Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Schoolplein voor de rechter

17 april 2008

Een bewoner in Den Haag ervaart geluidsoverlast van spelende kinderen op het schoolplein bij zijn tuin en vraagt de rechter om een oordeel.
Zie bron: RTV-WEST

Strenger bij evenementen

15 april 2008

De gemeente Berkelland gaat strenger toezicht houden op geluidsoverlast bij evenementen. Men wil in het nieuwe evenementenbeleid, dat nog in de maak is, vastleggen hoeveel decibellen er bij bijvoorbeeld festivals en volksfeesten maximaal mogen worden geproduceerd.
Zie bron: De Stentor

'Laten we het stil houden'

09 april 2008

Overheden moeten hun burgers beter voorlichten over het toegestane geluidsniveau in hun woonomgeving. Dit is de conclusie van de VROM-Inspectie op basis van het rapport 'Laten we het stil houden'. Daarin vragen ze burgers bekend te maken met geluidskaarten.
Zie bron: VROM

Grondlawaai Schiphol blijft voorlopig

09 april 2008

Het plan om het grondlawaai van startende vliegtuigen op de Polderbaan te verminderen is met ten minste anderhalf jaar vertraagd.
Zie bron: NRC Handelsblad

Stille banden

08 april 2008

Stille banden helpen alleen als bijna alle auto's ze hebben. Het scheelt dan 3 dB(A) op een 'normale' asfaltweg en dat komt overeen met een halvering van het aantal auto's op de bewuste weg.
Zie bron: AD

A12 langs Leidsche Rijn

03 april 2008

Bewoners in de gemeente Woerden eisen dat voldaan wordt aan de toezegging dat ze niet al te veel herrie krijgen van de A12.
Zie bron: AD

Buiten schieten

31 maart 2008

Of op het nationaal jachtschietsportcentrum De Berkenhorst in Elspeet weer bovengronds geschoten mag worden, hangt af van een geluidsonderzoek.
Zie bron: De Stentor

TT circuit te lawaaiig?

28 maart 2008

Uit de meetgegevens van een permanente geluidmeetmast op het TT circuit blijken meerdere overschrijdingen van de toegestane geluidsnormen. De provincie Drenthe wil met het opleggen van dwangsommen het naleven van de voorschriften uit de milieuvergunning afdwingen en daarmee het milieu beschermen. De TT schrapt daarom verschillende races.
Zie bronnen: De VolkskrantProvincie Drenthe, Meppeler Courant, RTVDrenthe

Evenementen: 85 dB(A)

27 maart 2008

Een bewoner in Raalte stapte naar de rechter om de hinder die hij ervaart van evenementen te beteugelen. De gemeente heeft nu een beleid vastgesteld met o.a. de bepaling dat de grens van 85 dB(A) niet mag worden overschreden.
Zie bron: de Stentor

Lawaai Schiphol moet je meten

26 maart 2008

"De experimenten om de geluidsoverlast rond Schiphol te verminderen, hebben geen zin." Dit zegt professor Berkhout, die in 2000 voorzitter was van een commissie die het ministerie van Verkeer en Waterstaat adviseerde over het meten van vliegtuiggeluid.
Zie bron: Spits, Haarlems Dagblad

Europa

25 maart 2008

De Amsterdamse milieudienst DMB was gastheer voor de conferentie 'Noise in the city'. Naast lezingen over de Europese geluidssituatie en de presentatie van de plannen van verschillende steden en Brussel, deelden de deelnemers de laatste inzichten van gezondheidseffecten van geluidshinder door wegverkeer. 
Zie bron: Gemeente Amsterdam 

Hoogspanningslijn

19 maart 2008

Minister Van der Hoeven bezocht Oostzaan, waar bewoners klagen over geluidsoverlast van de hoogspanningslijn. De overlast moet worden weggenomen, aldus de bewoners. 
Zie bron: Min. v. Economische Zaken

Meer spoorweglawaai door Tweede Maasvlakte

19 maart 2008

De aanleg van de Tweede Maasvlakte geeft meer overlast door het goerderenvervoer per spoor. De gemeente Rozenburg maakt daartegen bezwaar.
Zie bron: AD

Overkapping A2

19 maart 2008

De A2 langs Utrecht krijgt een dak om het lawaai weg te nemen.
Zie bron: AD

Doodsteek openluchtfeesten

19 maart 2008

De gemeente Zwartewaterland wil avondfeesten in de open lucht om middernacht laten stoppen. "Dit betekent de doodsteek voor feesten zoals het Koninginnefeest, Tentfeest Party Boys, 't Euifeest en de Nacht van Zwartsluis", aldus de organisatoren en Horeca Nederland.
Zie bron: Zwartewaterkrant

Geluidsoverlast disco: €300 boete

18 maart 2008

Een bardancing in West-Terschelling maakte te veel lawaai: gemeten werd 62 dB(A) en het mocht maar 40 zijn. De economische politierechter gaf de exploitant van de horecagelegenheid een boete van €420, waarvan €120 voorwaardelijk. De Officier van Justitie had een geldstraf van €420 geëist.
Zie bron: Leeuwarder Courant

Verkeer veroorzaakt veel overlast

18 maart 2008

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 20% van de Nederlanders zich aan wegverkeer ergert. Geluidshinder staat op de tweede plaats, na de ergernis aan te hoge snelheden.
Zie bronnen: AD, Blik op Nieuws

Bezwaren tegen verandering vliegveld Hilversum

18 maart 2008

Om woningbouw mogelijk te maken moet vliegveld Hilversum de startbaan draaien. Daardoor komt er meer lawaai in De Bilt, wordt het stiltegebied Westbroek en het natuur- en recreatiegebied Noorderpark aangetast.
Zie bron: AD, De Gooi en Eemlander

Geluidswerende voeg tussen straatklinkers

18 maart 2008

De gemeente Katwijk neemt maatregelen om geluidshinder in een woonstraat te beteugelen: vrachtverkeer wordt geweerd, het wordt een 30 km-weg, er komen doeltreffender snelheidsremmende obstakels en geluidswerende voegen tussen klinkers.
Zie bron: Leidsch Dagblad

'Handhaaf geluidsgrens evenementen'

18 maart 2008

In een brief aan de Leidse burgemeester Lenferink vraagt wijkvereniging Pancras-West namens de binnenstadcomité's aandacht voor de geluidsoverlast van diverse evenementen in de binnenstad.
Zie bron: Sleutelstad

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >