Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Test Amsterdamse Bos met muziek

22 juni 2018

Er waren rustige momenten vandaag op dit gelegenheidsfestival, met een stukje jazz. Maar soms werd er ook flink uitgepakt met hardere elektronische muziek. Maar het idee van de gemeente om bij vlagen even flink te blazen op het Land van Bosse was om de evenementensector eens 'wakker te schudden'. Letterlijk in dit geval. 'We willen ze aanzetten om door te gaan met het beter worden in zo min mogelijk omgevingsgeluid te produceren tijdens evenementen', zegt Berend Temme van het Stedelijk Evenementenbureau. Want volgens het nieuwe beleid mogen Amsterdammers jaarlijks nog maar driemaal dreunende bassen tot aan 85 dB(C) op hun gevel verdragen. En dat is een speciale, nieuwe geluidsnorm. Tijdens de geluidstest waren er verschillende geluidsexperts aanwezig om metingen te verrichten. 
Zie bron: at5
Lees ook: Johnas van Lammeren (PvdD) stomverbaasd over geluidstesten Amsterdamse Bos

Lawaai open kantoor groot probleem

18 juni 2018

 Het open kantoor is ontworpen om de samenwerking tussen collega’s te vergroten. Maar uit nieuw onderzoek van Oxford Economics, in opdracht van Plantronics, blijkt dat geluidsoverlast in het open kantoor epidemische niveaus bereikt. In vergelijking met het onderzoek uit 2015 blijkt bovendien dat de omstandigheden sindsdien flink verslechterd zijn. Oxford Economics interviewde in 2018 zo’n 500 senior executives en medewerkers die geen managersfunctie hebben uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten India, China en Australië. 
Zie bron: facility.vakwereld.nl

Woningen bij snelwegen wisselen vaker van eigenaar

14 juni 2018

Woningen rond snelwegen wisselen relatief vaak van eigenaar, blijkt uit onderzoek door het Kadaster. De prijzen van deze woningen zijn vergelijkbaar met die van woningen buiten de geluidzones.  Woningen bij snelwegen zijn vaker vrijstaand. Ook appartementen verkopen relatief goed binnen de geluidshinderzones. Dat heeft volgens het Kadaster te maken met een kortere woonduur, en het feit dat nieuwe appartementencomplexen mede worden ingezet als geluidswal sinds regelgeving voor bouwen in geluidshinderzones in 2013 is versoepeld.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Leerlingen: verrassende oplossingen festival

13 juni 2018

Leerlingen van het Technasium Keizer Karel College hebben samen met akoestisch adviesbureau Westerveld onderzoek gedaan naar geluidsoverlast bij festivals in het Amsterdamse Bos. De scholieren kwamen met verrassende oplossingen. Bekijk het filmpje.
Zie bron: rtva

Maatregelen aftakking Betuwelijn

08 juni 2018

De zuidwestboog bij Meteren gaat de Betuwelijn beter aantakken op de Brabantroute. Een TNO-rapport laat zien dat de gevolgen voor inwoners in de buurt van het spoor negatief zijn. De veiligheid neemt af, overlast door geluid en trillingen nemen toe. De wethouders van een vijftal gemeenten, waaronder Neerijnen en Geldermalsen, zijn uitgenodigd bij de staatssecretaris voor overleg. Jos van Maanen (SGP) diende namens alle partijen een motie in.  Er zijn bovenwettelijke maatregelen nodig. De raad vindt dat het Rijk als veroorzaker alle kosten moet betalen, maar beseft dat waarschijnlijk ook van de gemeente een financiële bijdrage wordt gevraagd.
Zie bron: nieuwsbladgeldermalsen

Impact van windmolens

06 juni 2018

Ruim dertig inwoners van de gemeente Olst-Wijhe zijn op ontdekkingstocht gegaan om met eigen oren de impact van windmolens op de omgeving te ervaren. Op 600 meter afstand werd 40 decibel gemeten. Een passerende auto die de graskeien raakte gaf ruim 80 dB. De gemeten waarden stonden dus voor het ruisen van het gras, de vogels en de wind die je hoorde, zo was de algemene conclusie.
Zie bron: jouwregiocentraal

Campagne straatlawaai Amsterdam

05 juni 2018

Dronkenschap, veel lawaai, afval op straat en wildplassers. Een campagne moet er voor gaan zorgen dat de overlast in uitgaansgebieden in de binnenstad afneemt. De campagne richt zich op Britse, maar ook Nederlandse mannen tussen de 13 en 34 jaar oud. Zij blijken, volgens Amsterdam Marketing, namelijk de grootste overlastveroorzakers te zijn. Het gaat dan vooral om openbare dronkenschap, geluidsoverlast, wildplassen en het dumpen van afval. Als zij zich in de uitgaansgebieden in de stad bevinden kunnen ze op social media waarschuwingen voorbij zien komen die de hoogte van de boetes voor deze misdragingen laten zien. Maar ook voordat ze daadwerkelijk in de stad zijn, kunnen ze al wat merken van de campagne.
Zie bron: at5.nl

Tunnel heeft huizenprijzen fors doen stijgen

31 mei 2018

De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht heeft ertoe geleid dat de waarde van de huizen rondom de tunnel met ruim 220 miljoen euro is toegenomen. De winst die dit zou opleveren voor de huiseigenaren bedraagt een kwart van de totale kosten van de tunnel, wat een hoger bedrag is dan verwacht. De toename komt doordat de tunnel de leefbaarheid in de omgeving heeft verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Er is nu minder geluidsoverlast en een verbeterde luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.
Zie bron: NOS

Gesjoemel en Schiphol

29 mei 2018

Er is beroering ontstaan over het bericht dat toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tien jaar geleden zou hebben gesjoemeld met de geluidsnormen op Schiphol om het aantal vliegbewegingen te kunnen verhogen. Volgens raadslid Maaike Ballieux van GroenLinks past het bericht in het beeld dat er 'al jarenlang wordt toegerekend naar de groei van het aantal vluchten op Schiphol en dat de berekeningen en adviezen die die groei in de weg staan worden weggewuifd'. De mogelijke truc van Eurlings kwam aan de orde in een uitzending van EenVandaag. De tv-rubriek berichtte over een zaak bij de Raad van State, waarbij een inwoner van Aalsmeer en medestanders het huidige aantal van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar aanvechten.
Zie bron: hcnieuws

Lelystad kan verder groeien.

29 mei 2018

Een onderzoeksrapport gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur toont aan dat een scenario met 100.000 vluchtbewegingen op vliegveld Lelystad haalbaar is. Bij het onderzoek is geen rekening gehouden met politieke en publieke emoties rond de nieuwe vliegroutes. 

Het ministerie van Infrastructuur heeft in 2017, in aanloop naar de coalitieonderhandelingen van het nieuwe kabinet, onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van 100.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport. Ook een totaal aantal vluchten van 225.000 op de vliegvelden Lelystad en Eindhoven is onderzocht. Volgens het onderzoek zijn beide scenario's realistisch, hoewel in het laatste geval wel forse geluidshinder wordt verwacht.
Zie bron: RTV-oost

GELUID IN HET NIEUWS

Test Amsterdamse Bos met muziek

Gemeente deed test met luide festivalmuziek in Amsterdamse bos... Verder >

Lawaai open kantoor groot probleem

Nieuw onderzoek van Oxford Economics toont dat geluidsoverlast in het open kantoor epidemische niveaus bereikt... Verder >

Woningen bij snelwegen wisselen vaker van eigenaar

Woningen rond snelwegen wisselen relatief vaak van eigenaar, blijkt uit onderzoek door het Kadaster. De prijzen van deze woningen zijn vergelijkbaar met die van woningen buiten de geluidzones... Verder >

Leerlingen: verrassende oplossingen festival

Leerlingen van het Technasium Keizer Karel College hebben onderzoek gedaan naar geluidsoverlast bij festivals in het Amsterdamse Bos... Verder >

Maatregelen aftakking Betuwelijn

In Waardenburg mag als gevolg van de aanleg van de zuidwestboog van de Betuwelijn de overlast van geluid en trillingen niet toenemen... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >