Geluidskaarten en Actieplannen

Op 28 juni 2017 organiseert de NSG een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluidskaarten en Actieplannen

Een ideeënbus voor maatregelen

 

Plaats van handeling: Jaarbeurs te Utrecht

 

Aanleiding

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen. De geluidskaart is alleen maar een registratie van de problematiek. De verbetering moet komen van het actieplan. Met de geluidskaart in de hand is het echter mogelijk om te bezien waar de knelpunten liggen en waar dus maatregelen benodigd zijn. Maar welke maatregelen kunnen dan worden getroffen en wat leveren die op?

Tijdens deze Geluidshinderbijeenkomst staan Geluidmaatregelen centraal. Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Doel

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Wegenbouwers, Ontwikkelaars e.d.

 

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur          Registratie en ontvangst met een broodjeslunch

12.30 uur          Lezingen blok 1 met o.a. de volgende onderwerpen:

 - Hoe hebben we als NL de afgelopen keren gepresteerd qua maatregelen

- Voor wie maakt u het actieplan

- Aandacht voor gezondheid (een gezonde plandrempel)

- Verminderen van het aantal geluidsgehinderden

 

14:15 uur Pauze

 

14:45 uur Lezingen blok 2: De inhoud van de Ideeënbus, met o.a.:

- Kosten baten afweging / draagvlak

- Aanhaken bij andere (milieu)onderwerpen; o.a. Luchtkwaliteit en Energie

- Maatregelen en ideeën in de RO sfeer; o.a. (her)indeling van (woon)wijken, afschermend bouwen, stille gevels en hofjes

- Ingrepen in de verkeerssituatie; o.a. Milieuzones, andere verkeersstromen, snelheid, fietsbeleid

- Technische en organisatorische maatregelen; o.a. Schermen, bedrijfsverplaatsing

- Toepassing stille technieken; o.a. Wegdekken, Banden

 

16.30 uur          Afsluiting

Naborrel

17.30 uur          Einde bijeenkomst

 

Aanmelden

 

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

Geluidschermen
2016-09-06

NATIONALE GELUIDSHINDERDAG 2016
2016-04-05

Railverkeer en geluid
2015-12-16

Bouwbesluit en Geluid
2015-09-22

Geluid en monitoring
2015-06-23