Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Protest plannen vliegveld Twente

13 juni 2016

De nieuwe plannen voor de luchthaven Twente brengen de regio helemaal niets. Wel 'veel herrie, maar weinig werk'. Met deze slogan proberen leden van GroenLinks Oldenzaal de inwoners van de stad bewust te maken van het in hun ogen 'doemscenario' dat staat te gebeuren als de plannen doorgaan.
Zie bron: Tubantia

VVD Apeldoorn vreest verdwijnen muziekfestivals.

13 juni 2016

Volgens VVD Apeldoorn bestaat die kans doordat nu al voorlopige geluidsnormen door de gemeente zijn gepubliceerd, terwijl de besluiten pas na de zomer worden genomen. De VVD is bang dat door deze onzekerheid organisatoren lastig kunnen plannen en uit voorzorg Apeldoorn links laten liggen.
Zie bron: De Stentor

Overheidsuitgaven bestrijding verkeerslawaai

09 juni 2016

In 2014 bedroegen de uitgaven voor het plaatsen en onderhoud van geluidsschermen en -wallen langs wegen 90 miljoen euro, de helft van de totale overheidsuitgaven ter bestrijding van het verkeerslawaai. Verder werd dat jaar 44 miljoen euro besteed aan maatregelen bij de ontvanger / gehinderde van het geluid (zoals gevelisolatie) en 37 miljoen euro aan de aanleg en het onderhoud van stil asfalt (zoals tweelaags ZOAB).
Zie bron: compendiumvoordeleefomgeving

Ruime grenswaarden muziekgeluid festival

09 juni 2016

Een driedaagse muziekevenement in Oisterwijk leverde een recordaantal klachten van geluidsoverlast. Alleen al bij de gemeente Oisterwijk kwamen ongeveer 180 meldingen binnen. Opmerkelijk is dat het overgrote deel van de geluidsklachten uit Tilburg en omgeving komt. Ondanks de grote hoeveelheid klachten op Facebook en Twitter over geluidsoverlast zou het festival geen geluidsnormen hebben overschreden. Dat is opvallend, want volgens diverse klagers was het populaire dancefestival tot in de Tilburgse wijk Reeshof te horen.
Zie bron: omroepbrabant

Muziekbands haken af door strenge geluidgrens

09 juni 2016

De organisatie van het stratenfestival in Zwolle kan geen overeenstemming bereiken met de gemeente over de verscherpte geluidsnorm. "Er wil geen artiest komen met deze geluidsnorm", zegt Theo Bakker namens de organisatie RadioNL Vorig jaar was het volgens de organisatie een 'flop' in het park. Toen werd ook al de aangepaste norm van 76 dB(A) toegepast, in plaats van de 85 decibel die eerst was toegestaan. Volgens Bakker haakte de helft van de vierduizend bezoekers halverwege de avond af, omdat zij nauwelijks iets hoorden van de muziek. "Ook voor RadioNL was dit een afknapper. Zij wilden dit jaar alleen meewerken wanneer er een vergunning zou komen voor een hoofdpodium waarbij minimaal 85 decibel is toegestaan."
Zie bron: destentor

Geluidsscherm langs weg te kostbaar

03 juni 2016

De gemeente Zierikzee zal diep in de buidel moeten tasten om een nieuwe woonwijk te beschermen tegen het verkeersgeluid van een provinciale weg.
Zie bron:Nu.nl

JSF en belevingsvluchten

03 juni 2016

Die vluchten waren vorige week en het was de eerste keer dat het nieuwe jachtvliegtuig in Volkel was te zien was enieg tijd geleden de JSF te te horen. Doel ervan was de bewoners te laten ervaren hoe het geluid klinkt. De omwonenden konden meedoen aan een enquête en op vijf plaatsen werd het geluid gemeten. De JSF produceerde gemiddeld drie decibel meer geluid dan de F-16, maar dat wordt niet zo ervaren, zo bleek uit de resultaten.
Zie bon: omroepbrabant

Verzet verbreding snelwegen Utrecht

03 juni 2016

Tegenstanders van de verbreding van de A27 en de A12 verzetten zich tegen de plannen voor verbreding. Ze vinden de uitbreiding onnodig, geldverspilling en vrezen voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Bovendien moet voor de A27 een stuk van het bos Amelisweerd afgekalfd worden. Minister wil de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd verbreden van zes naar zeven banen om aparte rijstroken aan te leggen voor doorgaand verkeer. Dat moet veel files voorkomen. Ook wordt de verbindingsweg van de A28 naar de A27 aangepast en gaat knooppunt Rijnsweerd op de schop. In de gemeentelijke politiek is niet alleen GroenLinks tegen de plannen. In de gemeenteraad van Utrecht is een grote meerderheid te vinden die niets ziet in de verbreding.
Zie bron: snelwegen Utrecht

Verkeerslawaai provinciale wegen

02 juni 2016

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidshinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. Met een onderzoek geeft de randstedelijke rekenkamer een beeld  in het provinciale beleid inzake geluidshinder en de uitvoering daarvan.
Zie bron: randstedelijke rekenkamer

Stemgeluid op terrassen

02 juni 2016

B&W van Leiden hebben in een nota aangegeven hoe de gemeente omgaat met stemgeluid van bestaande en nieuwe horeca-terrassen in de stad.
Zie bron: Gemeente Leiden

JSF toch niet hinderlijker?

30 mei 2016

De JSF) produceert drie dB meer geluid dan de F-16. Maar de omwonenden ervaren dat nauwelijks als luider. Het hoogst gemeten piekniveau van de F-35 was 112 decibel; dat van de overvliegende F-16 109 decibel. Uit enquêtes onder dorpsbewoners blijkt dat zij de F-35 iets lawaaieriger vinden dan de F-16.
Zie bron; NRC

Festivals moeten steeds vaker verhuizen

19 mei 2016

De organisatie van de festivals Park am See en zusterfestival De Zon in Amsterdam kregen onlangs te horen dat zij geen omgevingsvergunning krijgen van de gemeente voor de locatie De Oeverlanden (Amsterdam stadsdeel Nieuw-West). Na een verloren rechtzaak zijn zij vijf weken voor het evenement gedwongen te verhuizen naar een andere locatie. En dat terwijl er zowel in de opzet als de programmering van het festival geen veranderingen zijn.
Zie bron: eventbranche

Makelaars bedonderen de boel.

18 mei 2016

In reclame-uitingen bij de verkoop van woningen in de regio Schiphol  zoals verkoopbrochures – bewust of onbewust – wordt nagelaten te wijzen op (mogelijke) hinder door vliegtuiglawaai. Uit gesprekken met kopers blijkt dat er makelaars zijn die bezichtigingen van koopwoningen zo mogelijk lieten plaatsvinden op een tijdstip dat het lawaai minimaal is. Daarbij wordt actief informatie ingewonnen over het baangebruik op de luchthaven.
Zie bron: Provincie Noord Holland

Stamgasten willen kroeg behouden

18 mei 2016

In Elst heeft de gemeente een kroegbaas een dwangsom opgelegd omdat hij teveel muziekgeluid produceert. Daarom moet hij zijn tent sluiten. Stamgasten zetten een face book actie op om het cafe te behouden.
Zie bron: omroepgelderland

Defensie wil weer AWACS-bomen kappen

09 mei 2016

Het ministerie van Defensie presenteerde een onderhoudsplan voor het gebied waarvan de begroeiing laag moet blijven. Ook hoge bomen moeten het ontgelden.Vertegenwoordigers van de actiegroep Stop AWACS hebben laten weten opnieuw acties te zullen starten wanneer het ministerie de plannen doorzet. De groep vreest meer geluidsoverlast voor inwoners van Schinveld en Brunssum omdat er nog lager gevlogen kan worden. Stop AWACS vindt dat de vliegbasis moet worden aangepast, door de landingsbaan te verleggen. 

Zie bron: groenerumte.nl

RvS: Bezwaren windmolenpark ongegrond

09 mei 2016

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het rijksinpassingsplan 'Windpark Wieringermeer' ongegrond verklaard. Veertig bedrijven en omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen het rijksinpassingsplan en tegen de zogenoemde uitvoeringsbesluiten. Zij vrezen o.a. dat hun woongenot wordt aangetast door zichthinder, lichthinder, geluidsoverlast en slagschaduw door de windturbines. Ook zijn ze bang dat het landschap en de natuur worden aangetast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.
Zie bron: groeneruimte.nl

Festivals: overleg met de omwonenden

02 mei 2016

 Aan het Amsterdamse beleid voor festivals valt veel te verbeteren. Festivals kunnen duurzamer, gespreid door de stad, met respect voor parken, groen en bewoners. Er een 'meerjarig locatieprofiel' komen. Hierin komt onder andere een limiet voor festivals per gebied en worden geluidsnormen bepaald zodat omwonenden minder geluidoverlast ondervinden.
Zie bron: het Parool

Last moet je ook kunnen verdragen

28 april 2016

Door ondertekening van een petitie kan je als Amsterdam je steun betuigen voor meer festivals. Met de petitie wil Stichting N8BM A’DAM ervoor zorgen dat de stem van de Amsterdamse festivalbezoeker gehoord wordt bij de ontwikkeling van een nieuwe evenementennota. Beleid gebaseerd op een negatief en eenzijdig geluid mag festivals in onze stad niet de nek omdraaien. Teken de petitie voor een stad met ruimte voor festivals, en zonder betutteling!
Zie bron: folia.nl

Gemeente treedt niet op

26 april 2016

Drie jaar geleden woonde de familie Boelens uit Nieuwkuijk (gemeente Heusden) in een paradijs. Tot het bestemmingsplan van de fabriek naast hen werd aangepast door de gemeente. Door het indringende geluid van een stansmachine doet het gezin ‘s nachts geen oog dicht en is het wonen in hun droomhuis nu een nachtmerrie.
Zie bron: hartvannederland
Rechtbank Den Bosch verplicht gemeente Heusden handhavend op te treden:
Zie bron: bd.nl

Zondagswet

21 april 2016

Van alle Nederlandse gemeenten past 45 procent de Zondagswet nooit toe. Nog eens 42 procent past deze wet wel toe, maar alleen om ontheffingen te verlenen voor festiviteiten of geluidsoverlast. Toch is een derde van de burgemeesters tegen het schrappen van die wet.
Zie bron: RD.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >