Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Alleen donateurs kunnen gratis persoonlijk advies krijgen, voor zover zich dat beperkt tot een telefoongesprek, e-mail of brief. Eventueel voor het advies mee of toe te zenden brochures worden echter in rekening gebracht.
Voor de navolgende, meer uitgebreide diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Het beoordelen van bouwtekeningen op geluidswerende aspecten.
  Tarief € 80,- bij een telefonische rapportage; € 160,- bij een schriftelijke rapportage.
 2. Het optreden als getuige-deskundige bij een civiele of administratieve procedure.
  Tarief € 160 ,- a € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding, exclusief reis- en verblijfkosten.
 3. Het beoordelen van juridische, procedurele en geluidstechnische aspecten bij procedures in het kader van de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wro
  Tarief € 160,- à € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding.
 4. Het beoordelen van een akoestisch rapport.
  Tarief € 160,-
 5. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse.Dat kunnen geluidsmetingen zijn aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particuliere donateurs van de stichting. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.
 6. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van demonstraties.Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 80,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of uitvoeren van een demonstratie, met een vooraf overeengekomen maximum.

   

  Behoudens de dienst vermeld bij punt 6. worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen gelden zijn inclusief btw.

  Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u nadere informatie opvragen.

  Publicaties

  Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties.
  Donateurs krijgen 50% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur meldt u dan aan.

  Boekjes en brochures

  De prijzen zijn per stuk inclusief BTW en exclusief verzendkosten van € 2,50 bij een brochure en € 3,50 bij twee of meer.

  Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

   

  Brochures over geluidsisolatie:

  1. 'Vloeren en plafonds'   € 5,50
  2. 'Muren'                          € 5,50
  3. 'Buitenlawaai'              € 5,50
  4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

   

  Andere lawaaibronnen:

  1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
  2. 'Geluidskaarten en actieplannen' gratis te downloaden.
  3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel (gratis te downloaden)

   

  Studiedagverslagen

  De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 20,- en is inclusief BTW en verzendkosten.

  De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

  1. Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid (2017)
  2. Omgevingswet en geluid, tijd voor lpkale afwegingsruimte (2016)
  3. Horecageluid, tijd voor nieuwe spectra (2015)
  4. "Woongeluiden, voor velen een probleem!" (2014)
  5. "Bestrijding lawaai is noodzaak" (2013)
  6. Industrielawaai: hoe ermee om te gaan? (2012)
  7. Wonen zonder geluidshinder (2011)
  8. 'Toekomst bestrijding geluidshinder, 40 jaar NSG' (2010)

   

  Workshopverslag

  Gratis te downloaden.

  1. 'Piekgeluiden en normstelling' (2002)

   

  Disclaimer / voorwaarden

  De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.

GELUID IN HET NIEUWS

Muziekterreur in Suriname

De leefbaarheid in Paramaribo is in het geding als het gaat om luide muziek in de open lucht... Verder >

Plannen geluidsoverlast helikopters onacceptabel

Defensie wil de geluidsoverlast in de omgeving van de vliegbasis Gilze-Rijen terugdringen, Uit alle hoeken komt er stevige kritiek op de plannen... Verder >

Lelystad nog lang niet open

De kans is groot dat vakantieluchthaven Lelystad niet zoals gepland in april 2019 opengaat... Verder >

Geluidsscherm met zonnecellen

In Pijnacker is het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen. Het 480 meter lange scherm aan de N470 levert energie voor 10 huishoudens... Verder >

Lawaai kan mens fataal worden

Als iemand zich de hele dag druk maakt, omdat hij weet dat de buurman om één uur 's nachts lawaai gaat maken, geeft dat al stress voordat het geluid er is.' Het wordt riskant als je deze geluidsstress continue ervaart... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >