Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Awacs mijden NL

11 juni 2009

Door een 900 meter langere startbaan oostwaarts kunnen Awacs-vliegtuigen voor de Nederlandse grens afbuigen. Staatssecretaris Jack de Vries van defensie wil dat realiseren.
Zie bron: Luchtvaartnieuws
Zie ook Dossier Awacs van Dagblad De Limburger.

Herrie in Rijnmond

11 juni 2009

Steeds meer mensen ontvluchten het Rijnmond wegens herrie en vuile lucht.
Zie bron: AD

Schoolplein

11 juni 2009

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer moet opnieuw beslissen op de bezwaren tegen de weigering om maatregelen te treffen tegen geluidsoverlast door spelende kinderen bij de Dr Plesmanschool in Badhoevedorp. Dat vindt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zie bron: Raad van State

Hanen mogen

11 juni 2009

De gemeente Menaldumadeel heeft zich bij de beoordeling of zich overlast voordoet door het gekraai van hanen in een landelijk gebied niet alleen gebaseerd op de gemeten geluidsbelasting, maar ook op de aard daarvan door zich rekenschap te geven van de omgeving waarin de hanen worden gehouden. Daarom vindt de Raad van State dat de hanen mogen blijven.
Zie bron: Levendehave

Proefconcert in ADO stadion

10 juni 2009

Het geluidsniveau tijdens een proefconcert in het ADO-stadion bleef binnen de gestelde norm van 75 dB(A). Toch waren er klachten. In het stadion bedroeg het niveau 102 dB(A) er buiten 55 dB(A).
Zie bron: Den Haag

Dwangsom café's

10 juni 2009

Twee cafés in Hoogeveen hebben een dwangsom opgelegd gekregen wegens geluidsoverlast. Per overtreding kan een dwangsom van € 2.500,- worden opgelegd tot een maximum van € 12.500,- per jaar.
Zie bron: Regio Hoogeveen

Motorlawaai op lekdijk aangepakt

08 juni 2009

De politie controleerde op de zuidelijke Lekdijk motorrijders o.a. op lawaai. Aanleiding zijn de klachten die Waterschap Rivierenland krijgt over motorrijders die te hard rijden en geluidsoverlast veroorzaken op deze dijk. 9 van de 70 aangehouden motoren maakte teveel lawaai
Zie bronnen: AD en Nieuwsblad Geldermalsen

Hogere waarde Wgh

08 juni 2009

In de gemeente Raalte geven burgers commentaar op het voornemen van de gemeente om woningen te bouwen op een plaats waar het wegverkeer meer geluid maakt dan de voorkeursgrenswaarde die de Wgh aangeeft.
Zie bron: Salland Centraal

Goederentrein

05 juni 2009

Het Rijssense gemeenteraadslid J. Slagman (SGP) is bijzonder slecht te spreken over de verdeling van het treinverkeer over de Twentse spoorlijnen. Goederentreinen, die wegens teveel lawaai geweerd zijn van het traject Zutphen-Hengelo, rijden nu op het traject Deventer-Enschede. 
Zie bron: Ref. dgbl

Stil trapveld

05 juni 2009

In Lochem komt het eerste stille trapveldje in NL. De stalen balken van de hekken krijgen een hardrubberen laag. Dat moet voorkomen dat de omgeving wordt opgeschrikt door ballen die tegen het hek aan knallen. 
Zie bron: De Stentor

Ingerekend

05 juni 2009

In Enschede rekende de politie twee bewoners in met luide muziek. De muziekaparatuur werd in beslag genomen.
Zie bron: Typische uitgaven

Examens

03 juni 2009

Geluid verstoord schoolexamens frequent. Dit keer in Breda waar leerlingen in een gehuurde gymzaal voor de tweede keer werden gestoord door muziek uit een aangrenzend sportcomplex.
Zie bron: De Pers, zie ook: De Pers van 3 juni.

Hanengekraai

03 juni 2009

De gemeente Woudenberg wenste niet op te treden tegen een pluimveebedrijf met 2000 hanen. De buren stapten naar de Raad van State. De rechter stelde de buren in het gelijk. Toch wenst de gemeente een nieuw geluidonderzoek alvorens handhavend op te treden. 
Zie bron: AD
NB.: de NSG adviseerde de buren in deze casus.

Aanpak burenoverlast

03 juni 2009

Huurders die hun buren overlast bezorgen, moeten sneller uit hun woning kunnen worden gezet. Dat vindt de politieke partij Leefbaar Rotterdam. De top 3 van zware overlast bestaat uit burenlawaai, asociaal gedrag en intimidatie (bedreiging en agressie).
Zie bron: De Pers en NRC

Wind en evenementen

03 juni 2009

In Zwolle wordt een nieuwe methode voor de beheersing van het geluid van evenementen gebruikt. Er zijn acht meetpunten aangewezen waar het geluidsniveau tijdens evenementen meerdere keren wordt gemeten. Zo wordt het windeffect in beeld gebracht. De geluidsnorm bedraagt 85 dB(A).
Zie bron: weblogzwolle

Gillend pretpark

29 mei 2009

De gemeente Wassenaar gaat geluidsonderzoek doen naar het gegil van kinderen in de nieuwe achtbaan van pretpark Duinrell. Omwonenden klagen.
Zie bron: AD

Luisteren bij café's

29 mei 2009

De gemeente Ermelo wil net als Harderwijk een eenvoudige luisterproef op straat uitvoeren om na te gaan of een horeca-bedrijf zich houdt aan de geluidvoorschriften.
Zie bron: de Stentor

Awacs slopen huizen

27 mei 2009

In een Amerikaans rapport wordt voorgesteld huizen in het Zuid-Limburgse Schinveld te slopen om de hinder van Awacs te beteugelen.
Zie bron: De Limburger

Heil in voorzetramen

27 mei 2009

Met voorzetramen in een kerkgebouw in Zutphen komt een einde aan de meeste geluidhinder tijdens kerkdiensten en oefeningen van het Leger des Heils. De Raad van State moet nog een oordeel vellen over godsdienstvrijheid en over klachten van omwoenenden over repetities, brassbands en versterkte muziek.
Zie bron: De Stentor

Crêche verdeelt bestuur

25 mei 2009

Het lawaai van buitenspelende peuters dringt door tot de bestuurskamers van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Centrum heeft een crêche beperkingen opgelegd aan buiten spelen. Volgens wethouder Marijke Vos mag dat niet.
Zie bron: Het Parool

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >