Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Slaapverstoring

02 augustus 2016

In opdracht van Het Parool onderzocht Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente het slaapgedrag van Amsterdammers. Zestig procent van de ondervraagden zegt 's nachts, tijdens hun slaap te worden gestoord. De grootste boosdoeners daarbij zijn de buren. Geschreeuw, muziek of ander lawaai van de buren is goed voor achttien procent van de slaapverstoringen. Alleen in het centrum zijn de horeca en het uitgaanspubliek met 32 procent grotere slaapverstoorders.
Zie bron: Parool

Krijsende meeuwen

01 augustus 2016

Raadslid Louis van der Kallen van de gemeente Bergen op Zoom wil dat het college in actie komt tegen het krijsende meeuwen. "De binnenstad is overgenomen door kauwen en vooral meeuwen", betoogt hij. Als binnenstadbewoner ervaart hij naar eigen zeggen zelf ook de toegenomen geluidsoverlast van met name de meeuwen. Ook andere bewoners klagen over de toename van de vogels. Volgens de BSD’er begint die geluidsoverlast vaak al een half uur voor de zonsopgang. "Mensen slapen slecht en sommigen melden mij in de zomer maanden aan de slaappil te zijn gegaant. Een enkeling heeft zelfs al zijn huis te koop gezet", zegt het raadslid. 
Zie bron: nu.nl

Zondagswet ingetrokken

01 augustus 2016

Gemeenten mogen straks zelf regels bepalen voor de openbare rust op zondag. Het kabinet besloot tot intrekking op verzoek van de Tweede Kamer. Die nam enkele maanden geleden een motie van D66 hierover aan. De Zondagswet verbiedt het houden van optochten voor 13.00 uur en het maken van lawaai in de buurt van een kerk. Het verstoren van religieuze bijeenkomsten blijft wel strafbaar.
Zie bron: RD

Handboek geluidschermen spoorwegen

01 augustus 2016

Afgelopen maanden is door ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester gewerkt aan de update van het Handboek Geluidsschermen. Onlangs werd het vastgesteld en vervangt hiermee het bestaande handboek. Het handboek slaat een brug tussen de vormgevingsuitgangspunten zoals geformuleerd in Spoorbeeld en de OVS 00058 waarin de (geluid)technische eisen zijn verwoord. Het handboek is integraal onderdeel van het ProRail-beleid voor geluidsschermen; doelmatigheid en vormgeving gaan hand-in-hand.
Zie bron: spoorbeeld

App voor beoordeling geluid evenementen

28 juli 2016

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen proberen met een nieuwe App, MoSART, grip te krijgen op geluid(overlast). Bezoekers en omwonenden kunnen via de App aangeven hoe zij geluid beleven in termen als plezierig, kalm of chaotisch. De App stuurt een korte opname mee en verwerkt de klachten en complimentjes. Oganisatoren en gemeente volgen MoSART en kunnen meteen ingrijpen. ,,Het systeem voorkomt een hoop ergernis door draagvlak te creëren en duidelijk te maken welke feestlocaties geschikt zijn’’, zegt onderzoeker Tjeerd Andringa. Het systeem werkt ook als de wind het geluid van een openluchtconcert op grote afstand neerslaat op een woonwijk. Hoewel decibellen dan niet of nauwelijks te meten zijn, stromen de klachten binnen. ,,De organisatie kan afhankelijk van het geluidssysteem de bassen een andere kant uit draaien en het probleem verminderen. De volumeknop terugdraaien helpt niet altijd.’’ Volgens Andringa is de RUG een van de weinige universiteiten ter wereld die dit soort technologieën in de praktijk toepast. ,,Langzaam maar zeker vult het databestand zich met informatie over wat mensen in bepaalde omstandigheden en rollen van geluid vinden.’’
Zie bron: dbvhn Zie ook oogtv

Burenruzie

28 juli 2016

Om aard en omvang van burenruzies in Nederland in kaart te brengen, heeft het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum in het tweede kwartaal van 2016 onderzoek gedaan naar burenruzies. Onder de respondenten heeft 26% aangegeven, wel eens ruzie te hebben gehad met de buren. De voornaamste reden is in 60% van de ruzies muziek. Daarnaast zijn kinderen voor veel mensen (19%) een bron van overlast. Verbouwingen zorgen ook voor veel onenigheid met de buren. Om financiële schade bij een burenruzie te voorkomen doen veel mensen aansprak op de rechtsbijstandverzekering. Uit e-mails die het R.I.C. ontvangt van particulieren, blijkt dat er vaak nog veel onduidelijkheid heerst over de dekking van schade door een burenruzie door een rechtsbijstandverzekering. Om deze reden raden wij aan om altijd goed naar de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering te kijken.
Zie bron: rechtbijstandsverzekering

Zonne-energie van geluidschermen

26 juli 2016

Bouwconcern Heijmans heeft verschillende zonneceltechnologieën verwerkt in bestaande geluidsschermen. Uit de proeven blijken de geluidsschermen succesvol zonne-energie op te wekken.
Zie bron: duurzaambedrijfsleven

Veel festivalgangers vinden muziek te luid

26 juli 2016

De muziek op festivals en muziekevenementen staat vaak zo hard aan dat een derde van de bezoekers het niet tot het einde volhoudt. Dat meldt de Nationale Hoorstichting op basis van eigen onderzoek onder ruim duizend jongeren. Volgens de organisatie vinden de meeste festivalgangers en concertbezoekers dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor informatie over schadelijke decibels en gehoorbescherming. Toch geeft 43 procent aan dat ze nog nooit hierop zijn gewezen vooraf of tijdens een muziekevenement.
Zie bron: Telegraaf

Van Rijn wil minder gehoorschade uitgaansbranche

26 juli 2016

De Stichting Kwaliteit Evenementen gaat toezien op de afspraken rondom maximale geluidsniveaus, geluidsmetingen en de beschikbaarheid van goede gehoorbescherming tijdens muziekevenementen. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren aangeven dat ze na het uitgaan last van hun oren hebben.
Zie bron: arbozone

Monitoringsysteem muziekgeluid horeca

26 juli 2016

in Rotterdam zijn acht horecagelegenheden op het Stadhuisplein en op de Coolsingel aangesloten op een systeem dat kan bepalen uit welk café overlast gevende muziek komt. Als er sprake is van geluidsoverlast voor de omwonenden, krijgt het café via een beeldscherm een waarschuwing dat het volume naar beneden moet. Dat kan op verschillende manieren. Het sluiten van een openstaande pui, het verminderen van het geluidsniveau binnen of, op termijn, betere geluidsisolatie. Meer horecabedrijven worden onderdeel van het convenant dat de gemeente, DCMR en horecabranche vier jaar geleden sloot.
Zie bron: Rotterdam

Wegverkeerslawaai levert meeste gezondheidsschade

26 juli 2016

Dat verkeerslawaai stress veroorzaakt en het risico op een hartaanval doet toenemen, is bekend. Maar welk verkeerslawaai is het ergst, vroegen Duitse onderzoekers zich af. Hun conclusie: autolawaai - al is het verschil met treinlawaai niet groot. Volgens de onderzoekers houdt vliegtuiglawaai een lager risico in omdat het nooit continu boven 65 decibel blijft. Bij auto- en treinlawaai kan dat wel het geval zijn. 65 decibel is het geluidsvolume dat bij een normaal gesprek wordt geproduceerd.
Zie bron: knack.be

Openluchtvoorstelling met overlast

26 juli 2016

"Als de voorstellingen er volgend jaar weer komen, dan stappen wij opnieuw naar de rechter. Dat hebben we met elkaar afgesproken." Dat zegt een omwonende van het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar de organisatie van het theaterstuk Het Pauperparadijs volgend jaar de voorstelling opnieuw wil opvoeren. Vorig jaar stapten omwonenden naar de rechter om de overlast die de voorstelling zou veroorzaken. De omwonenden, de gemeente Noordenveld en de organisatie van Het Pauperparadijs bereikten uiteindelijk een compromis over de voorstelling. Zo werd het aantal teruggebracht, zijn er meer middagvoorstellingen gekomen in plaats van avondvoorstellingen en werden er zeecontainers geplaatst om geluidsoverlast te beperken. "Je wil ook niet de hele tijd vervelend zijn, dus zijn we akkoord gegaan met het compromis met de gedachte van: één zomer lang de voorstellingen, dan is het oké. Maar van mij hoeft het echt niet volgend jaar nog een keer."
Zie bron: RTVDrenthe

Weersverschijnsel oorzaak overlast

26 juli 2016

De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) hebben onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast die festival Intents in Oisterwijk van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni voortbracht. De OMWB heeft het geluid van het festival gemeten, maar geen overschreden normen ontdekt. Navraag bij weerbureau Meteogroup leerde dat een natuurverschijnsel ervoor zorgde dat het geluid zich verspreidde.
Zie bron: omroepbrabant

Belang omwonenden vs festivalorganisator

26 juli 2016

De maximale geluidsproductie voor een muziekfestival of evenement in Zwolle schommelt voortaan tussen de 70 en 85 dB(A). Door de toepassing van deze nieuwe variabele gemeentelijke geluidsnorm worden de belangen van omwonenden die geluidshinder ondervinden en de belangen van festivalorganisatoren die geluid produceren beter in balans gebracht. Per evenement en per locatie zal de gemeente aan de hand van een akoestisch onderzoek vaststellen wat de maximale geluidsproductie kan zijn. Uitgangspunt is dat de geluidhinder voor direct omwonenden minimaal is. 
Zie bron: rtvoost

Nieuwe bewoners rond Schiphol mogen niet klagen

28 juni 2016

Gemeenten rond Schiphol die voor nieuwbouw kiezen moeten de nieuwe bewoners wijzen op de mogelijke geluidshinder. Ze moeten later niet met klachten bij Schiphol aankloppen, maar bij hun gemeente.” Dat is de lijn waarvoor de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Amsterdam en luchthaven Schiphol hebben gekozen. „Op basis daarvan zijn de voorstellen voor woningbouw gemaakt”, benadrukt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Lawaaierige kantoortuin

23 juni 2016

De kantoortuin is een klein drama als je gefocust wilt werken. Dat zeggen medewerkers die in zo’n open kantooromgeving werken. Ze zijn echt ontevreden over het lawaai. Ze worden daardoor teveel afgeleid en kunnen zich te weinig op hun werk focussen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun productiviteit en tevredenheid.
Zie bron: facto.nl

Zoab gaat langer mee door creme

20 juni 2016

Door het aanbrengen van de creme op zoab wordt de levensduur er van 3 tot 4 jaar verlengd. De geluidsoverlast neemt niet toe en de afvoer van water via het zoab verloopt nog net zo goed.
Zie bron: Transport online

Herrielamp op cafeterras

17 juni 2016

Luidruchtige studenten op het terras van UvA-café De Krater zorgen in de buurt al lange tijd voor overlast. De Shhh!-lamp van deze oud-studenten moet de cafébezoekers zelf wijzen op hun herrie.
Bron: Parool

Varen Amsterdamse grachten.

16 juni 2016

Amsterdam stelt een nota op voor de passagiersvaart op de grachten. Beperking van geluidsoverlast is één van de hoofddoelen van het beleid in de Nota Varen en daarmee een belangrijk gunningscriterium. Zo wordt in aanvulling op geldende wettelijke eisen vergunningvoorschriften over het gebruik van een geluidsversterker benoemd. Daarbij wordt het verspreiden van geluid met koptelefoons niet als versterkt geluid gezien. De gemeente kondigt in het verlengde hiervan aan te onderzoeken hoe het geluid van de uitlaat kan worden beheerst.
Zie bron: Amsterdam

Belgisch conflict over lawaai Zaventem

16 juni 2016

De stad Brussel eist schrapping van de Kanaalroute boven Brussel via de rechter. De Vlaamse regering is duidelijk niet gelukkig met die juridische procedures. Minister Schauvliege: "We zijn niet akkoord dat er via een rechtbank wijzigingen zouden aangebracht worden die een aantal evenwichten zouden doen wankelen en de overlast zouden verschuiven van het ene gewest naar het andere". Volgens de minister is en blijft Vlaanderen een voorstander van een aanpak die de economische belangen van de luchthaven verzoent met de leefbaarheid voor de omwonenden. Ze erkent dat het voorlopig wachten blijft op het aangekondigde samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gewesten, maar wijst ook op een ambitieus Vlaams actieplan met onder meer het isoleren van woningen.
Zie bron: demorgen

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >