Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Kijk beter naar milieugevolgen Lelystad Airport

20 april 2018

De Stichting Natuur en Milieu, het Longfonds en de TU Delft roepen het kabinet op om ,,de volledige milieu-impact'' van uitbreidingsplannen voor luchthavens door te rekenen. De oproep komt een dag na goedkeuring van het aangepaste milieueffectrapport van Lelystad, dat de gevolgen van de plannen voor het milieu in kaart brengt. Met zo'n rapport kunnen overheden een weloverwogen beslissing nemen om de uitbreiding wel, niet of in gewijzigde vorm door te laten gaan.
Zie bron: lc.nl

Maatregelen HSL Lansingerland in voorbereiding

19 april 2018

In 2015 besloot de regering het geluid van de HSL in tien gemeenten langs het tracé te verminderen. Daar is een budget van 70 miljoen voor vastgesteld, waarvan 37,5 miljoen bestemd is voor Lansingerland. Dit geld is gelabeld en kan niet aan andere zaken besteed worden. TNO is bijna klaar met het doorrekenen van de verschillende schermhoogten, verschillende materialen enzovoort. Aan de hand van deze uitkomsten kan gekeken worden of de afgesproken geluidsreductie gehaald gaat worden of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Bam en Infraspeed zijn inmiddels bezig met het inplannen van de periodes waarin aan het spoor gewerkt kan worden. Dat zullen vaak de nachten en/of weekenden zijn. Alles is nu in werking gesteld en in 2019 volgt de uitvoering.
Zie bron: herautonline

Licht op groen voor Lelystad Airport

19 april 2018

De commissie MER heeft de aangepaste rapportage gecontroleerd en goed bevonden. Ze concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven.
Zie bron: RTV oost

Petitie voor geluidswal

18 april 2018

In de wijk Oeyenbos in Knegsel`zijn bewoners een petitie begonnen voor een geluidswal bij de snelweg A67. "Ik word om half vijf in de ochtend al wakker van het aanzwellende verkeer."
Zie bron: omroepbrabant.nl

Schiphol maakt teveel lawaai

18 april 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt nog niet gedwongen om voor 2018 maatregelen te nemen vanwege overschrijding van de geluidsnormen rond Schiphol in 2017. De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitkomst van de lopende bezwaarprocedure van een omwonende kan worden afgewacht.
Zie bron: rechtennieuws.nl

Brabant gaat verkeerslawaai aanpakken

16 april 2018

De provincie Brabant keek voorheen alleen naar plekken waar de geluidsoverlast te hoog is, maar zal nu ook kijken naar huizen waar de geluidsoverlast tegen de aanvaardbare grens ligt. Ook daar wil de provincie helpen de overlast te verminderen. Er wordt dan bijvoorbeeld stil asfalt aangelegd of er worden geluidsschermen geplaatst.
Zie bron: Omroep Brabant

De soap rond Lelystad Airprt

15 april 2018

De discussie over de uitbreiding van de luchthaven, die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol, is de afgelopen maanden volledig uit de hand gelopen. Actiegroepen die protesteren tegen de komst van laag overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende geluidsoverlast kregen steeds meer de aandacht van media en politici. De controverse nam echt grote vormen aan toen het ministerie vorig jaar oktober moest toegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de MER.
Zie bron: NSG

(Geluid)overlast van meeuwen

12 april 2018

De Vlaamse kustgemeente Blankenberge heeft een plan klaar om de meeuwenoverlast in te perken: anticonceptie. Tijdens het broedseizoen gaan meeuwen op zoek naar eten en pikken ze onder meer vuilniszakken kapot of worden ze zelfs agressief. Er is ook geluidsoverlast. Net zoals in andere steden, zoals Oostende, zullen nepeieren gebruikt worden, maar Blankenberge gaat nog een stap verder.
Zie bron: standaard.be

Maatregelen verkeerslawaai

12 april 2018

De bewoners van West-Groningen aan weerszijden van de snelweg A7 snakken naar uitvoering van geluidswerende maatregelen tegen het snelheidslawaai’’, zei bestuurslid Rutger Noordam van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk tegen de commissie beheer en verkeer. ,,De bewoners van Buitenhof en Piccardthof zijn hier nu twintig jaar mee bezig, Hoogkerk-Zuid al zeker 35 jaar.’’ Als eerste willen ze dat de maximumsnelheid wordt verlaagd en gehandhaafd.
Zie bron: Dagblad van het Noorden.

Maak van Schiphol geen tweede Groningen!

10 april 2018

Net als van het Groninger gas profiteert heel Nederland van de onmiddellijke nabijheid van een groot, internationaal vliegveld, terwijl de lasten liggen bij omwonenden – slechts een deel van de bevolking. Hoe moeten in een dergelijk geval de nadelen een even groot gewicht krijgen in de afwegingen als de voordelen? 
Zie bron: Trouw


Gebrom in Brabant

10 april 2018

De berichtgeving van Omroep Brabant over mensen die wakker liggen van een bromtoon, heeft veel losgemaakt. Tientallen reacties kwamen er binnen van mensen die soms tot wanhoop worden gedreven: "Mijn moeder wilde van haar flat springen." Anderen zijn blij dat ze niet de enige zijn met dit probleem: "Nu weet ik dat ik me niet aanstel."
Zie bron: Omroep Brabant
Zie ook themapagina LFG

Meer klachten vliegveld Beek

05 april 2018

Het toegenomen vliegverkeer op Maastricht Aachen Airport is niet onopgemerkt gebleven. Het aantal klachten en klagers over met name geluidshinder is stevig toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht (CRO). De meeste klachten in 2017 betreffen dagvluchten tussen 06.00 en 23.00 uur en dan met name bewegingen met zware toestellen. Het aantal vliegbewegingen met zware toestellen is het ten opzichte van 2016 toegenomen met 31 procent van 824 naar 1082.
Zie bron: limburger.nl

Lawaaigrens Schiphol niet gehandhaafd

04 april 2018

De controle op de handhaving van grenzen voor geluidshinder die het vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt faalt in alle opzichten. De inspectiedienst die afspraken over geluidslimieten moet controleren geeft zelf toe dat er bij overtredingen niet wordt opgetreden.
Zie bron: De Volkskrant

Bestrijding lawaai motorfietsen

03 april 2018

In de afgelopen periode heeft de actiegroep Geluidoverlast Krimpenerwaard de politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is over de forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren in de gemeente en het handhaven daarvan, in het bijzonder in stiltegebieden. Alle partijen geven aan dat zij overschrijding van de wettelijke normen niet acceptabel vinden, en dat handhaving noodzakelijk is.
Zie bron: rtvkrimpenerwaard.nl

Dieselbussen taboe

03 april 2018

Vanaf 2025 zijn nieuwe dieselbussen in de stad taboe. De elektrische bussen zijn niet alleen schoner, maar ook stiller en comfortabeler. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met GVB en de Vervoerregio Amsterdam onderzocht welk systeem uitstootvrije en stille bussen het beste bij Amsterdam past en bovendien betaalbaar is.
Zie bron: amsterdam.nl

Elektrisch racen

03 april 2018

Electric Superbike Twente is opgericht met één doel: de wereld laten zien hoe gaaf (en snel) elektrisch vervoer kan zijn. Het ontwerp van de volledig elektrische motorfiets is in september 2017 gestart en inmiddels afgerond. De productiefase is begonnen. De accu van de Electric Superbike Twente is bijna 16 kWh en het output vermogen 140 kW. Accelereren van 0 tot 100 km/u gaat in ongeveer 3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 250 km/u. Op het circuit zijn races van acht ronden geen probleem. De afmetingen zijn gebaseerd op voorbeelden van het hoogste niveau: de MotoGP. Hierdoor zijn rijgedrag en wegligging perfect voor circuit-racen. Het Electric Superbike Team Twente draait op volle toeren en maakt zich klaar voor de MotoE-competitie in de zomer van 2018.
Zie bron: utwente.nl

Lawaai warmtepompen

03 april 2018

De massale aanleg van warmtepompen leidt tot een ‘kakofonie van geluid’ in Nederlandse straten. Bij een warmtepomp hoort namelijk ook een installatie met ventilator. Dat leidt tot een permanent gebrom in woonwijken. Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen moet de (hybride) warmtepomp worden verbeterd o.a. als het gaat om het geluidsniveau.
Zie bron: vakbladwarmtepompen.nl

De NSG doet een voorstel voor regulering.

"Schiphol mag niet op slot"

31 maart 2018

Als het kabinet besluit om Schiphol tot en met 2020 op slot te draaien, dan gaat dat ten koste van de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid. Daarvoor waarschuwen verschillende partijen, waaronder KLM, easyJet en Corendon, reisbrancheorganisatie ANVR, vakbonden CNV en VNV en de logistieke brancheorganisaties TLN en evofendex. Het aantal vluchten dat op Schiphol komt en gaat, heeft bijna zijn maximum van 500.000 per jaar bereikt. Het kabinet besloot onlangs tot en met 2020 niet aan de gemaakte afspraken over dat maximum te tornen. Daarmee wacht de regering volgens de partijen ook niet op de uitkomsten van een nieuw rapport over het beperken van de hinder. Ze spreken in een gezamenlijke verklaring van een onverantwoorde blokkade en willen snel met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in gesprek om tot ,,gepaste afspraken te komen''. De partijen wijzen op een passage in het regeerakkoord over stillere en schonere vliegtuigen die ruimte creëren voor verdere groei. De ondertekenenaars stellen dat de laatste tijd de nodige maatregelen zijn genomen om geluidshinder tegen te gaan. Voor honderden miljoenen euro's zijn huizen in de buurt van Schiphol geïsoleerd. Ook is fors geld gestoken in vlootvernieuwing en de ontwikkeling van elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Hier zou het kabinet geen acht op slaan.
Zie bron: hcnieuws.nl

Veertien gemeenten rond Schiphol naar minister

29 maart 2018

'Schiphol overschrijdt al drie jaar het vastgestelde plafond voor nachtvluchten', stelt het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waartoe onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn en Voorschoten behoren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou hiertegen moeten optreden. De gemeenten wijzen op een akkoord waarin was afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren zouden plaatsvinden. Volgens de gemeenten lag het werkelijke aantal nachtvluchten in 2017 op 32.300. In 2016 waren het er 33.000 en in 2015 werden 32.300 nachtvluchten uitgevoerd. 'De nachtelijke geluidshinder leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners', schrijven ze. 
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

102 dB(A) maximaal op dansvloeren

29 maart 2018

Voor mensen vanaf zestien jaar zou in clubs, discotheken, cafés en op scholen de geluidsnorm van maximaal 102 dB(A) gehanteerd moeten worden bij het laten klinken van versterkte muziek. Dat adviseert het RIVM in het rapport Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten. Voor kinderen tot en met dertien jaar raadt het instituut gemiddeld 91 dB(A) aan en voor kinderen van veertien en vijftien 96 dB(A). Alle normen gelden gemeten over een kwartier aan één stuk. 
Zie bron: nieuws.tpo.nl

Uitstel MER Schiphol

29 maart 2018

Het milieurapport over Schiphol is opnieuw uitgesteld, schrijft het Haarlems Dagblad. Er kan daarom pas na de zomer gediscussieerd worden over de groei van de luchthaven. Dit blijkt uit een brief van luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het is al meerdere keren uitgesteld en in het najaar bleek dat cijfers niet klopten. Intussen meldde Schiphol dat na 2020 groei kan doorzetten. Geluidsoverlast zou binnen de normen vallen. De minister wil geen twijfels en heeft nieuwe berekeningen laten maken.
Zie bron: haarlem105.nl

Formule 1 naar Assen?

26 maart 2018

The Netherlands Grand Prix Foundation gaat lobbyen om de Formule 1 naar Assen te halen. Men heeft de steun van de colleges in Assen en de provincie. De Stichting Geluidshinder Baggelhuizen heeft ambivalente gevoelens, zegt Arnold den Teuling. ,,Wij vinden het prima als er grote publieksevenementen zijn, maar dan moet daar iets tegenover staan. Er zal gesneden moeten worden in evenementen.’’
Zie bron: dvhn

GELUID IN HET NIEUWS

Kijk beter naar milieugevolgen Lelystad Airport

Kijk niet alleen naar geluid... Verder >

Licht op groen voor Lelystad Airport

MER goed bevonden... Verder >

Maatregelen HSL Lansingerland in voorbereiding

Voor 2019 zijn maatregelen gepland... Verder >

Schiphol maakt teveel lawaai

Overschrijden geluidsgrens gedoogd... Verder >

Petitie voor geluidswal

Verder lezen >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >