Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

UItstel opening Lelystad Airport

24 februari 2018

In de Tweede Kamer is er alom tevredenheid over het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de opening van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen. Coalitiepartij CDA noemt het goed dat de minister inziet dat zorgvuldigheid in het proces voorop staat. "De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen", zegt Kamerlid Amhaouch. D66, ook deel van de coalitie, vindt dat Lelystad niet geopend kan worden op basis van "rammelend onderzoek". "Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving", stelt Kamerlid Paternotte. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie drong al eerder aan op uitstel van de opening. Dat het kabinet nu diezelfde mening heeft noemt hij logisch. "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."
Zie bron: NOS

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

20 februari 2018

Onze hersenen versterken de toonhoogtes die nodig zijn voor spraak. Ons eigen gekakel en dat van anderen horen we daardoor juist harder. Het brein versterkt niet alleen bepaalde frequenties, maar ook bepaalde woorden. Laat een klein kind “Mama” roepen en alle vrouwen met jonge kinderen zullen met wijd opengesperde ogen en gespitste oren de omgeving afspeuren naar het gevaar dat haar kind bedreigt.
Zie bron: arbo-online

Goederentreinen steeds stiller

20 februari 2018

Met inzet van ProRail maken moderne goederentreinen veel minder herrie dan vroeger. Volgens gegevens van ProRail is de helft van de goederentreinen inmiddels even luidruchtig als moderne reizigerstreinen. Dat komt doordat de wielen van goederentreinen glad blijven als ze met een ander type remblokken geremd worden. Gladde wielen op gladde sporen leiden tot minder herrie.
Zie bron: railcargo

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

17 februari 2018

Het stadsbestuur gaf horecaondernemers eind vorig jaar al meer speelruimte voor luidruchtige feestjes: het aantal geluidsontheffingen werd opgeschroefd. Volgens wethouder Tom de Bruijn (D66) is dat 'zorgvuldig afgewogen beleid', dus de politieke pleidooien voor een ruimhartiger omgang met de decibellen vonden bij hem geen gehoor.   Verschillende partijen - zoals CU/SGP, CDA en Islam Democraten - hamerden ook op het bewonersbelang: ,,Geen uitbreiding van de geluidsnormen zonder goed GGD-onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid'', waarschuwde CU/SGP. 
Zie bron: AD

 

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

16 februari 2018

Het is van groot belang dat Lelystad Airport 'echt volgend jaar april opengaat'. Gebeurt dat niet, dan zal Schiphol opnieuw in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan. Dat zei scheidend Schiphol-topman Jos Nijhuis bij de presentatie van de jaarcijfers van de Royal Schiphol Group. 
Schiphol wil nieuwe afspraken maken over het aantal vliegbewegingen na 2020, maar houdt zich aan het maximum van 500.000 bewegingen dat tot dat jaar is afgesproken. Omdat die grens bijna is bereikt, heeft Schiphol vanaf april 2019 de uitbreiding van Lelystad Airport nodig om eerst 4.000 maar op lange termijn 45.000 vliegbewegingen over te plaatsen.
Zie bron: omroepflevoland

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

13 februari 2018

Rijkswaterstaat heeft in 2015 na klachten en ander onderzoek ieen aanvullend geluidsscherm gezet op de bestaande geluidswal bij de A50 bij Son. Na realisatie van het scherm gaf een aantal inwoners  aan dat de hinder was verergerd.  De algehele conclusie van het onderzoek is dat de geluidsbelasting na realisering van het geluidsscherm daadwerkelijk is afgenomen. Ook is er aandacht besteed aan specifieke klachten, zoals geluidsoverlast door de afwateringsspleet onder het geluidsscherm en is de geluidsoverlast verder in de wijk gemeten. Hierbij zijn geen bijzondere effecten geconstateerd. Een bewoner betoogt: "Ze hadden dat geluidsscherm een flink stuk moeten doortrekken, en een paar meter hoger moeten maken. Je hoeft geen ingenieur te zijn om te zien dat er veel herrie komt door dat gat. Het is hier alleen maar erger geworden met dat extra scherm, maar hier zijn ze niet komen meten." Een andere bewoner, zegt hij dat kan bewijzen dat de hinder is toegenomen, want hij heeft de decibellen gemeten.  Dat laat zien dat er veel meer pieken zijn nadat in 2015 dat scherm was geplaatst. De conclusie van afgenomen geluid is gebaseerd op drie metingen in april, mei en juni met droog weer en een (zuid)westenwind." Het moge duidelijk zijn dat het geluidsniveau minder is als de bomen in bloei staan, en juist meer in de wintermaanden, zeker bij regen of vorst. Wettelijk zal het allemaal wel kloppen. Ze hoeven alleen maar de eerstelijnsbehuizing te meten. We kunnen weinig inbrengen tegen dat meetrapport."
Zie bron: rijkswaterstaat en ed.nl

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

13 februari 2018

Mer-specialist Stefan Morel van het Amsterdamse adviesbureau Consens werd begin januari door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om de reparatie van de Lelystad-mer te begeleiden. Hij was bij twee bijeenkomsten met de bewonersdelegatie aanwezig. Bij de derde bijeenkomst op 2 februari was hij er niet meer bij. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat Morel getrouwd is en samenwoont met Veronica ten Holder, de directeur van de commissie-mer. Ook was Morel van 2002 tot en met 2006 zelf directeur van deze organisatie.
Zie bron: De Stentor

Stress bij vogels door geluid

12 februari 2018

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen. Dat zegt onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado en de California Polytechnic State University. De studie toonde aan dat zowel volwassen vogels als jongen bij aanhoudende geluidsoverlast diverse symptomen van chronische stress beginnen te vertonen. Opgemerkt wordt dat het geluid fungeert als een akoestische deken, waardoor signalen van naderend gevaar minder duidelijk hoorbaar zijn. Daardoor groeit een nood aan voortdurende waakzaamheid.
Zie bron: managing21

100 % elektrische bevoorrading

06 februari 2018

Hulshoff Stadsdistributie gaat bedrijven in Amsterdam bevoorraden met behulp van 100% elektrische vrachtwagens. Dit moet de hoofdstad minder verkeer, minder geluidshinder en minder uitlaatgassen opleveren. Hulshoff bevoorraadt bedrijven met de elektrische vrachtwagens vanuit één centraal distributiepunt, zodat bedrijven van verschillende leveranciers in één rit hun goederen geleverd krijgen. Volgens de distributeur worden bedrijven zo slimmer bevoorraad en levert dit de stad Amsterdam een schonere omgeving met veel minder fijnstof op. Door steden met 100% elektrische vrachtwagens te gaan bevoorraden, wil de vervoerder de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Hulshoff is de eerste in Nederland die gebruik maakt van een volledig CO2-emissievrije opslagruimte.
Zie bron: foodflicks.nl

Lelystad tot 60.000 vluchten

06 februari 2018

“Een theoretische rekenexercitie”, zo distantieerde het ministerie van infrastructuur en waterstaat zich van het bericht dat Lelystad Airport, volgens een door het departement ingehuurd adviesbureau, zou kunnen doorgroeien naar 60.000 vliegbewegingen per jaar. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat “meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar niet realistisch is”. Zo poogde het ministerie de angel uit een netelig rapport te halen. Vorige week vrijdag kregen de twaalf leden van de Bewonersdelegatie, die minister Cora van Nieuwenhuizen moet adviseren, een rapport van het adviesbureau To70 onder ogen waaruit bleek dat bij het gebruik van stillere vliegtuigen de geluidsoverlast binnen de huidige normen zou blijven en dat dan een groei naar 60.000 vliegbewegingen per jaar op Lelystad Airport mogelijk is.
Zie bron: Trouw

Innovatieve voorzieningen langs wegen

02 februari 2018

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen te verminderen. Dit specifiek voor locaties waar bestaande oplossingen zoals stil asfalt en geluidschermen niet mogelijk of wenselijk zijn. Het betreffen een lage GeluidVangrail en de nog lagere WhisstoneZV. De GeluidVangrail van Movares en Merford is te monteren op bestaande vangrails. Een plank, die onder de vangrail wordt bevestigd, reflecteert het geluid naar beneden waar het wordt geabsorbeerd in de berm. Dit levert volgens de eerste testen een daling tot maximaal vijf decibel op. Dat is vergelijkbaar met een geluidscherm van 1,5 meter hoog.
De WhisstoneZV voor zwaar verkeer is ontworpen door 4Silence. Het is een aanvulling op de betonnen Whisstone: een element dat in de berm wordt aangelegd om geluid te reduceren door het af te buigen, ook wel diffractie genoemd. De WhisstoneZV voor zwaar verkeer is van staal of gietijzer en is specifiek ontwikkeld voor het terugbrengen bromgeluid dat door vrachtverkeer wordt veroorzaakt.
Zie bron: noordholland.nl

Woningbouw conflicteert soms met omgevingslawaai

02 februari 2018

Locaties waar Amsterdam wil bouwen liggen vaak bij drukke verkeerswegen, bij het spoor of bestaande industrieterreinen. In de editie van Plan Amsterdam wordt beschreven wat mogelijk is op gebouwniveau, op het niveau van geluidsbronnen en bij de overdracht van geluid. Aandacht voor creatieve oplossingen maakt woningbouw op geluidsbelaste locaties mogelijk en verhoogt de woon- en leefkwaliteit, zoals bij de transformatie van Haven-Stad.
Zie bron: amsterdam.nl

Veluwe verdient geen laagvliegroutes

30 januari 2018

Zes lokale VVD-fracties dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Dat melden ze maandagavond in een persbericht. Er moet uitstel komen totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.
Zie bron: veluweland.nl

Groen-links in gesprek met Schiphol

30 januari 2018

GroenLinks kamerlid Suzanne Kröger gaat GroenLinks-Amstelveen helpen om met de bewoners in gesprek te gaan over Schiphol en andere onderwerpen. De partij wil, dat de overlast van Schiphol beperkt wordt. En waarschuwt, dat door de keuzes die Schiphol wil maken die overlast alleen maar dreigt toe te nemen. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger is voor GroenLinks onder andere woordvoerder luchtvaart.
Zie bron: amstelveenweb.nl

GELUID IN HET NIEUWS

UItstel opening Lelystad Airport

Regeringspartijen in de TK steunen besluit tot uitstel opening Lelystad Airport tot zeker een jaar... Verder >

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >