Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

België op zoek naar oplossing lawaai Zaventem

25 april 2017

Het hoog oplopende conflict tussen de Vlaamse en Brusselse deelregeringen over het lawaaiprobleem van vliegveld Zaventem kan tot een oplossing komen nu 'Brussel' wil praten. Hoewel Brussel de strengere geluidsnormen nu gaat toepassen zal het nog zo'n twee jaar duren om de boetes te innen. De Vlaamse regering behoudt zich het recht voor om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de (verstrengde) Brusselse geluidsnormen het belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten in de marge van zijn bezoek aan de luchthaven Brussels-Airport tijdens de tweede Luchtvaartdag.
Zie bron`: de standaard en nogmaals de standaard

Geen belastinggeld voor geluidswal

25 april 2017

De Utrechtse motorcrossvereniging MCU veroorzaakt al decennia lang forse overlast voor de bewoners van het nabijgelegen Zuilen. Daar wil het college met een geluidswal nu iets aan doen. De manier waarop deze geluidswal gefinancierd wordt stuit GroenLinks echter tegen de borst. ‘De verhouding tussen de bijdrage van €50.000 van MCU en de gemeente van €200.000 is buiten proportie.
Zie bron: allesoverutrecht

Bezorgdheid over windmolens

25 april 2017

Bewoners rond de polder Rijnenburg in Utrecht hebben zich verenigd in de Vereniging Buren van Rijnenburg. Dat hebben ze gedaan omdat ze bezorgd zijn over de leefbaarheid van de omgeving door de komst van windmolens. Het gaat ze onder meer om geluidshinder, slagschaduw en horizonvervuiling. De bewoners betogen dat met name Eneco de zorgen rondom de windmolens bagatelliseert.
Zie bron: rtvutrecht

Stadsvogels zingen anders door lawaai

19 april 2017

Zang is voor de meeste vogels essentieel om een partner te kunnen vinden. Maar in de stad worden deze liederen vaak overstemd door lawaai van onder andere verkeer. Dit zou de voortplanting van stadsvogels in gevaar kunnen brengen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat een Noord-Amerikaanse vogelsoort daar iets op gevonden heeft.
Zie bron: headlines24

Meer muziek in cafe's?

18 april 2017

In Den Haag wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidsgrenswaarden voor muziek in cafe's te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden. De horeca-branche aldaar meent dat ze niet kunnen functioneren met de wettelijke grenswaarden op dit punt.
Zie bron: omroepwest

Boetes voor cafe's

18 april 2017

Voor drie cafe's in de gemeente Weert dreigt een fikse boete als ze nog een keer de muziekinstallatie te luid afstellen. Zowel in 2015 als 2016 zijn exploitanten en portiers door de toezichthouders gewezen op de afspraken. Zo mogen ramen of deuren niet open staan als er binnen muziek klinkt. Volgens de toezichthouder was de muziek buiten goed te horen.
Zie bron: limburger.nl

Verkeerslawaai en ontwikkeling kinderen

13 april 2017

Er komt een groot onderzoek naar de invloed van verkeerslawaai op Nederlandse kinderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat duizenden kinderen volgen, vanaf de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Irene van Kamp van het RIVM zegt in het AD dat het belang van het onderzoek wordt onderstreept door recente bevindingen in Duitsland. Uit onderzoek van de universiteit van Wuppertal blijkt dat 5-jarigen die in een omgeving met veel verkeersgeluid wonen tot drie maanden achterlopen in hun ontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun motoriek en het niveau van taal en rekenen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder krijgt vaker meldingen van ouders die zich afvragen wat het effect is van lawaai op hun kinderen. Volgens directeur Erik Roelofsen moet dan vooral gedacht worden aan slaapgebrek of onrustig slapen door lawaai op straat, van bijvoorbeeld verkeer.
Zie bron: NOS en AD

Schoolplein

13 april 2017

Een groep bewoners in de Utrechtse villawijk Rijnsweerd maakt zich druk om een schoolplein in de buurt. De kinderen die er spelen veroorzaken namelijk al jaren geluidsoverlast. De Daltonschool heeft al voor 80.000 euro aan geluidswerende maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg volgens de klagende buurtbewoners.
Zie bron: RTVUtrecht

Beheersing muziek evenemententerrein

11 april 2017

De gemeente Groningen gaat maatregelen nemen om de geluidsoverlast bij toekomstige evenementen op het Suikerunieterrein te beheersen. Te denken valt aan geluidswallen, het afbouwen van de muziek op de buitenpodia in de avond en minder uren met beats. Dat staat in het locatieprofiel voor dit terrein. In dit profiel staan de spelregels waar organisatoren zich aan moeten houden. B&W blijven in het Suikerfabriekterrein een belangrijk evenemententerrein zien.
Zie bron: Groninger internet courant

Badhoevedorp verlost van verkeerslawaai

11 april 2017

Het laatste verkeer reed vrijdagavond, 7 april, over de 'oude A9': de weg is een kilometer opgeschoven om van Badhoevedorp dorp te maken. Na miljoenen auto's is het nu afgelopen met de rijksweg die - door de hoge geluidsschermen - niet alleen claustrofobische gevoelens opriep bij veel automobilisten, maar ook een heel dorp in tweeen sneed.
Zie bron: Amstelveenweb

Veel klachten in Groningen

10 april 2017

In de stad Groningen zijn landelijk gezien de meeste meldingen van geluidsoverlast gedaan: Dit waren er in 2016 namelijk bijna 187 per tienduizend inwoners. Ter vergelijking: In Amsterdam waren dit 47 meldingen per tienduizend inwoners en in Utrecht 119 per tienduizend inwoners. Dit blijkt uit cijfers van dataplatform Localfocus. Het aantal meldingen van geluidsoverlast in de stad Groningen is sinds 2012 toegenomen met 43 procent. 
Zie bron: nu.nl

In Vlaanderen scoort bedrijfslawaai.

29 maart 2017

De Vlaamse milieu-inspectie ontving vorig jaar ruim 2.500 klachten. Meer dan de helft daarvan gaat over geurhinder en geluidsoverlast, zo blijkt uit het Milieuhandhavingsrapport 2016 van de milieu-inspectie.
Zie bron: hln.be

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

Geluidschermen
2016-09-06

NATIONALE GELUIDSHINDERDAG 2016
2016-04-05

Railverkeer en geluid
2015-12-16

Bouwbesluit en Geluid
2015-09-22

Geluid en monitoring
2015-06-23