Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Alleen donateurs kunnen gratis persoonlijk advies krijgen, voor zover zich dat beperkt tot een telefoongesprek, e-mail of brief. Eventueel voor het advies mee of toe te zenden brochures worden echter in rekening gebracht.
Voor de navolgende, meer uitgebreide diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Het beoordelen van bouwtekeningen op geluidswerende aspecten.
  Tarief € 80,- bij een telefonische rapportage; € 160,- bij een schriftelijke rapportage.
 2. Het optreden als getuige-deskundige bij een civiele of administratieve procedure.
  Tarief € 160 ,- a € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding, exclusief reis- en verblijfkosten.
 3. Het beoordelen van juridische, procedurele en geluidstechnische aspecten bij procedures in het kader van de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wro
  Tarief € 160,- à € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding.
 4. Het beoordelen van een akoestisch rapport.
  Tarief € 160,-
 5. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse.Dat kunnen geluidsmetingen zijn aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particuliere donateurs van de stichting. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.
 6. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van demonstraties.Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 80,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of uitvoeren van een demonstratie, met een vooraf overeengekomen maximum.

   

  Behoudens de dienst vermeld bij punt 6. worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen gelden zijn inclusief btw.

  Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u nadere informatie opvragen.

  Publicaties

  Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties.
  Donateurs krijgen 50% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur meldt u dan aan.

  Boekjes en brochures

  De prijzen zijn per stuk inclusief BTW en exclusief verzendkosten van € 2,50 bij een brochure en € 3,50 bij twee of meer.

  Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

   

  Brochures over geluidsisolatie:

  1. 'Vloeren en plafonds'   € 5,50
  2. 'Muren'                          € 5,50
  3. 'Buitenlawaai'              € 5,50
  4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

   

  Andere lawaaibronnen:

  1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
  2. 'Geluidskaarten en actieplannen' gratis te downloaden.
  3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel (gratis te downloaden)

   

  Studiedagverslagen

  De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 20,- en is inclusief BTW en verzendkosten.

  De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

  1. Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid (2017)
  2. Omgevingswet en geluid, tijd voor lpkale afwegingsruimte (2016)
  3. Horecageluid, tijd voor nieuwe spectra (2015)
  4. "Woongeluiden, voor velen een probleem!" (2014)
  5. "Bestrijding lawaai is noodzaak" (2013)
  6. Industrielawaai: hoe ermee om te gaan? (2012)
  7. Wonen zonder geluidshinder (2011)
  8. 'Toekomst bestrijding geluidshinder, 40 jaar NSG' (2010)

   

  Workshopverslag

  Gratis te downloaden.

  1. 'Piekgeluiden en normstelling' (2002)

   

  Disclaimer / voorwaarden

  De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.

GELUID IN HET NIEUWS

UItstel opening Lelystad Airport

Regeringspartijen in de TK steunen besluit tot uitstel opening Lelystad Airport tot zeker een jaar... Verder >

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >