Contact

Brochures over geluidsisolatie

Deze brochures bevatten bouwkundige informatie waarmee u de geluidsisolatie van uw woning kunt beoordelen en zo nodig kunt (laten) verbeteren.

Vloeren (en plafonds)

Gaat het u om loopgeluiden dan is de keuze van vloerbedekking en schoenen van doorslaggevende betekenis. Daarvoor moet u het boekje 'woongeluiden' bestellen. In het boekje 'woongeluiden' vindt u ook informatie over de dempende werking ondervloerproducten onder parket of laminaat.

Verbetering van de geluidsisolatie kan om de volgende redenen nodig zijn:

- De geluidsisolatie van de woning is gewoon slecht.
- U had een betere geluidsisolatie verwacht.
- De buren maken te veel lawaai of u vindt dat de buren te veel van u horen.

Als de geluidsisolatie van de woning ronduit slecht is, vindt u in deze brochure voldoende informatie om de geluidsisolatie op het niveau te brengen van een goed gebouwde nieuwbouwwoning. Valt de geluidsisolatie van de woning u tegen, ga dan na wat daarvan de oorzaak is. Soms zult u tot de conclusie komen dat de kwaliteit ‘normaal’ is en dat alleen ingrijpende bouwkundige maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De brochure helpt bij het maken van uw keuze.

Bestelservice

Maakt u of maken uw buren veel lawaai en heeft de woning geen gebreken dan zijn in het algemeen maatregelen bij de bron (de veroorzaker van het geluid) veel efficiënter en goedkoper dan het verbeteren van de geluidsisolatie van de woning. Temeer omdat een woning zonder aanwijsbare gebreken slechts mondjesmaat kan worden verbeterd met de in deze brochure beschreven voorzieningen. Zo zullen bij het musiceren altijd afspraken nodig blijven, tenzij het muziekinstrument helemaal wordt ‘ingebouwd’. Zijn de buren zeer luidruchtig (slaan met deuren, schreeuwen, harde muziek) dan helpt isoleren bij een goede woning niet echt.

TIP: Verbeter akoestiek van de kamer
Parket, laminaat, plavuizen, marmeren tegels, marmoleum en vinyl, weerkaatsen geluid. Dat komt de akoestiek niet ten goede. Gesprekken klinken hard en schel, zijn moeilijk te volgen en muziek komt niet goed tot zijn recht. Een oplossing voor dit probleem is het aanbrengen van geluidsabsorberend (poreus, doorblaasbaar) materiaal. Dat kan in de vorm van overgordijnen, wandkleden, tafelkleden, tapijten, andersoortige zachte vloerbedekking of met stof beklede stoelen en banken. Wil of kan men (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen) daarvan geen gebruik maken, dan is een doeltreffende methode het aanbrengen van een geluidsabsorberend plafond. U kunt er zelf een maken of een systeemplafond (laten) aanbrengen, waarbij zogenaamde akoestische tegels (meestal wit geprofileerd van geperste mineraalwol) worden toegepast. Deze oplossing kom je tegen in kantoren, wachtlokalen en ziekenhuizen. In de Nederlandse treinen wordt meestal gaatjesboard toegepast. Een variant op het verlaagde akoestische plafond is een open latten plafond op enige afstand onder het bestaande plafond. Deze bestaat uit (houten) latten met spleten er tussen: latbreedte ca. 4 cm en spleetbreedte ca. 1 cm. Op d/e latten wordt - voor het zicht - zwart Firetdoek gelegd en daarop glas- of steenwoldekens.

 

Muren


De brochure 'Muren' is onderdeel van de serie NSG-brochures over geluidsisolatie. Hij behandelt onder andere technische maatregelen om de isolatie van woningscheidende muren te verbeteren voor zogenaamde luchtgeluiden, zoals praten en muziek. Maar vooraf wordt uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden om zelf de geluidsisolatie tussen woningen te bepalen en daarmee het nut van geluidsisolatiemaatregelen. Zo bevat de brochure een schat van gegevens over de geluidsisolatie die men in het algemeen kan verwachten, afhankelijk van het type, de bouwwijze en het bouwjaar van een woning. Daarmee kan men zowel vooraf, bij het zoeken naar een andere (nieuwe of bestaande) woning, als achteraf (bij bewoning) de kwaliteit van de geluidsisolatie bepalen. Het opsporen en dichten van geluidslekken en het plaatsen van voorzetwanden zijn maatregelen die men kan (laten) treffen om de isolatie voor luchtgeluiden te verbeteren. Deze worden uitgebreid beschreven in de brochure. Dat geldt ook voor spouwvulling en maatregelen die absoluut niet helpen.

TIP: Verbeteren geluidsdichtheid muren
Voordat u iets doet, is het het beste om de muur eerst op geluidslekken te controleren. Deze komen veel voor bij de aansluiting tussen gevel en wand. Een lek is in principe goed gerepareerd als het blijvend luchtdicht is afgesloten. Het benodigde materiaal varieert van elastisch of plastisch blijvende kit tot polyurethaanschuim en houten latten. Vervolgens is de wand zelf aan de beurt. De geluidsisolatie van een wand tussen twee woningen kan verbeterd worden door het plaatsen van een buigslappe voorzetwand aan een of beide zijden van de muur. Als het gaat om een scheidingswand die is uitgevoerd in schoonmetselwerk, is het aanbrengen van een dichte pleisterlaag een eerste vereiste (voor zover dat nog niet tijdens de bouw van het huis gebeurd is).

Bestelservice

 

Tussen kamers in eigen woning


In de eigen woning kunnen ook overlastsituaties ontstaan die door huisgenoten worden veroorzaakt. Het zijn immers niet altijd de buren die voor ergernis zorgen. Deze brochure is bedoeld om de geluidsisolatie tussen kamers in de eigen woning te verbeteren. Bijvoorbeeld door bouwkundige maatregelen voor betere isolatie tussen kamers in het eigen huis die boven of naast elkaar liggen. Ook wordt aangegeven hoe met het oog op de geluidswering één vertrek het beste in tweeën gesplitst kan worden en hoe deuren een betere geluidsisolatie kunnen krijgen. Dit boekje moet altijd worden gebruikt in combinatie met de brochure(s) 'muren' en/of 'vloeren' . Voor het boekje 'Tussen kamers in eigen woning' worden dan geen (extra) kosten in rekening gebracht.

TIP: Dicht een deurkier
Deurkieren zitten niet alleen bovenaan en opzij, maar ook onderaan een deur. Om deurkieren te dichten tegen geluid is het verstandig gebruik te maken van siliconenrubber of van metalen of kunststof strippen waarin een rubberen strook of profiel is opgenomen. Dergelijke strips moeten over de volledige omtrek van een deur bevestigd worden. Ter controle is het goed om na te gaan of de deur langs de gehele omtrek aansluit op het kozijn. Meer informatie is te vinden in de brochure.

Bestelservice

 

Buitenlawaai


Om de geluidsisolatie van uw woning te verbeteren voor van buiten komende geluiden zijn er verschillende oplossingen. In de brochure 'Buitenlawaai' worden de technische mogelijkheden toegelicht, zoals het isoleren van de gevel, het dak, de ramen, deuren en ventilatieopeningen. Maar ook worden adviezen gegeven om geluiden van verkeer of industrie tegen te houden door maatregelen te treffen buiten de woning, op het balkon of in de tuin. Tenslotte is een lijst opgenomen van materialen en hun eigenschappen voor geluidsisolatie.

TIP: Het voordeel van een voorzetraam
Voorzetramen zijn veel goedkoper dan kant-en-klare geluidsisolerende dubbele glasruiten. Bovendien werken ze vaak beter. Ook blijft het aanzicht van de woning onaangetast, zeker als de voorzetramen aan de binnenzijde aangebracht worden. De geluidsoverlast zal drastisch verminderen. Hoe breder de ruimte (de zogenaamde luchtspouw) tussen het voorzetraam en het originele raam, hoe beter de geluidswering. De luchtspouw moet in ieder geval niet kleiner zijn dan 5 cm.

Bestelservice