Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gemeenteraadsverkiezing

10 februari 2010

Luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn voor de bewoners van de Utrechtse wijk Lunetten de belangrijkste thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat bleek tijdens een verkiezingsdebat.
Zie bron: GroenLinks

Antigeluid werkplek

10 februari 2010

Het op werkplekken veel voorkomende probleem van teveel lawaai valt in de praktijk niet altijd te beheersen. Vooral lage tonen vormen een probleem. Het bedrijf Loggers denkt met haar 'Active anti-noise' systeem de oplossing te hebben.
Zie bron: Sigma

Dove gevel

08 februari 2010

Om de bouw van woningen mogelijk te maken langs de A 10 in Amsterdam kiest de gemeente voor dove gevels.
Zie bron: Slotervaart

Ophoging geluidswal

05 februari 2010

De ingezakte geluidswal bij de A270 in Nuenen wordt dit jaar nog met 2 meter opgehoogd. De gemeenteraad heeft die opdracht donderdagavond tijdens de raadsvergadering – unaniem – aan het college van B en W gegeven. De geluidsoverlast van de A270, ook bekend als de Helmondweg, is veel inwoners van Nuenen(-Zuid) al jaren een doorn in het oog. Er komt ook geluidarmasfalt.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Schoolplein misschien dicht

03 februari 2010

Schoolpleinen in Alphen aan den Rijn moeten in buitenschoolse tijd mogelijk gesloten worden voor spelende kinderen omdat ze geluidsoverlast opleveren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur Zie ook: De Telegraaf

Muziekwoningen

03 februari 2010

De Rotterdamse woningbouwvereniging Vestia heeft woningen gebouwd speciaal voor muzikanten.
Zie bron: RTL

Wetsvorstel GPP te beperkend

03 februari 2010

Volgens de Tweedekamerfracties van CDA, PvdA, GroenLinks en SP besteedt het wetsvoorstel Instrumentarium geluidbeleid en geluidproductieplafonds onvoldoende aandacht aan het groeiend probleem van ongewenst geluid in onze samenleving. Zij verzoeken de minister er nog eens kritsich naar te kijken.
Zie bron: VROM Totaal

Meer geluid bij evenementen

02 februari 2010

Evenementen in de gemeente Moerdijk hebben straks minder last van stringente geluidsregels. Er worden nieuwe beleidsregels opgesteld die de gemeenteraad in juni krijgt voorgelegd. Het initiatief komt van de PvdA.
Zie bron: BNdeStem

Eerste stiltegebied in België

02 februari 2010

Geluidsmetingen door de Vlaamse overheid wezen uit dat een gebied van de gemeente Tessenderlo uitzonderlijk stil is en daarom een kwaliteitslabel verdient. Verschillende projecten moeten het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van die stilte en rust vergroten en moeten rustzoekers helpen bij de beleving van de stilte en rust.
Zie bron: De Redactie

Nieuwe metingen HSL

01 februari 2010

DCMR is gestart met metingen in de gemeente Langsingerland. Daaruit moet blijken of Prorail (Eurlings) zich aan de Wet houdt. Ook TNO gaat weer meten.
Zie bron: De weekkrant

Luidruchtige kinderen, niet strafbaar

01 februari 2010

In het Belgische Lebbeke vormen spelende kinderen geen geluidshinder meer. Dat wordt gesteld in een recente aanpassing van het politiereglement.
Zie bron: Gazet van Antwerpen

Meer lawaai door GPP

01 februari 2010

Bij de introductie van de geluidproductieplafonds in de Wet geluidhinder zal op een aantal woningen een hogere geluidbelasting van rijkswegen kunnen ontstaan dan in het verleden is toegezegd. Een RIVM rapport geeft een globaal overzicht van maatregelen en kosten om deze groei van de geluidbelasting te beperken
Zie bron: RIVM

Klachten over Thalys ook in Breda

28 januari 2010

Het geluid van de Thalys mobiliseert bewoners van het Bredase buurtschap Overa.
Zie bron: BN DeStem
In de gemeente Lansingerland is DCMR gestart met geluidsmetingen.
Zie bron: De Heraut

In Vlaanderen is geluidshinder groot probleem

28 januari 2010

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder. Volgens het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek was in 2004 ongeveer 30% van de Vlamingen in een bepaalde mate gehinderd door geluid, waarvan ongeveer 10% ernstig.
Zie bron: Envirodesk

Huurders meest ontevreden over geluidsisolatie

27 januari 2010

Een onderzoeksbureau vroeg aan 3000 bewoners van huur- en koopwoningen hoe tevreden zij zijn over hun woning. De resultaten laten zien dat verhuurders op het gebied van geluids- en warmte-isolatie winst kunnen behalen.
Zie bron: NVM

'Lawaai is een stille doder'

27 januari 2010

Cardioloog waarschuwt voor gevolgen geluidsoverlast: 'Verkorting van de slaap of verlies van slaapkwaliteit betalen we cash met onze gezondheid. Slaapderving is zelfs dodelijk.
Zie bron: Nieuwsblad (Belgie), zie ook: gezondheid.blog

ChristenUnie wil 'oorbehoedsmiddelen'

27 januari 2010

De jongerenafdeling van de ChristenUnie, PerspectieF, wil clubs ertoe verplichten oordopjes uit te delen. Volgens de grefojeugd lopen teveel jongeren gehoorschade op in de disco.
Zie bron: Spits

Interactieve geluidswal

26 januari 2010

De Bouwkunde vakgroep hyperBODY van professor ir. Kas Oosterhuis is vooral geïnteresseerd in interactieve architectuur en ziet de interactieve muur als een stap naar de dynamische geluidswal, die zich alleen opricht als er veel verkeer is.
Zie bron: TUDelta

Oordeel Brussel HSL

25 januari 2010

De hogesnelheidslijn (hsl) overschrijdt wel degelijk de Europese geluidsnormen, meent VVD–Europarlementslid Hennis–Plasschaert. Ze heeft de Europese Commissie schriftelijke vragen gesteld wat die aan de geluidsoverlast gaat doen.
Bron: Reformatorisch Dagblad

Geen luidsprekers minaret

20 januari 2010

De moskeevereniging in het Belgische Beringen heeft besloten om de aanvraag voor gebedsoproepen in te trekken. Aanleiding is de 'grote tegenkanting' tegen de plannen.
Zie bron; De Standaard

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >