Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Politiek gedoe over Zaventem

14 februari 2017

De Brusselse regering voerde verstrengde geluidsnormen in voor het Brussels gewest. Normaal gingen die op 1 januari in, maar een Vlaams belangenconflict verschoof die deadline naar 21 februari. Iedereen zal moed moeten tonen en water bij de wijn moeten doen om eindelijk tot een oplossing te komen voor de verdeling van de geluidshinder rond Brussels Airport. Dat zei premier Charles Michel. "Ik heb één zekerheid: als iedereen op zijn punt blijft, zal een oplossing onmogelijk zijn". Volgens Kris Peeters, minister van economi kan de Brusselse regering haar strenge geluidsnormen voor vliegtuigen niet opleggen, want er zitten procedurefouten in haar wetgeving.
Zie bronnen: vtm.be en gva.be en standaard.be

Geluidsisolatie woningen Lelystad

14 februari 2017

Zo’n twintig omwonenden hebben zich bij Rijkswaterstaat gemeld om te laten onderzoeken of hun woning aangepast moet worden, bijvoorbeeld door dakisolatie of dikkere ramen. De huizen liggen binnen de door de overheid vastgestelde 40 Ke-geluidscontour rond de luchthaven.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Onrust in Haags uitgaansleven

14 februari 2017

Sinds enige tijd is de gemeente Den Haag strenger op handhaving geluidsnormering voor cafemuziek. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg bezoek. Vaak blijkt dan dat grenswaarden worden overschreden. Bij een geconstateerde overtreding kan een boete worden op gelegd van 5000 euro en dat kan de doodsteek voor de uitbater zijn.
Zie bron: omroepwest.nl

Bomen tegen geluid windmolens

14 februari 2017

Het geritsel van boombladeren maakt dat geluid van windmolens wordt gemaskeerd. Daarom plant bomen langs wegen bij woningen als bewoners last hebben van het geluid van windmolens.
Zie bron: nu.nl

Vlamingen storen zich aan lawaai in hun woning

09 februari 2017

Bijna 1 op 5 Vlamingen zegt niet gelukkig te zijn met zijn of haar woning. Wat de locatie en omgeving van hun huis of appartement betreft, klagen mensen die ongelukkig zijn met hun woning vooral over geluidsoverlast (34%), gevolgd door een slechte luchtkwaliteit (28%), een verkeersonveilige buurt (26%), te weinig privacy (26%) en lastige buren (25%). 
Zie bron: hln.be

Utrechters hebben last van luidruchtige scooters

01 februari 2017

Utrechters ervaren de meeste geluidshinder door bromfietsen en scooters. Op de tweede en derde plaats staan stadsverkeer en buren. Dat blijkt uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Sinds 2006 zijn er geen veranderingen in de ervaren ernstige geluidshinder per geluidsbron in de gemeente Utrecht. In de wijk Overvecht wordt de meeste geluidshinder ervaren; 13 procent van de 19- tot 54-jarigen ervaart ernstige geluidshinder door bromfietsers en scooters. In Vleuten – De Meern is dat 4 procent.
Zie bron: DeStadUtrecht.nl

Aso's aanpakken

25 januari 2017

Een nieuwe wet die de Eerste Kamer aannam, regelt dat de burgemeester gericht kan ingrijpen en een gedragsverandering kan afdwingen bij mensen die zich misdragen. Gebeurt dat niet, dan riskeren de overlastschoppers een boete. De zogeheten ’aso-wet’, een initiatief van de VVD, vergroot de mogelijkheden om ook minder heftige maar toch hardnekkige overlast aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast of het laten slingeren van huisvuil. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen ondervindt één op de drie Nederlanders woonoverlast. „Dat komt niet alleen voor in grote steden, wat men vaak denkt. Juist in kleinere plaatsen gebeuren de meest bizarre dingen waarmee mensen elkaar terroriseren.
Zie bron: De Telegraaf

Doodgaan aan teveel geluid

24 januari 2017

Hoe kun je doodgaan aan herrie? Wat voor processen worden daarbij in gang gezet? Een verstoorde slaap kan een ernstige wissel op de gezondheid trekken, zegt Woudenberg. "Als de slaap heel vaak wordt verstoord en iemand niet uitrust, dan krijgt hij of zij op den duur een hogere bloeddruk. Dat vergroot de kans op een slechtere doorbloeding van de slagaders. Uiteindelijk kun je overlijden aan een hartinfarct." Geluidsoverlast kan het leven van mensen gaan beheersen. Dat ze zich zó gehinderd voelen dat ze bijna nergens anders meer mee bezig zijn. Dat speelt vaak bij geluidsoverlast van de buren. Als iemand zich de hele dag druk maakt, omdat hij weet dat de buurman om één uur 's nachts lawaai gaat maken, geeft dat al stress voordat het geluid er is." Een stressreactie is gezond, want het geeft ons in nood genoeg adrenaline om te vluchten of om in te grijpen. "Maar het gaat fout als je dat stressgevoel altijd hebt, want dan komen de vitale organen, het hart of de spijsvertering niet tot rust."
Zie bron: Het Parool

Doof

20 januari 2017

Veel jongeren beseffen niet wat de gevolgen van veel (muziek)geluid op je oren: je wordt een beetje doof en als het lang duurt steeds dover. Het TV-programma Radar besteedde deze maand aandacht aan dit onderwerp. Een piep of ruis in je oren; 80% van de jongeren heeft er weleens last van. Soms is dit tijdelijk, maar vaak ook niet. Het zijn klachten waarmee jonge festival-, concert- en discotheekgangers nogal eens bij de huisarts komen en die kunnen duiden op een gehoorbeschadiging. In 2015 waarschuwde de World Health Organization (WHO) dat wereldwijd 1 miljard jongeren risico lopen op gehoorschade door te harde muziek.
Zie bron: doof.nl

Airport Lelystad komt er

20 januari 2017

Lelystad Airport heeft definitief groen licht gekregen voor uitbreiding. De Raad van State heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard. De luchthaven, onderdeel van Schiphol, kan hierdoor de start- en landingsbaan verlengen van 1250 naar 2700 meter en verbreden van 30 naar 45 meter. Lelystad mag hiermee zwaardere vliegtuigen verwerken, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320. Lelystad Airport gaat korte en middellange vakantievluchten van Schiphol overnemen. Vanaf 2018 zou Lelystad 2000 vluchten gaan verwerken, oplopend naar 10.000 na vijf jaar. Uiteindelijk moeten dat maximaal 45.000 vliegbewegingen en 6,7 miljoen passagiers worden in 2043. 
Zie bron: rd.nl

Windmolens

20 januari 2017

Wim Luiken uit Nieuwe Niedorp is helemaal klaar met de windmolens die volgens hem veel geluidsoverlast veroorzaken. Eentje wordt nu vervangen door een groter exemplaar en hij snapt niet dat dat zomaar kan. Volgens de gemeente Hollands Kroon gaat alles echter volgens de regels.
Zie bron: Telegraaf

Beleving van lawaai van vliegtuigen

18 januari 2017

Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte verschillend beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid. Dit blijkt uit een inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken van het RIVM. 
Zie bron: RIVM en Binnenlandsbestuur

Inzet Schiphol onvoldoende

17 januari 2017

GroenLinks-Amstelveen wil, dat Schiphol zich beter aan gemaakte afspraken houdt. Schiphol heeft eerder zelf compenserende maatregelen voorgesteld om de overlast van onder andere nachtvluchten te beperken. Veel van deze maatregelen, zoals glijvluchten, bleken gaandeweg onhaalbaar. Overlast is dus blijven bestaan en op sommige plekken toegenomen. Voor verdere groei is in principe afgesproken, dat Schiphol ook verdergaande milieumaatregelen zal treffen om de omgeving te ontlasten. GroenLinks wil, dat Schiphol eerst laat zien daaraan te gaan voldoen, voordat er verder over groei wordt gesproken.
Zie bron: Amstelveenweb

Lawaai wordt grootste milieuprobleem

16 januari 2017

Zonder maatregelen is herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland. Dat stellen milieu- en geluidsdeskundigen in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. De verstedelijking, toenemende verkeersdrukte en technologische vooruitgang produceren steeds meer lawaai. De helft van alle Nederlanders heeft nu al last van herrie, blijkt uit cijfers van het CBS.
Zie bron: NOS zie ook Uitzendinggemist Kennis van NU

'Schiphol kan weer groeien'

12 januari 2017

Jochem Croon, advocaat en specialist voor de luchtvaartsector betoogt dat Schiphol kan groeien zonder dat afgesproken geluidgrenswaarden worden overschreden. In 2008 heeft de sector zich verbonden aan een afname met vijf procent van de geluidsoverlast in 2020. Om dat te bereiken is toen het plafond aan bewegingen overeengekomen. Echter, dat is bijna tien jaar geleden. In werkelijkheid zijn vliegtuigen aanmerkelijk stiller geworden. Analyses geven aan dat de ‘onderschrijding’ van geluidsoverlast in 2020 niet vijf procent maar zelfs twintig procent zal zijn. Vijftien procent winst ten opzichte van de indertijd overeengekomen doelstelling. Zijn advies: breek het Alders-akkoord nog dit jaar open. Krampachtig blijven vasthouden aan een door de werkelijkheid achterhaalde norm is niet in het belang van Schiphol en Nederland.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Containerwal

12 januari 2017

Een containerbedrijf in Alphen aan de Rijn heef als proef een geluidswal voor omwonenden gecreeerd van gestapelde containers. Omwonenden van de containerhaven ervaren al jaren geluidsoverlast. Het  bedrijf heeft een enquête verspreid over de bewoners om te kijken of de geluidsoverlast tijdens de proef als minder wordt ervaren. De gemeente moet nu beslissen over een vergunning. Daar maken omwonenden zich ongerust over.
Zie bron: nu.nl

Muziek carnavalsoptocht moet minder

12 januari 2017

De problemen met geluidsoverlast tijdens de carnavalsoptochten in de regio Emmen zijn dit jaar verleden tijd. Dat verwacht oud-voorzitter en woordvoerder Aad Sijtsma van carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien uit Barger-Compascuum. Iedere praalwagen moet tijdens het passeren van een meetpunt zijn geluidsinstallatie testen. Komt de muziek boven de 90 dB(A) uit dan volgt er een rood licht en wordt de wagen uit de optocht genomen.
Zie bron: RTVdrenthe

Experiment Kaagbaan Schiphol

04 januari 2017

Een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan op Schiphol Airport moet per saldo leiden tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt - meldt BAS Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
Zie bron: amstelveenweb

Veel huurders willen isolatie

04 januari 2017

Huurders die ontevreden zijn over hun woning willen vooral betere isolatie. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen waar ruim 8500 mensen aan meededen. Bijna een derde van de huurders met klachten wil dat de woning beter geïsoleerd wordt. Het is de meest gewenste verbetering. Een deel van de mensen met deze klacht heeft niet overal dubbel glas in de woning. Het leidt tot veel klachten over geluidsoverlast en kou in de winter.
Zie bron: NOS

Gemeenten kunnen voortaan burenlawaai aanpakken

03 januari 2017

Woonoverlast kan in de toekomst sneller worden aangepakt door burgemeesters. Gemeenten krijgen extra mogelijkheden om hier iets aan te doen. Zo kan een burgemeester straks sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast stoppen. Bijna de hele Tweede Kamer steunde een initiatiefwetsvoorstel van de VVD hiertoe. 
Zie bron: RD

GELUID IN HET NIEUWS

Plandrempel 65 dB

Voor Brabantse provinciale wegen... Verder >

Soundscaping

Gewenst geluid in de woonomgeving... Verder >

Teveel vlieglawaai Schiedam

Luchthaven moet maatregelen te treffen... Verder >

Rateltikkers voor blinden

worden in Den Bosch verbeterd... Verder >

Regionale luchthavens

ChristenUnie pleit voor time-out.... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >