Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Cijfers Schiphol kloppen niet

02 december 2017

Er klopt niets van de manier waarop Schiphol de geluidsoverlast van vliegtuigen berekent. Dat vindt een bewonersvereniging in Spaarndam, een plaatsje dicht bij de luchthaven. De bewoners van het dorp waar dag en nacht vliegtuigen over komen, hebben zelf metingen uitgevoerd en komen tot hele andere conclusies over het lawaai. En dat kan gevolgen hebben voor de mogelijke uitbreiding van het vliegveld.
Zie bron: RTL

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

28 november 2017

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen bij recreatiegebied Vlietlanden in verband met de aanleg van de Rijnlandroute. Daar is het college ook benieuwd naar en daarom gaat Voorschoten zelf geluidsmetingen uitvoeren. Volgens de rekenmodellen van de provincie zou de herrie in Voorschoten wel meevallen. Daarom komen er geen geluidschermen. Raadsleden vertrouwen dat niet. Daarom wordt gevraagd om metingen. Dat belooft de gemeente De SP is tevreden met de toezegging en trekt nu al de conclusie: “Op deze manier kan Voorschoten aantonen dat het plaatsen van een geluidsscherm wel degelijk nodig is.”
Zie bron: Sleutelstad

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

24 november 2017

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken. Zij stelde daar een budget van 70 miljoen euro voor beschikbaar. Deze beslissing kwam tot stand na jaren lang actievoeren door de bewoners van (vooral) Lansingerland, onder aanvoering van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Door middel van een proces van samen bedenken, het zogeheten co-creatieproces, werd door gemeente, ministerie, Prorail en bewoners, gezocht naar de beste oplossing om het treingeluid te verminderen. Inmiddels is er door Prorail een projectteam gevormd.
Zie bron:  Heraut on line

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

23 november 2017

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden. Het convenant dat is gesloten om geluidshinder tegen te gaan lijkt niet te werken.  Eén op de vijf bewoners heeft ernstig last. In vergelijking met 2012 wordt er aantoonbaar meer hinder ondervonden van lokaal verkeer zoals auto’s en scooters, dat ging van 16 procent van de inwoners naar 23 procent. Ook de ernstige hinder (een andere categorie) van lokaal verkeer werd vaker waargenomen. 
Zie bron: Dagblad van het Noorden.

Discussie over windmolens

21 november 2017

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarin is dat er voldoende draagvlak moet zijn bij de omwonenden. Veel bewoners in het buitengebied zien de windmolens in de polder niet zitten. Zij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen het vervuilen van het landschap met enorm hoge bouwsels met geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. De politiek lijkt dat anders te zien: in de polder is juist voldoende ruimte en windenergie is nu eenmaal nodig.
Zie bron: Culemborgse Courant

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >