Zie bron: ED.nl

Tennisballen onder stoelpoten

19 september 2013

Een basisschool in Almere heeft alle stoelpoten voorzien van een tennisbal. Zo maken de kinderen nauwelijks lawaai als ze de stoel naar voren of achteren schuiven. Niet alleen de leraren zijn blij met de geluidsreductie, ook de leerlingen zijn tevreden.
Zie bron: Almere

Geluidsoverlast

19 september 2013

Een columnist in een huiskrant in Woerden ergert zich aan allerlei vervelende geluiden in zijn woonomgeving. Aan vliegtuiglawaai stoort hij zich niet. De reden daarvoor moet zijn dat in zijn woonplaats startende vliegtuigen vanaf Schiphol reeds zo hoog vliegen, waardoor de geluidsniveaus relatief laag zijn.
Zie bron: Weekkrant

 

Sekshuis

17 september 2013

In de gemeente Huizen zijn klachten over luidruchtige seksueel geladen activiteiten die zich afspelen in een jacuzzi in de achtertuin. Soms gaan diverse paren tegelijk te water. In anonieme brieven wordt tegen het sekshuis geageerd. Het huis wordt bewoond door een Roemeens stel. De vrouw zegt dat zij vrij is om te doen wat zij doet in haar tuin.
Zie bron: Gooi en Eemlander

Huis uit

17 september 2013

Via een kort geding in de Zwolse rechtbank vorderde Woningstichting Beter Wonen Vechtdal dat het appartement van een Hardenbergse bewoner wordt ontruimd. Hij zou met zijn harde muziek, gevloek, gebonk en gestamp zoveel overlast veroorzaken, dat buren standaard met oordopjes in slapen.
Zie bron: Hardenberg NU

Zeehonden 'meten' lawaai

16 september 2013

Twintig zeehonden in de Waddenzee krijgen speciale satellietzenders. Zo kan worden onderzocht of de dieren overlast ondervinden van een nieuw te bouwen offshore windpark ten noorden van Schiermonnikoog. Dat heeft staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bekendgemaakt.
Zie bron: Dagblad van Noorden

Vliegtuigen bedreigen Biddinghuizen

10 september 2013

Lelystad Airport moet gaan groeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Volgens de huidige aanvraag worden er 45.000 vluchten per jaar toegestaan. De opstijgende vliegtuigen zullen laag over Biddinghuizen komen. Het gaat hierbij om zo’n 80 vliegtuigen per dag vooral in de vroege ochtend van 6.00 tot 8.00 uur en in de avond van 21.00 tot 23.00 uur.
Zie bron: GeenvliegroutesBHZ

Politiehelikopter

10 september 2013

Veel Hagenaars klaagden, op de sociale media, dat zij niet konden slapen van de herrie van een politiehelikopter. Deze wordt ingezet om inbrekers op te sporen. GroenLinks daar wil weten wat de regels zijn voor het gebruik van helikopters door de politie.
Ook in Amsterdam stelt men vragen. De SP daar wil van burgemeester van der Laan weten waarvoor de helikopters wel en niet worden ingezet.  Als burgers veel geluidsoverlast ervaren en niet weten waarom, wordt het draagvlak voor de kostbare helikoptervluchten kleiner. 
Zie bronnen: infothuis , omroepwest en BNR

 

Dwangsom voor transporteur

10 september 2013

Het gemeentebestuur van Uden legde een transportbedrijf een dwangsom van duizend euro op. Volgens Het bedrijf maakte te veel geluid tijdens nachtelijke transporten op het bedrijfsterrein. Metingen toonde dat aan. Koelunits op de vrachtwagens waren de oorzaak.
Zie bron: logistiek 

Molen stil gelegd

10 september 2013

Een nieuwe turbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten werd stilgelegd. Uit metingen van de gemeente bleek dat de molen teveel lawaai maakte.
Zie bron: RTVUtrecht

'Berlijnse muur'

10 september 2013

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente zich verzet tegen de komst van goederentreinen door Delden en Goor. Met een ludiek gebaar kregen de inwoners van Delden een voorproefje van wat hen over een paar jaar te wachten kan staan. Een 4 meter hoge stapel bierkratjes stond symbool voor de even hoge en 300 meter lange geluidswal die aan weerszijden van het spoor zal worden opgetrokken.
Zie bron: tubantia 

'verjongingcrème' ZOAB

10 september 2013

RWS onderzoekt een techniek om de levensduur van ZOAB te verlengen en daarmee onderhoudskosten van wegen te verlagen. Nog dit jaar komen er zes demonstratievakken van zeker 5 kilometer die met een crème worden behandeld.
Zie bron: BB

Conflict Airport Eindhoven

09 september 2013

Er dreigt een nieuw conflict over de groei van Eindhoven Airport. Omwonenden en de Brabantse Milieufederatie (BMF) zijn boos omdat ondanks hun aandringen bij berekeningen voor een nieuw luchthavenbesluit geen rekening is gehouden met de uitkomsten van een gezondheidsonderzoek in de regio. GGD-onderzoek, dat bijna een jaar geleden werd afgerond, wees uit dat gemiddeld 8 procent van de bewoners van 9 gemeenten rondom de vliegbasis zegt ernstig last te hebben van het vliegverkeer. Dat komt neer op ongeveer 18.000 mensen.
Zie bron: BB

Gele kaart

09 september 2013

De politie in Raalte heeft in de nacht van zaterdag op zondag een gele kaart uitgedeeld aan een bewoner aan de Schuilenburg in Raalte vanwege geluidsoverlast.
Zie bron: de stentor

Naar de haaien

09 september 2013

Een Arnhemse discotheek die haaien in een aquarium houdt, krijgt bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er wordt  onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder de haaien worden gehouden, bijvoorbeeld of er geluidsoverlast is voor de dieren.
Zie bron: limburger

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >