Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen luidruchtig evenement meer

27 april 2010

Dance Park, een jaarlijks dansfestival moet naar drie jaar weg uit Etten-Leur. Wegens het grote aantal klachten over geluidsoverlast heeft de burgemeester een vergunning geweigerd.
Zie bron: BNdeStem

Meld uw ergernis

26 april 2010

De Gooi- en Eemlander vraagt lezers hun hinderbron te melden i.v.m. Noise Awarness Day.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Zeeuwse lijn; dwangsom Prorail

26 april 2010

Op de goederenspoorlijn reden de treinen te hard. VROM legde een dwangsom op. Prorail wil daar onderuit zien te komen.
Zie bron: PZC

HSL klachten

25 april 2010

Steeds meer bewoners langs het HSL-spoor in Brabant ervaren overlast. Petities met klachten worden ingediend. Voorlichting moet de klachten beteugelen. Prorail laat geluidsmetingen uitvoeren.
Zie bron: BNdeStem
Ook politieke actie in Langsingerland.
Zie bron: De Weekkrant

Circulaire windmolens

23 april 2010

De Circulaire "Beoordeling geluidhinder windturbines" is aangeboden aan de gemeenten en provincies welke in essentie de nieuwe regels bevat voor de beoordeling van geluid van windturbines. Deze circulaire vervangt op dit punt de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998.
Zie bron: InfoMill en download de circulaire

Schutters richten pijlen op bewoners

23 april 2010

Een aantal bewoners uit de gemeente Elspeet zouden graag zien dat families die last hebben van het geluid van de plaastelijke kleiduivenverening het dorp verlaten.
Zie bron: De Stentor

AWACS

23 april 2010

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Awacs-geluidsoverlast in 2012 met 35 procent moet zijn verminderd.
Zie bron: LOOTV

Uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak

23 april 2010

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze algemene maatregel van bestuur is een aanvulling op de 31 maart in werking getreden Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om projecten in diverse steden
Zie bron: VROM TOTAAL

Info lawaai A6

23 april 2010

Op 28 april - Geluidsbewustwordingsdag - gaat RWS Almeerders informeren over het toenemende lawaai van de A6.
Zie bron: Almere Vandaag 

Scherminspraak

22 april 2010

De herrie langs de A12 in Maarn overschrijdt zo hier en daar de 70 dB. Na inspraak komen er nu eindelijk schermen.
Zie bron: De Weekkrant

Brugproblemen A50

22 april 2010

De Waalbrug in de A50 bezorgt de bewoners in Ewijk heel veel dB's. Problemen bestaan uit berekeningen, die niet kloppen, meer geluid dan gedacht en verkeersgroei groter dan voorspeld. De bewoners willen een hoog scherm.
Zie bron: De Gelderlander
Ook in Brabant willen bewoners langs de A50 maatregelen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Lawaai uit Antwerpen in NL

22 april 2010

Milieuvereniging Benegora zegt dat uit metingen blijkt dat het geluidsniveau dat afkomstig is van het Antwerpse industriegebied in Ossendrecht flink boven de wettelijke normen zit. De gemeenteraad schrikt.
Zie bron: BN DeStem

Betuwelijn

22 april 2010

Omwonenden van de Betuwelijn bij Ochten klagen over geluidsoverlast. Meerdere families hebben een brief geschreven naar Rijkswaterstaat, gemeente en provincie waarin ze vragen om een oplossing.
Zie bron: Omroep Gelderland

Herrie TV reclame

22 april 2010

Een werkgroep binnen de EBU, een samenwerkingsverband van publieke omroepen in Europa, werkt aan een gezamenlijke geluidsnorm.
Zie bron BN de Stem

Opheffen NSG?

21 april 2010

De NSG strijdt al veertig jaar tegen ongewenst geluid in de leefomgeving. Het aantal geluidgehinderden neemt niet af. Een columnist stelt de vraag wanneer de NSG zich moet gaan opheffen.
Zie bron: VROM TOTAAL

Effect geluidsscherm wordt gemeten

15 april 2010

Volgens de bewoners heeft het geluidsscherm langs de Leenderweg in Eindhoven geen effect. Daarom zijn er geluidsmetingen uitgevoerd.
Zie bron: ED

Anti-hagelkanon

15 april 2010

Ondanks heel veel klachten wil de gemeenteraad van Tholen een fruitteler een kans geven om zijn anti-hagelkanon te blijven gebruiken. Hij zal dan wel maatregelen moeten treffen.
Zie bron: BN DeStem

Hoge boetes voor café

15 april 2010

Volgens de RvS moet een cafe-eigenaar in Eindhoven de boetes voor geluidsoverlast betalen. Het bedrag is opgelopen tot 18.000 euro.
Zie bron: ED

Heilsmuziek

14 april 2010

Als het Leger des Heils zich in Zutphen niet houdt aan de door de gemeente opgelegde geluidsnormen, gaat Zutphen over tot het opleggen van dwangsommen. Het leger verzet zich.
Zie bron: Netwerk

Lawaai omzetten in energie?

13 april 2010

Een team aan de Universiteit van Wisconsin-Madison beweert dat je lawaai kan omzetten in energie. Het werkt met zinkoxide kristallen in water, die door geluid uit elkaar worden getrokken in sterk positief en negatief geladen delen. Watermoloculen in de buurt scheuren, waardoor er waterstof en zuurstof vrijkomt.
Zie bron: New Scientist

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >