NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Alleen donateurs kunnen gratis persoonlijk advies krijgen, voor zover zich dat beperkt tot een telefoongesprek, e-mail of brief. Eventueel voor het advies mee of toe te zenden brochures worden echter in rekening gebracht.
Voor de navolgende, meer uitgebreide diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 • Het beoordelen van bouwtekeningen op geluidswerende aspecten.
  Tarief € 80,- bij een telefonische rapportage; € 160,- bij een schriftelijke rapportage.

 • Het optreden als getuige-deskundige bij een civiele of administratieve procedure.
  Tarief € 160 ,- a € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding, exclusief reis- en verblijfkosten.

 • Het beoordelen van juridische, procedurele en geluidstechnische aspecten bij procedures in het kader van de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wro
  Tarief € 160,- à € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding.

 • Het beoordelen van een akoestisch rapport.
  Tarief € 160,-

 • Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse.
  Dat kunnen geluidsmetingen zijn aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particuliere donateurs van de stichting. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.

 • Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van demonstraties.
  Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 80,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of uitvoeren van een demonstratie, met een vooraf overeengekomen maximum.

Behoudens de dienst vermeld bij punt 6. worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen gelden zijn inclusief btw.

Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u nadere informatie opvragen.

Publicaties

Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties.
Donateurs krijgen 50% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur meldt u dan aan.

Boekjes en brochures

De prijzen zijn per stuk inclusief BTW en exclusief verzendkosten van € 2,-- bij een brochure en € 2,75 bij twee of meer.

Boekje over geluid van buren (70 pagina's):

Woongeluiden (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars) € 11,50

Brochures over geluidsisolatie:


Andere lawaaibronnen:


Studiedagverslagen

De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 20,- en is inclusief BTW en verzendkosten.

De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken.


Workshopverslag

Gratis te downloaden.


Disclaimer / voorwaarden

De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

NSG-bijeenkomst
2018-01-09

Masterclass Soundscape
2017-10-03

Geluidskaarten en Actieplannen
2017-06-28

Nationale Geluidshinderdag 2017
2017-03-28

Stemgeluid
2016-12-21