Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bamboebos langs wegen?

23 februari 2011

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) wil een proef nemen met geluidsschermen van levend bamboe. Een 6 meter diep bamboebos zou bijna net zo goed verkeersgeluid afvangen als een traditioneel gesloten geluidsscherm, tegen ongeveer een achtste van de kosten.
Zie bron: Persbericht IBA
 
NB : probleem kan zijn dat het teveel als akoestisch vergiet functioneert. red.jkr

Toekomstvisie TT Assen

17 februari 2011

De provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen hebben gezamenlijk hun toekomstvisie op het TT Circuit Assen en omgeving afgerond. Samenwerking heeft de voorkeur boven het voeren van juridische procedures, luidt de belangrijkste uitkomst. Dat betekent voor geluid o.a. monitoring, onderzoek geluidsbeleving en mogelijk maatregelen.
Zie bron: BlikopNieuws 

Kosten-baten 130 km/u

17 februari 2011

Het kabinet trekt één miljoen euro uit voor de proef met 130 kilometer per uur. Het geld is nodig voor bewegwijzering en voor onderzoek naar de gevolgen. Dat is te weinig, blijkt uit een rondgang van Trouw langs experts.
Zie bron: Trouw 

Luidruchtige collega's

16 februari 2011

Bijna 70 procent van de Nederlandse werknemers heeft concentratieproblemen door hard pratende collega’s, luide apparaten en geluiden van buiten. Dat blijkt uit een inventarisatie van juridisch dienstverlener JuroFoon onder 509 mensen.
Zie bron: nu.nl 

Slaap lekker

14 februari 2011

Voor mensen die de slaap niet kunnen vatten heeft de firma Marpac de ' sleepmate'  op de markt gebracht. Het apparaat produceert 'witte ruis'  waardoor hersenactiviteit tot rust komt en omgevingsgeluiden worden geblokkeerd.
Zie bron: slaap lekker 

'Laat niet Schiphol meten'

14 februari 2011

In plaats van geluid berekenen, zoals Schiphol nu doet, zou de overlast van vliegtuigen gemeten moeten worden, bij voorkeur door de provincie. Dat bepleit de Haarlemmermeerse fractie van GroenLinks
Zie bron: Witte Weekblad 

' Geen 100 Kleinpolderplein'

14 februari 2011

Volgens Jan Markerink, voorzitter van de deelgemeente Overschie is het een 'onzinnig besluit' om de snelheid bij het Kleinpolderplein met 20 km/u te verhogen. Men is kennelijk vergeten waarom destijds voor 80 km/u is gekozen.
Zie bron: Rijnmond 

huurder-verhuurder-hinder

11 februari 2011

De verhuurder van een woning is niet aanspreekbaar voor de hinder t.g.v. van bronnen waarmee hij geen contractuele relatie heeft, bijvoorbeeld lawaai op straat. Wel als het een medehuurder is of als de verhuurder en de overlastveroorzaker beide lid zijn van de VVE.
Zie bron:Aedesnet 

Geen geluidgrenzen Grand Prix Zandvoort

11 februari 2011

Op dagen dat circuit Zandvoort meer lawaai mag maken - totaal 12 dagen per jaar -, kiest de provincie Noord-Holland als uitgangspunt voor de toegestane herrie dat omwonenden binnenshuis een normaal gesprek moeten kunnen voeren. Voor een eventuele Grand Prix geldt deze grens niet.
Zie bron: Autosport 

'Verjaag konijnen met harde muziek'

11 februari 2011

Dat advies kreeg een voetbalclub in Dronten van de provincie.
Zie bron: Trouw 

Schermen bij 130 km/u

10 februari 2011

Als snelheidsverhoging leidt tot overschrijding van geluidsnormen, worden er schermen geplaatst. Dat betoogde minister Schultz in de Tweede Kamer.
Zie bron: Cobouw 

Overal stil asfalt

10 februari 2011

Wegenbouwers moeten gestimuleerd worden stil asfalt verder te ontwikkelen. Daar kunnen Rijk, provincies en gemeenten meer aan doen, vindt wethouder Haring (verkeer) van Zoetermeer.
Zie bron: Cobouw 

Discussie in Vlaanderen over geluidsnorm concerten

09 februari 2011

In Vlaanderen komen voorschriften voor de luidheid van muziek op concerten, discotheken, fuiven en festivals. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) stelde daarover een voorstel voor aan de horecasector en de pers. 
Zie discussie in HUMO
Zie bron: Persbericht Schauvliege
 Zie ook debat in De Standaard
Bezwaar: zie skynet Het parlement discussieert, zie De Morgen

Geen 130 km/u

07 februari 2011

Uit een oogpunt van bezuiniging moet de maximumsnelheid niet omhoog.
Zie bron: Alles duurzaam 

Sportvelden

07 februari 2011

Geluidhinder is de meest gehoorde klacht van omwonenden van sportcomplexen. 
Zie bron: rechtennieuws

Band oefent met koptelefoons

04 februari 2011

Geen geluidsoverlast voor de buurt.
Zie bron: Brabants Centrum 

Geluidsscherm discutabel

03 februari 2011

In Hiilegom willen sommige bewoners langs het spoor het aangekondigde geluidsscherm liever niet. De menen dat een  nieuwe meting maar moet aantonen dat het nodig is. Ze krijgen politieke steun
Zie bronnen: Witte Weekblad,  Haarlems Dagblad Ook in Den Bosch wensen men geen scherm.
Zie bron: Brabants Dagblad  

Scherm voor rechter

03 februari 2011

Bewoners in Lelystad willen een scherm om het toenemende verkeerslawaai te verminderen en stapte naar de bestuursrechter. Deze meldde dat hij de bewoners niet kan helpen.
Zie bron: Flevopost 

Geluid in de Bijlmer

03 februari 2011

Door kappen van bomen meent een schrijver dat het geluid van verkeer is toegenomen.
Zie bron: Amsterdamcentraal 

130 km/uur

03 februari 2011

Er gaan binnenkort proeven worden genomen op snelwegen met 130 km/uur.
Zie bron: BNdeStem  daar kunt u ook stemmen over dit plan

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >