Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Film over lawaai in zee

06 april 2016

Een filmdocumentaire over door de mens veroorzaakte geluidsoverlast op zee, werd vertoond in de indrukwekkende expositieruimte van Whales of Iceland in Reykjavik. Omringd door 22 op ware grootte uitgevoerde modellen van walvissoorten die voorkomen in de IJslandse wateren, hield een gezelschap van zo'n 150 gasten collectief de adem in bij de meest dramatische scènes van de aangrijpende productie.
Zie bron: ifaw.org, zie ook teaser

Caféherrie (mr. Visser doet uitspraak, SBS6)

06 april 2016

Omwonenden van de jongerencafe vragen Frank Visser om een uitspraak. De NSG geeft deskundig advies. 
Zie bron: SBS6

Omwonenden meerdagsevenement krijgen gelijk

06 april 2016

De bezwaren die omwonenden hebben ingediend tegen verleende geluidsontheffingen voor muziekfestival Psy-Fi in Leeuwarden zijn gegrond. Dat is het oordeel van de gemeentelijke bezwarencommissie die de gemeente Leeuwarden daarmee een flinke tik op de vingers geeft. Het meerdaagse muziekfestival dat afgelopen zomer voor de tweede keer werd gehouden, veroorzaakte dagenlang geluidsoverlast bij omwonenden. De commissie vindt dat de gemeente onvoldoende onderzoek naar de ruimtelijke aspecten heeft uitgevoerd. De NSG adviseerde de omwonenden.
Zie bron: lc.nl

Aanvullingswet OW Geluid

06 april 2016

De regelgeving voor het aspect geluid gaat onder de Omgevingswet (Ow) veranderen. Zo komen er o.a.geluidregels voor bedrijven en geluidproductieplafonds voor provinciale wegen. Voor geluid wordt gewerkt aan een aanvullingswet. De onderwerpen daarvan zijn inmiddels bekend.
Zie bron: infomil

Toch geluidsscherm?

04 april 2016

Bewoners langs de snelweg hebben geluidsmeters laten plaatsen om de herrie van de A9 bij Heiloo te registreren. Het onderzoek moet als 'second opinion' de gemeente er van overtuigen dat er wel degelijk een geluidswal nodig is. De problemen rond de geluidoverlast van de A9 voor de inwoners van Plan Oost in Heiloo spelen al bijna 15 jaar. De discussie gaat al die jaren over het wel of niet aanleggen van een geluidswal of geluidsschermen langs de snelweg.
Zie bron: rtvnh

Schiphol beperkt woningbouw

04 april 2016

Er is een akkoord gesloten over de woningbouw rond Schiphol. Woningbouw blijft mogelijk, maar niet nabij de start- en landingsbanen. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe routes. De luchthaven wordt daardoor niet beperkt in haar groeiplannen. Dat betekent een enorme ruimtebeslag door vliegtuigen.
Zie bron: noordhollandsdagblad

Aanvullingsbesluit Geluid

04 april 2016

Op 22 maart 2016 is de internetconsultatie gestart van de Aanvullingswet geluid. In het inmiddels aangenomen wetsvoorstel voor de Omgevingswet is het onderwerp geluid nog niet geregeld. Deze Aanvullingswet legt voor een belangrijk deel de basis. De Aanvullingswet gaat over geluid van wegverkeer, spoorverkeer en industrieterreinen. Dit zijn de onderwerpen die nu in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn geregeld. Heel concreet is de Aanvullingswet overigens niet, het bestaat uit slechts 6 pagina's met wetsartikelen. Interessant is daarom vooral de toelichting waarin deze systematiek wordt geschetst. Een en ander zal concreet worden uitgewerkt in het Aanvullingsbesluit geluid.
Zie bron: omgevingsweb

Megaclaim plaatsing windturbines

01 april 2016

Tientallen Barendrechters hebben dinsdagavond gezamenlijk een schadeclaim van in totaal 12 miljoen euro ingediend bij de gemeente Binnenmaas. Dit heeft te maken met de plannen om de komst van vijf windturbines mogelijk te maken.
Zie bron: AD

Geluid windturbines

24 maart 2016

De ministeries I&M en EZ hebben een kennisbericht “Geluid van windturbines 1.0” uitgebracht aan de Tweede Kamer. Met het oog op de versnelling van realisatie van windturbineprojecten is besloten om voor zover mogelijk alle windturbines onder het beoordelingsregime van het Activiteitenbesluit te brengen.  Uit een vergelijking van een normwaarde van 47 dB Lden met de dosis-effect relatie blijkt dat bij deze waarde circa 8-9% ernstige hinder mag worden verwacht. Een dergelijk niveau van ernstige hinder is goed vergelijkbaar met hetgeen bij de normering voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai als maximaal toelaatbaar wordt beschouwd. Het recente kennisbericht van het RIVM bevestigt dit. Een norm van 47 dB Lden die aansluit bij de bestaande uitvoeringspraktijk was daarmee toereikend uit het oogpunt van bescherming tegen geluidhinder. Om deze reden is er in 2010 voor gekozen om de norm voor geluidhinder door windturbines op 47 dB Lden vast te stellen.
Zie bron: omgevingsweb

Tevreden over wet luidheid muziek horeca

23 maart 2016

De muzieksector en de politiek in Vlaanderen maakten na drie jaar de balans op van de bij wet opgelegde de luidheid van muziek in de horeca. Het veroorzaakte toen veel ophef bij onder meer jeugdhuizen, concertzalen en muzikanten. De reacties zijn overwegend positief, maar er blijft wel veel onduidelijkheid over de toepassing en de controle van die nieuwe geluidsnormen.
Zie bron: deredactie.be

Oordopjes werken niet bij jongeren

23 maart 2016

Jongeren kiezen niet de meest beschermende oordopjes om hun gehoor te beschermen tegen luide muziek. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. In Vlaanderen moeten organisatoren bij luide evenementen oordopjes ter beschikking stellen. Ze dempen vooral de hoge tonen.Dat maakt de beleving van de muziek niet meteen ideaal, terwijl het essentieel is dat de gebruiker gemotiveerd is de dopjes te gebruiken. Ze gebruiken ze dus niet. Uit een rondvraag bij 477 studenten bleek dat 60 procent over de problematiek gehoord had. Dat is goed, maar het kan beter.
Zie bron: standaard.be

Kermis verstoort Stille Week

23 maart 2016

De ChristenUnie en de SGP in Veenendaal hebben burgemeester Kolff een open brief geschreven over de afgegeven vergunning voor de kermis op het evenemententerrein nabij de christelijke gereformeerde Pniëlkerk. Net als vorig jaar wordt de kermis in de Stille Week voor Pasen gehouden.
Zie bron: rd.nl

Geluidslabel voor woningen

23 maart 2016

Woningen zouden een geluidslabel moeten krijgen. Dan ziet de koper of huurder direct hoe ernstig de geluidsoverlast is. Dat vindt Ed Goudriaan van ingenieursbureau LBP|Sight.
Zie bron: pzc.nl

Geen terras

23 maart 2016

Een winkel in Wageningen mag geen terras hebben in de achtertuin. Omwonenden hadden B en W in juli vorig jaar gevraagd handhavend op te treden, omdat ze geluidsoverlast ervaarden. Een geluidsmeting in oktober wees uit dat er te veel (stem-)geluid van het terras kwam.
Zie bron: gelderlander.nl

Explosie klachten over vliegtuigen

23 maart 2016

Het aantal klachten in Lisse over geluidsoverlast door passerende vliegtuigen is in het laatste kwartaal van vorig jaar geëxplodeerd. In de eerste negen maanden waren er 28 klachten, in de laatste drie maanden liefst 2.205 meldingen van overlast.
Zei bron: leidschdagblad.nl

Spooremplacementen

17 maart 2016

Er komen landelijke afspraken over omgevingsveiligheid en geluid van spooremplacementen. Dit hebben de betrokken partijen (rijk, ProRail, gemeenten, brandweer, omgevingsdiensten etc.) met elkaar afgesproken. 
Zie bron: omgevingsweb

Piepende treinwielen

17 maart 2016

Nieuwe treinen op het traject Leiden-Utrecht veroorzaken irritante piepgeluiden in bogen. De gemeente Leiden dringt aan op oplossingen. Die zijn er. Prorail zit nog niet op dat 'spoor'.
Zie bron: Sleutelstad

Walibi mag 42 dagen feesten

17 maart 2016

Walibi Holland in Biddinghuizen mag 42 dagen per jaar activiteiten in en om het attractiepark organiseren. Dat heeft de Raad van State besloten na bezwaren van omwonenden. Voorheen waren het 15 dagen. De bewonersvereniging van het nabijgelegen bungalowpark De Boschberg en de gemeenten Nunspeet en Elburg vrezen geluidsoverlast. De bestuursrechter heeft vorig jaar april de bezwaren van omwonenden al afgewezen en die uitspraak wordt nu bevestigd door de Raad van State.
Zie bron: Omroep flevoland

LFG metingen NAM Groningen

11 maart 2016

`In de gemeente Zuidhorn zijn LFG geluidsmetingen zijn uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen met Microflown Technologies. Deze metingen zijn de afgelopen periode in kaart gebracht en geanalyseerd. Enkele inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn actief betrokken bij het onderzoek. Zij hebben vooraf hun vertrouwen uitgesproken over de onderzoeksmethode en hebben een logboek bijgehouden. In veel gevallen is er geen of een zwak verband tussen gemelde hinder en gemeten LFG. De gemeente zal, naar aanleiding van het onderzoek, contact hebben met haar gemeenteraad, de NAM en de Rijksoverheid.
Zie bron: gemeente Zuidhorn

Geluiden uit de diepzee

10 maart 2016

Amerikaanse onderzoekers lieten een hydrofoon in de Challenger Deep-trog zakken en 'luisterden' drie weken lang  naar wat er in die trog allemaal te horen is. Daar  is altijd geluid te horen, zowel natuurlijke geluiden als door mensen gemaakte geluiden, zoals het schroefgeluid van schepen, het geluid van aardbevingen – ver weg en dichtbij – en het gekreun van baleinwalvissen. Ook tyfonen en zelfs het geluid van golven is op deze grote diepte nog goed te horen.
Zie bron: scientias.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >