Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Anti-hagelkanon

15 april 2010

Ondanks heel veel klachten wil de gemeenteraad van Tholen een fruitteler een kans geven om zijn anti-hagelkanon te blijven gebruiken. Hij zal dan wel maatregelen moeten treffen.
Zie bron: BN DeStem

Hoge boetes voor café

15 april 2010

Volgens de RvS moet een cafe-eigenaar in Eindhoven de boetes voor geluidsoverlast betalen. Het bedrag is opgelopen tot 18.000 euro.
Zie bron: ED

Heilsmuziek

14 april 2010

Als het Leger des Heils zich in Zutphen niet houdt aan de door de gemeente opgelegde geluidsnormen, gaat Zutphen over tot het opleggen van dwangsommen. Het leger verzet zich.
Zie bron: Netwerk

Lawaai omzetten in energie?

13 april 2010

Een team aan de Universiteit van Wisconsin-Madison beweert dat je lawaai kan omzetten in energie. Het werkt met zinkoxide kristallen in water, die door geluid uit elkaar worden getrokken in sterk positief en negatief geladen delen. Watermoloculen in de buurt scheuren, waardoor er waterstof en zuurstof vrijkomt.
Zie bron: New Scientist

HSL: huis onverkoopbaar

13 april 2010

De stichting Geen Gehoor Kaag en Braassem stapt op korte termijn met een schadeclaim naar de rechter. Door de overheid aansprakelijk te stellen voor de onverkoopbaarheid van huizen in de buurt van de hogesnelheidslijn wil de stichting verbetering van de geluidwerende voorzieningen afdwingen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Boskap Awacs onwettig

08 april 2010

De Raad van State heeft het besluit van de minister van VROM herroepen om 6 hectare bos bij Schinveld (Zuid-Limburg) in januari 2006 te laten kappen. De minister is niet in staat gebleken om binnen een redelijke termijn goed te onderbouwen waarom een toename van geluidsoverlast van het vliegverkeer van de nabijgelegen NAVO-basis in Duitsland aanvaardbaar is.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Dubbel ZOAB

31 maart 2010

Rijkswaterstaat heeft het verzoek van Almere om bij de verbreding van de A6 overal dubbellaags zoab-asfalt te gebruiken niet ingewilligd.
Zie bron: Almere Vandaag

Klachten Randstadrail

30 maart 2010

Het geluid van de RandstadRail valt binnen de normen. Zo luidt de uitkomst van het onderzoek van gemeente Zoetermeer naar de geluidsniveaus van de RandstadRail. De gemeente voerde in overleg met Stadsgewest Haaglanden het onderzoek uit naar aanleiding van klachten over geluidshinder van de RandstadRail.
Zie bron: Infothuis

Alcohol goed voor gehoor

29 maart 2010

Zowel roken als overgewicht kan permanent schade aanrichten aan je gehoor. Alcohol is daarentegen goed voor het gehoor. Dit blijkt uit een Europees onderzoek geleid door Universiteit Antwerpen.
Zie bron: Gezondheidsnet

Hotelherrie

29 maart 2010

Het blijkt de grootste ergernis van zowel vakantiegangers als zakenreizigers in hotels: geluidsoverlast.
Zie bron: Telegraaf 1
Zie ook: Telegraaf 2

Geen dwangsom overlastgever

23 maart 2010

Schiedam mag een vermeende overlastgever geen dwangsom opleggen. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente vindt de motivering gebrekkig en adviseert mediation.
Zie bron: BWTinfo

Verkeerslawaai doodt

23 maart 2010

Verkeerslawaai jaagt 3000 Antwerparen vroegtijdig de dood in."Als de Vlaamse regering beslist om de Oosterweelverbinding met de Lange Wapper te bouwen, dan pleegt het schuldig verzuim." Dat stelt Erik De Bruyn (sp.a-rood) namens actiegroep Ademloos, nadat de geluidskaart van Antwerpen werd bekend.
Zie bron: De Gazet van Antwerpen

Studentenwoningen isoleren

22 maart 2010

De gemeente Groningen gaat via bestuursrechtelijke maatregelen geluidsisolatie voor oude etage-woningen met studenten afdwingen.  
Zie bron: Groningen

Monitoring evenementen

22 maart 2010

De gemeente Helmond wil betere grip krijgen op het geluidsniveau bij evenementen. Daarvoor staan er vaste geluidsmeters in het centrum, die het geluid dag en nacht monitoren.
Zie bron: Helmond

Slecht slapen

17 maart 2010

Mensen die tijdens hun slaap worden blootgesteld aan nachtelijk verkeersgeluid, slapen vaak slechter en staan 's morgens minder uitgerust op.
Zie bron: AD

Vliegmaatschappijen negeren geluidboetes

16 maart 2010

Het Brussels Gewest legde sinds 2005 voor miljoenen euro's aan boetes wegens geluidsoverlast op, maar niemand betaalt.
Zie bron: HLN

Hoogspanningsmasten

16 maart 2010

Hoogspanningsmasten en geleiders in de gemeente Maarssen produceren bij harde wind een fluitend en snerpend geluid. Onderzoek van de afgelopen tijd heeft tot nu geen resultaten opgeleverd. Meer onderzoek is toegezegd.
Zie bron: Gemeente Maarssen

Mosquito is onmenselijk

15 maart 2010

Het gebruik van mosquito's is inhumaan en degradeert hangjongeren tot de status van "ongewenste vogels en ziektes". Dat heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa geoordeeld over het apparaatje dat een irritante hoge toon afgeeft die alleen door jongeren gehoord kan worden.
Zie bron: Spits

Convenant vliegveld Eelde - bewoners

12 maart 2010

Wordt het convenant een succes, dan betekent dat misschien wel het einde van een tijdperk waarin juridische procedures de boventoon voerden.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Gedogen lawaai disco fout

12 maart 2010

De gemeentelijke ombudsman heeft stadsdeel Zeeburg in Amsterdam op de vingers getikt. Jarenlang heeft het geluidsoverlast van discotheek Panama gedoogd terwijl er niet eens een vergunning was om een discotheek te exploiteren.
Zie bron: Misset

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >