Geluidshinder moet minder

Een kwart van de Nederlanders heeft ernstige hinder van burengeluid. Velen houden gelukkig rekening met elkaar. Maar wanneer is geluid te hard of op welk tijdstip wordt geluid van buren niet geaccepteerd? Dat verschilt per persoon. Wat mensen 'normaal' vinden hangt af van bijvoorbeeld hun relatie met de buren, de gezinssituatie, de kwaliteit van hun woning en het soort geluid. Aan de hand van onderzoek naar ongeschreven normen heeft de NSG grenzen opgesteld, als uitgangspunt voor beantwoording van de vraag wat acceptabel is en wat niet.
purple
Geluidshinder moet minder
Een kwart van de Nederlanders heeft ernstige hinder van burengeluid. Velen houden gelukkig rekening met elkaar. Maar wanneer is geluid te hard of op welk tijdstip wordt geluid van buren niet geaccepteerd? Dat verschilt per persoon. Wat mensen 'normaal' vinden hangt af van bijvoorbeeld hun relatie met de buren, de gezinssituatie, de kwaliteit van hun woning en het soort geluid. Aan de hand van onderzoek naar ongeschreven normen heeft de NSG grenzen opgesteld, als uitgangspunt voor beantwoording van de vraag wat acceptabel is en wat niet.
yellow
Organisatie

De NSG is een onafhankelijke stichting opgericht in 1970 en bestaat uit een bestuur en een bureau. De bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Op basis van hun achtergrond en professionele netwerk heeft de NSG een breed maatschappelijk draagvlak. De activiteiten van de NSG worden uitgevoerd door het bureau. Die activiteiten zijn onder te verdelen in:

- beleidsbe´nvloeding, waaronder de 'waakhondfunctie';

- be´nvloeding van de publieke opinie, door algemene (landelijke) publieksvoorlichting;

- persoonlijke voorlichting op verzoek ('vraagbaakfunctie').

blue
Maak ruimte voor rust
Rust bevordert de gezondheid en het herstel bij ziekte. Van belang is dat je in en bij je eigen woning tot rust kan komen. Ligt die woning op een plaats met veel lawaai dan moet het binnen rustig zijn; aan de tuin- of balkonzijde moet geen herrie zijn en 's nachts moet het raam open kunnen zonder de slaap te verstoren. Groen en rust zijn met elkaar verbonden. In de natuur mag de rust niet verstoord worden door lawaai van verkeer of door luidruchtige activiteiten. Iedere omgeving wordt gekenmerkt door een klankbeeld. In een drukke stad is dat anders dan in een gezellig dorp of in een rustige woonwijk. In het bos kan de wind of aan het strand kan de branding veel geluid maken. Toch kan dat als rust worden ervaren.
purple
Geluid met beleid
De NSG volgt de Haagsche politiek, levert waar nodig kritiek en beleidsalternatieven. Als een gemeente onvoldoende prioriteit geeft aan rustig wonen kunnen burgers bij de NSG terecht. Jaarlijks organiseert de NSG een landelijke conferentie voor mensen die zich beroepshalve bezighouden met geluid. Zij worden hier ge´nformeerd over de laatste technische, beleidsmatige en wetgevende ontwikkelingen rond een actueel onderwerp. Daarnaast organiseert de NSG regelmatig middagbijeenkomsten rond specifieke thema's en workshops over beleidsontwikkeling. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal bij deze activiteiten.
green
Genieten van een rustige omgeving

Bij aanleg en onderhoud van wegen wordt steeds meer gebruik gemaakt van zoab, zeer open asfaltbeton. Dit asfalt is een stuk stiller dan het traditionele dichte asfaltbeton. Maar de ontwikkelingen gaan door. Op dit moment zijn nieuwe soorten in ontwikkeling die nog stiller zijn. De NSG pleit ervoor dat overheden stil asfalt op grote schaal gebruiken. Zo krijgt rust alle ruimte en worden technische verbeteringen bevorderd.

Nederlandse Stichting Geluidshinder

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

NSG-themabijeenkomst 9 januari 2018:

Geluidshinder, hoe te duiden?

Onderwerpen:
Horen, hinder, beleving, beoordeling, effecten, ervaring, decibellen, soundscapes,  LFG enz.

Verder lezen

Advies en informatie over geluidshinder?

Bel nu de NSG-servicelijn 0153010235 en word donateur.

Verder lezen

Geluidsaspecten van warmtepompen

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 35 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving.

Verder lezen

Geluiddempende bedekkingen op vloeren

NSG helpt consumenten en producenten.

Verder lezen

Muziekspectra horeca

Richtlijn voor het gebruik van muziekspectra in horecabedrijven kunt u hier downloaden

Verder lezen

Luister naar geluid van snelwegen en te treffen maatregelen.

Verder lezen

Slimme en Gezonde Stad

Steeds meer mensen wonen in de stad. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad. 

Verder lezen

Stille gebieden

Ontdek de stilste gebieden van Natuurmonumenten. Voor wie rust en ruimte zoekt. Hier vind je de mooiste plekjes voor een ontspannende wandeling.

Verder lezen

Geluidopnamen in wereldsteden, zie: Youtube

Verder lezen

Atlas leefomgeving

De Atlas Leefomgeving wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. Op de website is te zien hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder op postcodeniveau.

Verder lezen

Omgevingsgeluid in dB's door intikken van postcode

Verder lezen

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >