Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Discussie over windmolens

21 november 2017

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarin is dat er voldoende draagvlak moet zijn bij de omwonenden. Veel bewoners in het buitengebied zien de windmolens in de polder niet zitten. Zij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen het vervuilen van het landschap met enorm hoge bouwsels met geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. De politiek lijkt dat anders te zien: in de polder is juist voldoende ruimte en windenergie is nu eenmaal nodig.
Zie bron: Culemborgse Courant

Knalsensoren sporen vuurwerk op

10 november 2017

In de Rotterdamse wijk Ommoord worden ook dit jaar weer knalsensoren ingezet om illegaal vuurwerk op te sporen. De gemeente Rotterdam meldt dat de sensoren erg nuttig zijn in de strijd tegen vuurwerkoverlast. Het knalsensoren project is gestart in 2015 na klachten over schade en geluidsoverlast in de wijk. De sensoren zijn dit jaar verbeterd. Ze kunnen nu ook meten of er legaal of illegaal vuurwerk wordt afgestoken.
Zie bron: RTV rijnmond

Geluiddempende vloerbedekkingen

08 november 2017

NEN: NTA 5098 definieert een kwaliteitslabel voor contactgeluid. Het label bevat een sterrensysteem. Hierbij wordt In een tabel aangegeven aan welke contactgeluidverbetering een product moet voldoen, gemeten op een standaard betonvloer of standaard houten vloer, om een bepaald aantal sterren als label te mogen voeren.
Zie bron: NEN

Antiwindmolenpact

02 november 2017

Dorpen rond bestaande en nog geplande windparken in de provincie Groningen trekken gezamenlijk ten strijde tegen nog meer windmolens.  Volgens woordvoerder en mede-initiatiefnemer Jan Wierenga uit Meedhuizen zijn er veel gemeenschappelijke belangen in de moeizame strijd tegen de windmolens. Door de hele provincie stuiten windparken op fel verzet uit de omgeving. Omwonenden staan echter meestal machteloos tegenover het woud van juristen en andere specialisten van projectontwikkelaars en overheden. Inspraak is schijnvertoning.
Zie bron: dvhn

Schiphol meent dat hinder erg meevalt

02 november 2017

In periode tot 2020 neemt het aantal vluchten ruim 11 procent toe tot de afgesproken grens van een half miljoen starts en landingen. Afspraak was dat het aantal ernstig gehinderden in 2020 ten opzichte van 2015 5 procent onder de norm moest liggen, groei of geen groei van het aantal starts en landingen. Volgens Schiphol is die afspraak, met een 'daling' van ruim 29 procent gehinderden, meer dan gehaald. Doordat het aantal nachtvluchten is teruggebracht, zal de hoeveelheid 'slaapgestoorden' ook niet meer stijgen. Volgens bewonersactiegroepen is de werkelijke hinder van vliegverkeer veel groter dan uit de cijfers blijkt, maar wordt dat versluierd in de ingewikkelde geluidsberekeningen. 
Zie bron: parool

Lawaailandschappen en luchthavens

31 oktober 2017

Recent verscheen The Noise Landscape, een onderzoek naar de impact van grote Europese luchthavens op hun omgeving. Tijs van den Boomen bespreekt het boek samen met de vorig jaar verschenen essaybundel De adaptieve luchthaven.
Zie bron: archined

Geluid windmolens belangrijk.

31 oktober 2017

In Brabant is een voorkeursalternatief tot stand gekomen na een uitvoerig onderzoeks- en trechteringsproces, in goed overleg met inwoners, dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. Uit die overleggen bleek dat het minimaliseren van geluidshinder en slagschaduw het leidend criterium moet zijn bij de keuze van windmolenlocaties. Ook vroegen betrokkenen aandacht voor de positionering van windmolens in het landschap, het vrijwaren van belangrijke natuurgebieden en een goede verdeling van windmolens over de hele A16-zone. De gesprekspartners adviseerden verder te kiezen voor hoge windmolens, tot 210 meter tiphoogte, omdat deze een hoge opbrengst hebben. Daardoor zijn er minder molens nodig dan wanneer gekozen wordt voor lage molens.
Zie bron: brabant.nl

Stiltegebieden Veluwe wacht genadeklap

31 oktober 2017

Stiltegebieden komen steeds verder onder druk te staan. Het lawaai neemt toe. Provincies vinden ze niet langer belangrijk, controle is weggevallen. En de komst van Lelystad Airport? ,,Dat is het faillissement van de stiltegebieden in deze regio", zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. 
Zie bron: Stentor

Vervoerders mijden vliegveld Maastricht Achen

25 oktober 2017

Vrachtvervoerders die overwogen om hun vluchten te verplaatsen naar het vliegveld van Maastricht wijken uit naar het buitenland omdat een besluit over de verlenging van de startbaan al bijna een jaar op zich laat wachten.
Zie bron: De Limburger

Nieuwe bewoners rond Schiphol tekenen voor herrie

25 oktober 2017

Nieuwe bewoners worden voortaan gewaarschuwd voor de geluidsoverlast. Dat gebeurt onder meer door de overlast in het koopcontract op te nemen via een kettingbeding. In zo'n beding staat welke harde afspraken zijn gemaakt tussen de koper en verkoper.
Zie bron: raarmaarwaar

Herrieschoppers op de bon

25 oktober 2017

Vergeleken met vorig jaar worden er in de Amsterdamse binnenstad aanmerkelijk meer herrieschoppers op de bon geslingerd. Werden er tussen juni en augustus 2016 nog 1.568 overlastgevers bekeurd, in dezelfde periode van dit jaar waren dat er 1.925. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het team Binnenstad Offensief, dat sinds 1 december 2016 de 'toenemende overlast en criminaliteit' in het centrum van de stad de kop probeert in te drukken.
Zie bron: AT5

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

NSG-bijeenkomst
2018-01-09

Masterclass Soundscape
2017-10-03

Geluidskaarten en Actieplannen
2017-06-28

Nationale Geluidshinderdag 2017
2017-03-28

Stemgeluid
2016-12-21