Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Speciale flats voor muzikanten

14 juni 2007

Woningcorporatie Ymere laat in Amsterdam een speciale flat bouwen voor conservatoriumstudenten. De woningen zijn extra geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Adviseer VROM over de ideale leefomgeving

13 juni 2007

Wat vindt u belangrijk in uw omgeving? Schone lucht inademen, maar ook dichtbij de snelweg wonen? Weinig auto's in de buurt maar wel voor de deur kunnen parkeren? Dichtbij het centrum wonen, maar geen last hebben van lawaai? Wilt u uw ideeën aan het ministerie kenbaar maken? Meldt u dan aan voor het Burgerplatform.

De stille autoband

13 juni 2007

Als je de geluidsproductie van een autoband een paar decibel wilt verlagen, lever je in op andere eigenschappen.
Zie bron: Reformatorische Dagblad

Buurtbemiddeling succesvol

12 juni 2007

In Apeldoorn wordt door buurtbemiddeling de helft van de aangedragen overlastproblemen opgelost. Negen van de tien kwesties gaan over lawaai.
Zie bron: De Stentor

Band wil buiten spelen

11 juni 2007

Volgens Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) moeten fanfares buiten kunnen spelen. Hij heeft minister Cramer gevraagd om ontheffing van de geluidregels.
Zie bron: De Stentor

Politie pakt burenlawaai aan

11 juni 2007

De politie in de provincie Drenthe werkt met gele en rode kaarten bij burenoverlast. Door een registratiesysteem kan ze doeltreffender optreden en weet de lawaaischopper waar hij aan toe is.
Zie bron: website van de politie

Geluidsgrenzen van Schiphol

08 juni 2007

Wanneer er aan het huidige systeem niets verandert, krijgt Schiphol een flinke boete van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De luchthaven vindt dat ze niet alleen schuld heeft aan de geluidsoverlast. 
Zie bron: De Volkskrant. Luchtvaartnieuws

Industrielawaai handig opdelen

06 juni 2007

De gemeente Dordrecht gaat na hoeveel lawaai de bedrijven op een industrieterrein werkelijk maken. Door aanpassing van de milieuvergunningen denkt men geluidsruimte te creëren voor andere en nieuwe bedrijven.
Zie bron: AD

Nachtslot Schiphol

05 juni 2007

Luchtvaartmaatschappijen die 's nachts vertrek- en landingstijden op Schiphol in de wind slaan, worden voortaan op de bon geslingerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Zie bron: De Pers

Skatebaan

04 juni 2007

De commissie bezwaarschriften adviseert het college van B en W in Rucphen om het bezwaar dat omwonenden van het sportpark van Dioz hebben ingediend tegen de aanleg van een skatebaan niet ontvankelijk te verklaren.
Zie bron: BN DeStem

Oss wil dat lawaai rijksweg wordt aangepakt

31 mei 2007

Het Osse College heeft besloten klachten over geluidshinder bij RWS neer te leggen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Geen muziek voor bouwvakkers

31 mei 2007

De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid een verbod op radio’s in te stellen op bouwplaatsen.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Geen vraag naar stille autoband

31 mei 2007

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat start een campagne om automobilisten over te halen stille banden onder hun voertuig te laten monteren. De bandenbranche is sceptisch en doet niet mee.
Zie bron: Nederlands Dagblad, en persbericht VROM

Overkapping A12 twijfelachtig

30 mei 2007

Om te voldoen aan de eisen voor geluid en fijn stof werd gedacht aan overkapping van de A12 bij Arnhem. Volgens RWS voldoen zoab en geluidsschermen.
Zie bron: De Gelderlander

Ergerlijk loopgeluid tijdens examens

30 mei 2007

Bij de klachtenlijn van het Landelijke Aktiekomitee Scholieren (LAKS) komen veel klachten binnen over vrouwelijke surveillanten op hakken.
Zie bron: Volkskrant

Stille autobanden voor ministers

24 mei 2007

De dienstauto's van de ministeries van VROM en V&W krijgen stille banden. Als alle Nederlandse autobezitters dit voorbeeld zouden volgen, neemt het verkeerslawaai met 3 dB(A) af. Dat komt overeen met een halvering van het aantal auto's en dat is weer net waarneembaar in de herrie.
Zie bron: AD 

RWS manipuleert

24 mei 2007

Creatief omgaan met onderzoeksresultaten over geluidsoverlast rond de A50. Dat verwijt maakt de gemeente Beuningen aan Rijkswaterstaat (RWS).
Zie bron: De Gelderlander

Kinderdagverblijf

22 mei 2007

De gemeente Roermond is in overleg getreden met buurtbewoners en medewerkers van kinderdagverblijf Blij Begin na klachten over geluidsoverlast.
Zie bron: netn.nl

Skatebaan

22 mei 2007

Een skatebaan moet al gauw 45 meter of meer van woningen liggen om hinder van lawaai te beperken.
Zie bron: AD

Horekaatje pesten?

22 mei 2007

De werkgroep Nederlek van Koninklijk Horeca Nederland ziet de wijze waarop de Milieudienst Midden-Holland te werk gaat bij haar geluidsmetingen als een vorm van ‘ondernemertje pesten’.
Zie bron: Het Kontakt

GELUID IN HET NIEUWS

Vliegtax: 'zinloze maatregel'

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en Stichting Natuur & Milieu stellen dat de vliegtaks een 'effectloze maatregel is,... Verder >

25.000 handtekeningen voor belasting vliegticket

Directeur SNM, Marjolein Demmers bracht ze naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur tijdens de luchtvaartdag. ... Verder >

Meer klachten over R'dam Airport

Dit jaar 40 % meer... Verder >

Toename burenlawaai

Groot probleem voor politie, gemeenten en verhuurders... Verder >

Berlijnse nachtclubs krijgen subsidie

Betere geluidsisolatie hard nodig... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Beleving van geluid
19 december 2018

Hoe hiermee om te gaan?... Verder >

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >