Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Steen door ruit

05 oktober 2009

Een Hagenaar heeft een steen door de ruit van zijn bovenburen gegooid. De man werd al een tijdlang geplaagd door geluidsoverlast van deze buren en had bij de woningbouwvereniging zijn beklag gedaan. Deze stuurde hem een brief om te melden dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. De getergde Hagenaar greep vervolgens het recht in eigen hand en gooide een steen bij de buren door de ruiten. De man is daarop in zijn woning aangehouden.
Zie bron: Infothuis

Spelende schoolkinderen

30 september 2009

Minister Cramer (Milieu) schrapt de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor spelende kinderen van basisscholen en kinderdagverblijven. Op omsloten schoolpleinen gelden nu nog grenzen aan het lawaai. Klagende omwonenden slaagden er steeds vaker in, met die wetgeving in de hand, het spelen buiten te verbieden.
Zie bronnen: De Telegraaf (zie ook de reacties) en VROM.
Gegil van kinderen gaat door merg en been, volg daarom de discussie die in NRC.Next over deze kwestie is gepubliceerd en hoe het komt dat er de laatste jaren zoveel meer hinder is.

Regels kinderopvang

24 september 2009

Het Amsterdamse stadsdeel Oud-West komt met regels die de geluidoverlast van crèches moet beperken. Per woonblok mag nog maar één kinderopvang gevestigd worden. Speeltijden en groepsgrootte moeten bespreekbaar zijn en geluiddempende maatregelen kunnen worden voorgeschreven.
Zie bronnen: Het Parool, zie ook: Binnenlands Bestuur

Autoracen in België kan voorlopig niet

24 september 2009

De Belgische Raad van State heeft de uitbatingvergunning van het circuit Spa-Francorchamps geschorst. De vergunning was oorspronkelijk verlengd tot 2026. Omwonenden bestrijden de vergunning i.v.m. lawaai.
Zie bron: Autosportweb.nl
Zie ook: Racen in Assen en Zandvoort

ZOAB wast en dempt

22 september 2009

Gemeentewerken Rotterdam heeft op de Westzeedijk een weg aangelegd die zichzelf wast én het verkeerslawaai beperkt.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

HSL hindert

21 september 2009

Klachten uit de dorpen langs de HSL noord worden door Prorail serieus genomen. De VVD roept Eurlings ter verantwoording en hij laat het onderzoeken door TNO
Zie bronnen: WebRegio, NOS, Nieuws.nl,  De VolkskrantAD en VVD

Geluiden uit Eindhoven

21 september 2009

Het afgelopen jaar was er veel herrie in Eindhoven. De politieke partijen gaan er zich nu mee bezig houden. Zal dat helpen?
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Crisis- en Herstelwet en wegenaanleg

17 september 2009

Deze (tijdelijke) wet noemt een groot aantal vooral infrastructurele projecten die een „significant effect” hebben op werkgelegenheid en economie, en daarom versneld worden uitgevoerd. Daartoe worden niet alleen de beroepsmogelijkheden van lagere overheden beperkt. Milieuregels kunnen worden opgerekt.
Zie bronnen: NRC, Crisis- en Herstelwet

Lawaai beinvloedt woongenot sterk

14 september 2009

Uit een belevingsonderzoek naar geluidsbeleving onder Assenaren in de wijken Baggelhuizen en Westerpark blijkt lawaai een zeer grote ergernis. Verkeerslawaai, het TT-circuit en een schietterrein laten de waardering met ruim een half punt punt zakken op een schaal van 10.
Zie bron: Milieufederatie Drenthe

Hogere bloeddruk in huis langs drukke weg

14 september 2009

Wie veel aan verkeerslawaai wordt blootgesteld, ziet vaker zijn bloeddruk, hartslag en stresshormonen veranderen. Onderzoekers van het universitair ziekenhuis van Lund stelden vast dat verkeerslawaai van meer dan 60dB het risico op hoge bloeddruk met meer dan 25 procent doet stijgen.
Zie bron: Gazet van Antwerpen

Gasten beschoten

08 september 2009

Een boze man uit Leiden heeft zondagnacht bezoekers van een restaurantje aan de Turfmarkt beschoten met een luchtbuks.
Zie bron: Nieuws.nl

Emplacement, Prorail wint

08 september 2009

De Raad van State heeft bepaald dat ProRail geen wisselsmeerinstallaties hoeft te plaatsen bij een spoorwegemplacement in Den Bosch. Aanscherping van de geluidvoorschriften is onterecht.
Zie bron: VROMTOTAAL

Ziekenhuis klaagt over evenement

07 september 2009

Het Flevoziekenhuis in Almere wil niet nog een openluchtfestival met dreunende muziek. Patiënten en personeel hadden de laatste keer er erg veel hinder van Dancetour.
Zie bron: AlmereVandaag

Overlastpleger hoeft zijn woning niet uit

04 september 2009

Dat heeft de rechter bepaald. Wel moet de man een dwangsom van 5000 euro betalen voor elke keer dat hij te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Met een maximum van 100.000 euro.
Zie bron: AD

Stille windmolens

01 september 2009

Door langs de wieken van een windmolen zaagtandjes aan te brengen maakt hij minder geluid.
Zie bron: De Pers

Overlast van terrassen.

01 september 2009

Bewonersgroep Hooj (Horeca Overlast/Overleg Jordaan) vindt dat Amsterdam verloedert en verwordt tot 'een Salou aan de Amstel'. Vooral terrassen in woonstraten moeten worden gestopt.
Zie bron: Het Parool

Spoor in Zeeland

28 augustus 2009

Minister Cramer wordt door de RvS in de gelegenheid gesteld wat langer de tijd te nemen om geluidsvoorschriften vast te stellen voor een zogenaamde Sloelijn in Zeeland.
Zie bron: PZC

Hondenpension

26 augustus 2009

Een hondenpension mag van de Raad van State na bezwaar van de buren niet uitbreiden, omdat de gemeente Zwartewaterland bij de vergunningverlening onvoldoende rekening heeft gehouden met geluidshinder.
Zie bron: De Stentor

Saventem strenge geluidsnormen

24 augustus 2009

Zware vrachtvliegtuigen van de vorige generatie worden niet langer toegelaten. Nachtvluchten alleen met geluidsarme toestellen.
Zie bron: Express.be

Gehoorschade cellist door trompetten

24 augustus 2009

Het Gelders Orkest is aansprakelijk gesteld voor de blijvende gehoorschade die cellist Hans Borstlap heeft opgelopen. Hij krijgt 10 duizend euro smartengeld.
Zie bron: NRC Handelsblad

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >