Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Hinder anders meten

19 januari 2010

Volgens de milieudienst Rijnmond DCMR doet de wijze waarop hinder volgens de Wet moet worden beoordeeld geen recht aan de échte hinder. De milieudienst gaat daar onderzoek naar doen bij de HSL.
Zie bron: Zie.nl

Asfalt met rubber is stil

18 januari 2010

Uit proeven blijkt dat dit asfalt 8 dB minder bandenlawaai veroorzaakt dan gewoon  asfalt.
Zie bron: De Stentor

Lawaaiprotesttocht

18 januari 2010

Zeker 350 Utrechters protesteerden tegen de verbreding van de snelwegen A27 en A12.
Zie bron: RTV Utrecht

Meting lawaai HSL biedt hoop

18 januari 2010

Het milieubureau Rijnmond DCMR gaat het lawaai van de HSL in Lansingerland meten. Daar moet uit blijken welke maatregelen genomen moeten worden.
Zie bron: AD 

 

 

 

Carillon speelt 's nachts door

16 januari 2010

Ondanks een notitie van de GGD Amsterdam, waaruit blijkt dat het carillon in de gemeente Weesp de slaap verstoort, mag het doorspelen.
Bron: RTVNH   
Download Notitie

SP: kritiek GPP

15 januari 2010

De SP-fractie van de Tweede Kamer keurt de introductie van Geluidproductieplafonds (GPP) af. VROM moet haar eigen verantwoordelijkheid houden en niet V&W, die de GPP vaststelt en controleert.
Zie bron: SP

Lawaai grootste oorzaak burenruzies

15 januari 2010

Van de 62 dossiers die het project buurt- en burenbemiddeling van de stad Antwerpen in 2009 behandelde, ging dertig procent over geluidsoverlast.
Bron: Gazet van Antwerpen

DCMR: 'Nieuwe wetgeving

13 januari 2010

Op plaatsen waar de geluidwetgeving niet in staat is overlast te voorkomen, moeten lokale overheden meer zeggenschap krijgen over de ruimtelijke inrichting van woonwijken en industriegebieden.
Zie bron: Cobouw

Ook in Breda HSL klachten

11 januari 2010

HSL-trein veroorzaakt vooral in de westelijke wijken van de Haagse Beemden in Breda geluidsoverlast. De wijkraad Bekom heeft inmiddels een tiental klachten binnen over een scherp fluitend geluid dat de Thalys, die met ruim 300 kilometer per uur voorbijraast, maakt.
Zie bron: BN DeStem

JSF en lawaai

08 januari 2010

Door tegenstrijdige getallen is er onduidelijkheid over het lawaai dat de JSF maakt. Op verzoek van de provincie Friesland wordt dat onderzocht.
Zie bron: Wereldomroep

Stille auto moet geluid maken

06 januari 2010

Voor de bevordering van de veiligheid zullen stille elektrische voertuigen toch geluid moeten gaan maken. Europees Commissaris Günter Verheugen (Industrie) vindt dat.
Zie bron: De Volkskrant

Gemeenten laten HSL hinder onderzoeken

06 januari 2010

De gemeenten Rijnwoude, Zoetermeer en Kaag en Braassem doen mee aan een akoestisch onderzoek naar geluidsoverlast van de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam. Het onderzoek zal wiorden uitgevoerd door milieudeinstv Rijnmond DCMR in opdracht van de gemeente Lansingerland.
Zie bron: Omroep Rijnwoude

Gemeente Barneveld: gebiedsgericht geluidbeleid

06 januari 2010

Met een aparte nota wordt de Wet milieubeheer zo ingevuld dat bedrijven worden beoordeeld op de gewenste geluidssituatie in een gebied.
Zie bron: Leusder Courant

HSL overschrijdt Wgh (of toch niet?)

23 december 2009

Bestudering van het TNO-onderzoek door bureau Sight laat zien dat de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder (Lden= 57 dB) wordt overschreden zo lang er met 'oude' intercitys wordt gereden. De gemeente Lansingerland vraagt Cramer om handhaving. VROM wacht nieuw TNO onderzoek af alvorens tot actie over te gaan. Daaruit blijkt dat VROM niet handhavend kan optreden, zolang er een paar luidruchtige treinen per dag rijden. Die paar treinen maken wel veel herrie
Zie bron: Cobouw
Zie bronnen: De Pers; Lansingerland

Geen uitbreiding Lelystad

23 december 2009

De Regio Noord-Veluwe tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het besluit tot uitbreiding van vliegveld Lelystad. De gemeenten vrezen geluidsoverlast door overvliegende verkeersvliegtuigen.
Zie bron: De Pers

Lawaai ondermijnt gezondheid

18 december 2009

Weinig mensen weten dat lawaai ook hartfalen, een hoge bloeddruk en hersenbloedingen kan veroorzaken. 'Geluidsoverlast pleegt een aanslag op het hele lichaam', zegt audioloog Bart Vinck van de Universiteit Gent.
Zie bron: NIBURU

Luidsprekers op minaret?

17 december 2009

Het plan van een Belgisch moskeebestuur om de gelovigen met luidsprekers op te roepen tot het gebed, heeft voor ophef gezorgd.
Zie bronnen: De Pers en De Morgen

geluid TV reclames in wet

16 december 2009

Het Amerikaanse parlement heeft de eerste stappen gezet om omroepen te dwingen het geluid van tv-reclames niet harder te laten zijn dan het gewone tv-programma. Het is een veel gehoorde klacht in Washington. Het Huis van Afgevaardigden stemde daarom in met de Commerciële Advertenties Geluidsverminderingswet.
Zie bron: Spits

Thalys geeft ook al herrie

15 december 2009

Ook de Thalys-trein zorgt voor veel geluidsoverlast in Lansingerland. Dat zeggen de omwonenden van de spoorlijn. Zondag heeft deze hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs voor het eerst op het nieuwe HSL-spoor gereden.
zie bron: RTV Rijnmond

Plattelandswoningen, ruimere geluidsnormen

11 december 2009

CDA Tweede Kamerlid Van Heugten stelt voor het begrip ‘plattelandswoning’ in de Wet milieubeheer op te nemen. Voor plattelandswoningen gelden ruimere geur- en geluidsnormen dan voor andere woningen. Op deze manier kan op het platteland zonder al te veel beperkingen 'gewerkt' worden.
Zie bron: Zwartewaterkrant

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >