Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

'Geluidsscherm oorzaak overlast'

24 augustus 2010

Bewoners langs de A28 in Hoevelaken ondervinden extra overlast nadat de gemeente Amersfoort voor de wijk Vathorst een geluidscherm heeft geplaatst. Amersfoort betoogt dat de bewoners zich vergissen.
Zie bronnen: de Stentor, Nijkerk

HSL herrie wordt weer gemeten

23 augustus 2010

Zowel TNO als de milieudienst Rijnmond DCMR meten het lawaai van de HSL bij woningen  in de gemeente Lansingerland nu en in de toekomst. TNO doet het onderzoek in opdracht van Prorail, DCMR i.o.v. Lansingerland. De onderzoeksinstanties wisselen gegevens uit. DCMR komt tot de conclusie dat wettelijke geluidsgrenzen dit jaar hoe dan ook worden overschreden. Een belangrijke oorzaak is reflectie tegen de schermen. Gegevens over nieuwe treinstellen met hoge snelheden ontbreken nog.
Zie bron: Gemeente Langsingerland

Irritatie geluidsscherm Randstadrail

23 augustus 2010

Geluidsoverlast blijft de gemoederen bezighouden in Lansingerland. Aan de ene kant van de gemeente wekt de herrie van de hsl constante ergernis op, aan de andere kant zijn nu geluidsschermen tegen herrie van de Randstadrail bron van irritatie.
Zie bron: RTV Rijnmond

HSL voor de rechter

19 augustus 2010

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL daagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail voor de rechter nu uit onderzoek blijkt dat afgesproken geluidgrenzen overschereden worden. Het kort geding dient op 3 september voor de rechtbank in Utrecht.
Zie bron: Heraut

Toename burenoverlast

17 augustus 2010

In Almere krijgt Buurtmiddeling steeds meer aanvragen over geluidsoverlast van buren.
Zie bron: Almere vandaag
Bemiddeling blijkt succesvol.
Zie bron: nu.nl

Straaljagerklachten

12 augustus 2010

Het aantal klachten over vliegoperaties van het leger is in 2009 toegenomen tot 7796. Dat zijn er 2571 (bijna een derde) meer dan een jaar eerder. Dat staat in de nog niet openbaar gemaakte jaarrapportage geluidhinderklachten van de Koninklijke Luchtmacht, waar het ANP over beschikt.
Zoe bron: Het Parool

Vaste slaper

10 augustus 2010

Mensen die moeiteloos kunnen slapen in een lawaaiige omgeving vertonen ’s nachts over het algemeen meer activiteit in de hersenkern thalamus. Dat schrijven wetenschappers van Harvard Medical School in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. De onderzoekers vermoeden dat hersengolven in de thalamus er voor zorgen dat harde geluiden niet doordringen tot het brein.
Zie bron: nu.nl

Pisa beperkt klokgelui

06 augustus 2010

Het klokgelui van de talrijke kerken in de Italiaanse stad Pisa werkt een aantal bewoners op de zenuwen. Het stadsbestuur heeft oren naar de frustraties en gaat een voorstel indienen om het geluid te beperken: alleen van 09.00 u tot 13.00 u en van 16.00 u tot 20.00 u.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Evenement: 17 dagen

06 augustus 2010

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het muziekevement De Parade in Utrecht maximaal 17 dagen mag duren. De omwonenden vinden dat teveel.
Zie bron: Rechtennieuws

Klank in kaatser

06 augustus 2010

Op 14 augustus j.l. is in het Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam de tentoonstelling 'Klank als materie', geopend. Het nieuwste werk van de geluidkunstenaar Hans van Koolwijk, de Klankkaatser, wordt hier tentoongesteld. De bezoeker neemt plaats in een tien meter hoge rechtopstaande ellipsoïde en neemt geluid waar alsof hij zich midden in een soort geluidmachine bevindt.
Zie bron: Peutz

'HSL overschrijdt geluidsgrenzen'

05 augustus 2010

Het Lansingerlandse college van B en W plaatst kanttekeningen bij de, naar haar opvatting onvoldoende onderbouwde, opmerkingen van de minister van Verkeer en Waterstaat, als zou het HSL lawaai niet langer de norm overschrijden. De fractie van de PvdA vraagt de verantwoordelijk wethouder om een reactie
Zie bron: De Heraut

Wat is overlast?

05 augustus 2010

Onderzoeksinstituut INCAS3 uit Assen en de DCMR Milieudienst Rijmond gaan onderzoek doen naar nieuwe methoden om geluidsoverlast te meten. Daarbij wordt gekeken naar de 'akoestische kwaliteit' van een gebied.
Zie bron: Drenthejournaal.nl

Wens om superstil asfalt

05 augustus 2010

De gemeente Eemnes wil dat RWS op de A27 als proef superstilasfalt aanbrengt. Dan kunnen er meer woningen worden gebouwd met lagere geluidsschermen.
Zie bron: De Gooi- en Eemlander

Horecalawaai

04 augustus 2010

Bij de gemeente Breda zijn vorig jaar 455 klachten binnen gekomen over de horeca. Het leeuwendeel ging over muziek.
Zie bron: BNdeStem

Dreiging dwangsom helpt

03 augustus 2010

De gemeente Lingewaard legde twee jaar geleden een dwangsom op. omdat een café te veel muziekgeluid produceerde. Omdat sinds die tijd geen klachten zijn ontvangen en omdat uit onderzoek bleek dat geluidgrenzen worden gerespecteerd is de dwangsom nu ingetrokken.
Zie bron: De Gelderlander

Berkhout over Schiphol en de politiek

03 augustus 2010

'Wetenschap in opspraak' is deze zomer het thema van Noorderlicht Radio. Guus Berkhout was voorzitter van een onderzoekscommissie naar geluidsoverlast en werd behoorlijk tegengewerkt door de politiek.
Zie radio 1 en luister

Veel lawaai bij Buurtbemiddeling

03 augustus 2010

In de gemeente Berkelland heeft Buurtbemiddeling vaak gevallen met klachten over geluidsoverlast, zoals harde muziek, huisdieren en ander geluid. Gelukkig heeft het succes
Zie bron: Dagblad Tubantia

Spoorweglawaai en de Crisis- en herstelwet

26 juli 2010

GroenLinks van de gemeente Deventer maakt zich ongerust over de toename van het lawaai van de spoorweg nu de uitbreiding daarvan valt onder de werking van de Crisis- en herstelwet.
Zie bron: DeventerCentraal 

Geluidarmasfalt A50 na 2012

23 juli 2010

Het duurt nog even dat de bewoners in de dorpen Hernen en Niftrik minder herrie krijgen van de A50.
Zie bron: de Gelderlander

Caféterrassen

22 juli 2010

Als een terras van een horeca-bedrijf te veel herrie oplevert kan het gesloten worden door de gemeente.
Zie bron: Misset

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >