image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Alleen donateurs kunnen gratis persoonlijk een advies krijgen, voor zover zich dit beperkt tot een telefoongesprek, e-mail of brief. Indien voor het advies een brochure wordt mee of toe gezonden, worden deze in rekening gebracht.
Voor de navolgende, meer uitgebreide diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Het beoordelen van bouwtekeningen op geluidswerende aspecten.
  Tarief € 80,- bij een telefonische rapportage; € 160,- bij een schriftelijke rapportage.
 2. Het optreden als getuige-deskundige bij een civiele of administratieve procedure.
  Tarief € 160 ,- a € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding, exclusief reis- en verblijfkosten.
 3. Het beoordelen van juridische, procedurele en geluidstechnische aspecten bij procedures in het kader van de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wro
  Tarief € 160,- à € 320,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding.
 4. Het beoordelen van een akoestisch rapport.
  Tarief € 160,-
 5. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse; alleen als wij (NSG) dat noodzakelijk achten
  Dit onderzoek is in eerste instantie een inspectie en eventueel kunnen dit geluidsmetingen zijn aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen, eventueel volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particuliere donateurs van de stichting. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.
 6. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van demonstraties. 
  Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 80,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of uitvoeren van een demonstratie, met een vooraf overeengekomen maximum.

   

  Behoudens de dienst vermeld bij punt 6. worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen zijn inclusief btw.

  Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u nadere informatie opvragen.

  Publicaties

  Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties.
  Donateurs krijgen 50% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur meld u dan aan.

  Boekjes en brochures

  De prijzen zijn per stuk inclusief BTW en exclusief verzendkosten van € 2,50 bij een brochure en € 3,50 bij twee of meer.

  Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

   

  Brochures over geluidsisolatie:

  1. 'Vloeren en plafonds'   € 5,50
  2. 'Muren'                          € 5,50
  3. 'Buitenlawaai'              € 5,50
  4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

   

  Andere lawaaibronnen:

  1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
  2. 'Geluidskaarten en actieplannen' gratis te downloaden.
  3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel (gratis te downloaden)

   

  Studiedagverslagen

  De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 20,- en is inclusief BTW en verzendkosten.

  De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

  1. Geluid en Transformatie, de taak voor de gemeenten (2018)
  2. Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid (2017)
  3. Omgevingswet en geluid, tijd voor lokale afwegingsruimte (2016)
  4. Horecageluid, tijd voor nieuwe spectra (2015)
  5. "Woongeluiden, voor velen een probleem!" (2014)
  6. "Bestrijding lawaai is noodzaak" (2013)
  7. Industrielawaai: hoe ermee om te gaan? (2012)
  8. Wonen zonder geluidshinder (2011)
  9. 'Toekomst bestrijding geluidshinder, 40 jaar NSG' (2010)

   

  Workshopverslag

  Gratis te downloaden.

  1. 'Piekgeluiden en normstelling' (2002)

   

  Disclaimer / voorwaarden

  De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >