Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Heien afschermen

13 augustus 2008

Bij de bouw van twee overheidsgebouwen in Den Haag worden zeecontainers langs de bouwput geplaatst om het lawaai van heien af te schermen.
Zie bron: AD

Onderzoek welbevinden en lawaai

13 augustus 2008

In twee woonwijken in Assen wordt onderzoek gedaan naar de klachten die bewoners hebben over lawaai.
Zie bron: Asser Journaal

Frustratie windmolens

13 augustus 2008

Lokale overheden frustreren en vertragen de nationale windenergieambities niet, dat doet het rijk zelf. Zo reageert de VNG op onderzoek van de Nederlandse Windenergie Associatie.
Zie bronnen: BTWinfoVNG

Dreunend feest

08 augustus 2008

Evenement met veel dreungeluid doet Bergen op Zoom geen goed. In Zwolle is veel vraag naar een dreunend openluchtfeest. Maar ook heel klachten over dreungeluid.
Bronnen: BN de Stem en De Stentor en nogmaals De Stentor

Lawaaidoof? Dan lipleescursus!

08 augustus 2008

Steeds meer jongeren volgen een lipleescursus, omdat ze slechthorend zijn doordat ze zich blootstellen aan teveel muziekgeluid.
Zie bron: De Morgen

Coulissenscherm is doorkijkbaar

07 augustus 2008

Naar analogie van de coulissendemper in (rook)kanalen heeft bureau Cauberg Huygen dit principe toegepast bij geluidsschermen.
Zie bron: Onri

Awacs-pieken tot 100 dB(A) en gezondheid

06 augustus 2008

Eerste meetresultaten bekend van geluid van AWACS.
Zie bron: Geluidsnet
De NAVO-vliegtuigen teisteren de dorpen in Limburg.
Zie bronnen: Luchtvaartnieuws, AD en Telegraaf

Geen mosquito

31 juli 2008

Den Haag wil geen piepende geluidskastjes (mosquito's) inzetten om jeugd weg te jagen.
Zie bron: AD

Geluidseis evenementen geen probleem

31 juli 2008

De organisatoren dachten dat de geluidseis te streng zou zijn.
Zie bron: De Stentor

Jezusfeesten te luidruchtig

29 juli 2008

De gemeente Weert beweert dat het om geluidshinder gaat. Het kerkgenootschap De Bron, dat diensten houdt in de open lucht, vermoedt discriminatie.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Provincies kiezen voor stil asfalt

28 juli 2008

De komende jaren worden de provinciale wegen in het Westland voorzien van een dunne laag stil asfalt. Ook in Gelderland zal dat op verschillende plaatsen gebeuren.
Zie bron: AD en AD

Geluidsarm hekwerk

28 juli 2008

Een voetbalkooi in de gemeente De Lier wordt wellicht voorzien van hekwerk dat minder geluid van kaatsende ballen veroorzaakt.
Zie bron: AD

Lawaaiig gezin moet verhuizen

28 juli 2008

Een gezin met luidruchtige kinderen moet van de rechter de huurwoning verlaten.
Zie bron: AD 

Cafémuziek moet onhoorbaar zijn

25 juli 2008

De milieudienst van Harderwijk kiest voor luistertests bij de controle van de milieuregels voor muziek van de horeca. Afhankelijk van het omgevingslawaai leidt dat tot verschillende luisterafstanden.
Zie bron: De Stentor

Storende RTV-tunes

21 juli 2008

Veelvuldig komen klachten bij de afdeling Publieksreacties en bij de NOS Ombudsman over het geluid op RTV. Tunes en leaders zijn te luid. De NOS geeft tekst en uitleg.
Zie bron: NOS

Bromtoon

18 juli 2008

In de Rotterdamse nieuwbouwwijk Nesselande hoort een aantal bewoners 's nachts van tijd tot tijd een bromtoon. Mensen kunnen er niet van slapen en de milieudienst kan de oorzaak niet vinden.
Zie bron: AD

Nieuw scherm is lelijk

18 juli 2008

In Voorbrug rijst verzet tegen de vervanging het van geluidsscherm langs de Utrechtse Baan omdat het lelijk is.
Zie bron: AD

Vlaanderen te traag met lawaaibestrijding

18 juli 2008

Volgens de Bond voor Beter Leefmilieu (BBL) heeft de Vlaamse regering verzuimd op tijd actieplannen op te stellen in het kader van de Europese richtlijn voor omgevingslawaai.
Zie bron: De Morgen

Discotheek beboet

17 juli 2008

Een discotheek in Woerden maakt te veel geluid. De milieudienst heeft tot tweemaal toe geconstateerd dat ze de geluidsgrens ruim overschrijden.
Zie bron: AD

Eindhoven kiest voor luchtzuiverend geluidsscherm

17 juli 2008

Als eerste grote stad en belangrijk verkeersknooppunt in Nederland laat de gemeente Eindhoven langs een belangrijke toegangsweg een geluidsscherm bouwen dat tevens een luchtzuiverende werking heeft, fijn stof afvangt en CO2 vasthoudt.
Zie bron: Tauw

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >