Contact

Nationale geluidshinderdag 2018

Geluid en transformatie

De opgave voor de gemeenten!

Bij veel gemeenten ligt de taak de woningbouwproductie op te voeren. Men zoekt daarvoor geschikte ruimte. Die ruimte is schaars. In dat kader transformeren steden bestaande bedrijventerreinen tot gemengde woon-/werkgebieden en worden leegstaande kantoren omgezet naar appartementen. Deze locaties liggen nogal eens bij drukke verkeerswegen, bij het spoor, onder vliegroutes of zelfs op industrieterreinen. Het lawaai van verkeer (weg, spoor en lucht) en industrie is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van nieuwe woon-/werkgebieden. Soms beperkt dat de benutting van bepaalde terreinen. Gemeenten zijn op zoek naar oplossingen binnen de (wettelijke) kaders van goede ruimtelijke ordening. Op welke verschillende manieren kan een gemeente geluidsoverlast beperken en voldoen aan wettelijke kaders? Dat was het thema op de Nationale Geluidshinderdag, die de NSG op 27 maart 2018 organiseerde.  Er was aandacht voor creatieve oplossingen, die woningbouw op geluidsbelaste locaties mogelijk maakt en waarbij de woon- en leefkwaliteit wordt gehandhaafd of ,liever nog, wordt verbeterd, zoals bij de transformatie van industrie naar stad en van kantoor naar wonen.

Download de sheets van de sprekers door hieronder op hun naam te klikken.

 • Woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed, door Jean Baptiste Benraad (RVO.nl)

 • Gezondheid, geluid en transformatie, door Jan Woldman (GGD Amsterdam en GGD GHOR Nederland)

 • De visie van een grote ontwikkelaar in Nederland, door Martijn van Gelderen (BPD ontwikkeling)

  Intermezzo: Kester Freriks over zijn boek "Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur"
  (Deelnemers die een gesigneerd exemplaar van zijn boek willen ontvangen kunnen een berichtje aan de NSG sturen)

 • De basiskaart geluid als tool voor planvorming, door Dorien Lolkema (RIVM)

 • Goede planologie met het oog op akoestische ruimtelijke ordening, door Joram van Otterloo (IMOSS)

 • Slimme gezonde stad, voorbeeldproject in de gemeente Schiedam, door Bert Vos (Gemeente Schiedam)


 • Gezondheidsaspecten ivm (hoog) geluidsbelast bouwen, door Miriam Weber (Gemeente Utrecht)

 • Relatie tussen geluid en andere milieu-opgaven (Energie, Klimaat, Breeam), door Mirjam Aarden (DGMR)

 • Een juridisch akoestische kijk, wat zijn de minimumeisen, vanaf welk moment afweging tot welk niveau kun je gaan, door Dorien Cleton (Cleton & com)

  Hoofdsponsor van de dagDGMR
  Co-sponsor van de dag, ALCEDO