Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gemeenten stappen naar rechter om 100 km/u

22 december 2012

Diverse gemeenten stappen naar de rechter om de verhoging van de maximumsnelheid van 80 naar 100 kilometer op wegen dichtbij woningen terug te laten draaien. De rijksoverheid onderschat de negatieve effecten voor omwonenden.
Zie bron: RTL

EU-steun stille goederentreinen

22 december 2012

Het Europees Parlement wil spoorgoederenvervoerders die hun treinen geluidsarm maken financieel compenseren. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en haar Duitse collega Ramsauer pleitten eerder al voor een Europese regeling voor stille treinen, maar vonden toen bij hun Europese collega’s weinig gehoor. De Raad van de Europese Unie moet de stimuleringsmaatregel nog goedkeuren.
Zie bron: spoorpro

Einde luide TV spots

18 december 2012

De grote Vlaamse omroepen VRT, SBS en VMMa hebben een akkoord bereikt om het geluidsniveau van de reclameblokken te beperken. 
In de VS is bij wet geregeld dat het geluid van TV spots niet luider mag zijn dan 2 dB t.o.v. het onderbroken programma.
Zie bronnen: Expres.be   Nu.nl

EU wil uniforme regels vliegtuiglawaai

18 december 2012

Er moeten speciale geluidsdoelstellingen worden vastgesteld voor iedere luchthaven. Daarbij moeten gemeenschappelijke regels gevolgd worden om deze te bereiken. Dit staat in de nieuwe EU regelgeving over dienstbeperking om geluidsoverlast te minimaliseren. Plaatselijke autoriteiten moeten de meest kosteneffectieve maatregel kunnen kiezen: Hieraan voegde Europarlementariërs een eis toe dat daarbij rekening wordt gehouden met gezondheids-, economische en sociale aspecten en dat er een “evenwichtige benadering” wordt gevolgd die wordt vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
Zie bron: artikel7.nu

Gevel schiet tekort

17 december 2012

De geluidsisolatie van de gevels van woningen gelegen langs een binnenkort te openen Provinciale weg blijkt tekort te schieten. Verkeerslawaai in huis gaat meer bedragen dan 33 dB(A). Daarom worden de gevels extra geïsoleerd.
Bron: Provincie Friesland

Creche moet sluiten

17 december 2012

In het Belgische Gent heeft de rechter besloten dat een kinderdagverblijf niet hoort in een appartementsgebouw.
Zie video

Nieuwe windmolen

17 december 2012

Een windmolen als een cilindrische wokkel levert meer energie, is minder luidruchtig en minder ontsierend.
Zie bron: duurzaamheid

GL vreest toename vliegtuiglawaai

13 december 2012

Tot onvrede van GroenLinks stemde het Europees Parlement in met een verordening die ruimte laat voor de Europese Commissie een streep te zetten door maatregelen die vliegtuiglawaai voor omwonenden beperken. Europarlementariër Bas Eickhout vindt het onverantwoord dat goede regionale initiatieven om geluidsoverlast van vliegtuigen te verminderen, zouden moeten wijken voor capaciteitsuitbreiding van de luchtvaartsector.
Zie bron: GL

Minder nachtvluchten

12 december 2012

Het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt de komende drie jaar teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu schrijft aan de Tweede Kamer dat de luchtvaartsector dat heeft afgesproken met omwonenden en de regio.
Zie bronnen: Nu.nl , Nos

Extra inspanningen knooppunt Hoevelaken

10 december 2012

B&W van Amersfoort wil extra geld op de begroting om bovenwettelijke grenzen te realiseren aan de bestrijding van verkeerslawaai bij aanpassingen van het Knooppunt Hoevelaken. Het gaat een bedrag van maximaal 5 miljoen Euro. Ook de provincie en buurgemeenten wordt gevraagd om een bijdrage.
Zie bron: de Weekkrant

E-scooters in Nijmegen

06 december 2012

Ondernemers en organisaties in Nijmegen kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische scooters. Zij krijgen 30 procent van de aanschafwaarde terug met een maximum van € 750 per scooter. Een ondernemer kan subsidie voor maximaal 10 scooters aanvragen. Verschillende ondernemers, van pizzabezorgers en makelaars tot media, tonen al interesse voor stil transport zonder luchtvervuiling. 
Zie bron: Nijmegenonline

Civiel gebruik vliegbasis

05 december 2012

Civiele bedrijven mogen gebruik maken van Vliegbasis Gilze-Rijen, maar de geluidsoverlast mag niet toenemen.
Zie bron: BNdeStem

Vlaamse discogrens

04 december 2012

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3…) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers,…) onder de regelgeving valt.  De grens ligt bij 100 dB(A).
Zie bron: belg.be

Kinderdagverblijf

04 december 2012

De buren van kinderdagcentrum de Toermalijn hebben na acht jaar genoeg van de geluidsoverlast en zijn naar de rechter gestapt.
Zie bron: eenvandaag

Duitse spoorwegen

04 december 2012

Aan spoorwegen worden in Duitsland voortaan dezelfde geluidseisen gesteld als aan autowegen. Daartoe heeft de Bondsdag besloten.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

Doden

03 december 2012

In het Zuid-Franse Sète zijn twee mannen bij een ruzie over geluidsoverlast doodgeschoten door hun buurman. Twee mensen raakten gewond.
Zie bron: NOS

Muziekbegrenzer

29 november 2012

Een cafe moest een begrenzer aan brengen bij live muziek. De gemeente zegt dat het zijn werk naar behoren doet. Nu de bewoners nog!.
Zie bron: gemeente wierden 

Politie heli

29 november 2012

Steeds vaker wordt een helikopter door de politie gebruikt. In Amsterdam leidde dat tot veel klachten.
Zie bron: NOS

Vliegbasis Gilze Rijen

29 november 2012

Civiele bedrijven mogen gebruik maken van Vliegbasis Gilze-Rijen, maar de geluidsoverlast mag niet toenemen.
Zie bron: BNdeStem

Terras

29 november 2012

Een poppodium in Deventer wil de achtertuin gebruiken als terras. Dat is nodig voor de financiële exploitatie. Gemeente denkt aan de omwonenden.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >