Richtlijn Huisdieren

In geschillen tussen buren is grote behoefte om de geluidshinder die huisdieren veroorzaken objectief in beeld te brengen. De NSG heeft daarvoor een akoestische methode ontwikkeld.

In deze richtlijn wordt beschreven hoe dat zou kunnen voor de twee meest voorkomende huisdieren, t.w. honden en haanen.

Inleiding.

Samen met muziek en loopgeluid staan huisdieren in Nederland in de top-3 van bronnen van burenlawaai. De meeste hinder is afkomstig van honden. Dat heeft niet alleen te maken met het geluid maar ook met het grote aantal. Er zijn meer dan 2,2 miljoen honden in ons dichtbevolkte land. Die hinderhoofdrol neemt niet weg dat ook andere huisdieren flink harde of op z’n minst storende geluiden kunnen veroorzaken, zoals hanen, ganzen, (valk)parkieten, maar ook eenden, pauwen, duiven en zelfs blatende schapen. Het grote probleem is dat de brave beesten er zelf niets aan kunnen doen. Veel dieren maken geluid omdat het past in hun sociale gedrag. Hun geblaf, gekraai, gefluit, gekrijs of geblaat heeft betekenis voor soortgenoten, voor andere dieren en voor mensen. Sommige halen je uit je slaap, andere maken het onmogelijk om rustig in je tuin te zitten. Een haan moet nu eenmaal veelvuldig kraaien bij het krieken van de dag. Onder verschillende omstandigheden kan een hond maar blijven blaffen. De daarbij geproduceerde geluidniveaus zijn niet voor de poes. Een kraaiende haan of blaffende hond produceert op korte afstand al snel een niveau van meer dan 100 dB(A).

Download de Richtlijn (augustus 2019)

Download de publicatie Geluid van honden (Kluwer juni 2020)

GELUID IN HET NIEUWS

Ook lawaaiflitspalen in Amsterdam

Motoren op de bon... Verder >

Stille winkelkarretjes + gladde bestrating

Nieuwe vestiging Aldi... Verder >

Luidsprekers op afstand uitschakelen

Apparaatje te koop in China... Verder >

Veel klachten over dancefestival

Rotterdam... Verder >

Geluidgrenzen auto's

EU - regels... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >