Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Controle geluid muziekevenement

25 maart 2011

Geluidsmaxima tijdens het Highland Festival in Park Schothorst te Amersfoort werden vorig jaar ruimschoots overschreden, stelt secretaris Karssen van volkstuindersvereniging De Brinken. Karssen deed zelf geluidsmetingen en vraagt zich af waarom de gemeente als vergunningverstrekker niet controleerde op het naleven van de voorwaarden in de vergunning. 
Zie bron: Stad Amersfoort
 
Commentaar Servicebureau/GemeentenBij elk evenement met harde muziek worden controlemetingen uitgevoerd. Indien overschrijdingen van het geluidniveau worden geconstateerd wordt de organisatie hier direct op aangesproken en moet het geluidniveau verlaagd. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, kan een ontheffing voor een volgend evenement van dezelfde organisator geweigerd worden of in gevallen van extreme overschrijdingen kan het evenement gestopt worden. Vanwege het grote aantal controles dat jaarlijks op deze wijze wordt uitgevoerd weten de organisatoren ook dat zij hier geen loopje mee moeten nemen.

Herrie in het hoofd

23 maart 2011

De VPRO TV besteedt in het programma 'Labyrint'  op 29 maart a.s. (Ned. 2) aandacht aan de herrie die niemand hoort: oorsuizingen, stemmen in het hoofd en herrie in het water.
Zie bron: VPRO Labyrint , zie ook: persbericht 

Geluidsruimte bedrijventerrein

16 maart 2011

Raadslid Jos Alkema (CU) van de gemeenteraad van Harderwijk hield een betoog over het voornemen meer geluidsruimte te bieden aan een bedrijventerrein.
Lees zijn verhaal op de website van de Christen Unie 

Geluidsscherm graag!!

16 maart 2011

Bewoners in de gemeente Zutphen willen graag een geluidsscherm langs een provinciale weg. Deze staat ingepland bij de provincie met een te lage prioriteit. Enquete moet duidelijk maken dat de provincie niet langer moet wachten.
Zie bron: De Stentor 

60 dB teveel voor omwonenden weg

16 maart 2011

Omdat de Wet geluidhinder de hinder accepteert kiest de gemeente Werkendam toch voor snelheidsverlaging.
Zie bron: Het Kontakt 

ZOAB slijt snel

16 maart 2011

Bewoners langs de A12 vroegen de Raad van State het tracebesluit te schrappen omdat ZOAB na verloop van tijd meer herrie geeft dan de berekeningen tonen. RWS erkent dat.
Zie bron: De Gederlander 

Herrie betuwelijn neemt toe

16 maart 2011

Actiegroep wil dat het groeiend aantal klachten wordt gestopt.
Zie bron: Omroep Gelderland 

Geen hotelgasten in tuin

16 maart 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de gasten van een hotel in de Amsterdamse Pijp geen gebruik mogen maken van de achtertuin omdat dat in strijd is met de bestemming.
Zie bron: Rechtennieuws 

Antwerpse haven hindert NL

14 maart 2011

Onderzoek van de gemeente Woensdrecht wees uit dat de helft van de dorpsbewoners veel last heeft van het geluid afkomstig van de Vlaamse bedrijvigheid. De plaatselijke milieuvereniging gaat nu monitorend geluidsmetingen uitvoeren.
Zie: BNdeStem

Onderzoek effecten 130 km/u

11 maart 2011

Minister Schulz laat op verzoek van de Kamer onderzoeken wat de effecten zijn voor de omwonenden en voor het milieu als op proefprojecten de toegestane max.snelheid naar de 130 km/u gaat.
Zie bron: BNdeStem 

Skatebaan

11 maart 2011

In Middelburg ervaren omwonenden veel last van een skatebaan. De gemeente liet geluidsonderzoek uitvoeren en trekt de conclusie dat het moet kunnen. Bewoners vechten dit oordeel aan.
Zie bron: PZC  De NSG werd door de bewoners om raad gevraagd: het geluid overschrijdt bepaalde normen

Cafe, herenhuis en dove gevel

11 maart 2011

Een druk bezocht cafe maakt bezwaar tegen de bouw van woningen dichtbij. De meest nabij gelegen woning krijgt nu een gevel met extra geluidsisolatie. Cafe tevreden.
Zie bron: Leidsch Dagblad 

Beleving verkeerslawaai en dB's

10 maart 2011

De geluidsoverlast van de N302 bij Harderwijk is tijdens en na de bouw van deze weg over het algemeen minder geworden of op zijn minst gelijk. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten op de leefomgeving dat in januari van dit jaar is gehouden onder omwonenden van de weg.
Zie bron: Gelderland

Begrenzing lage tonen evenementen

09 maart 2011

De gemeente Amersfoort gaat geluidgrenzen stellen aan de productie van lage tonen bij muziekevenementen  
Zie bron: Amersfoort

Voor stillere wegen naar Den Haag

09 maart 2011

De gemeenten Bernheze, Landerd en Oss bieden de Tweede Kamer volgende maand een petitie aan tegen de geluidsoverlast die verkeer op de snelwegen A50 en A59 veroorzaakt. Dit is dinsdag in Den Haag bekendgemaakt.
Zie bron: Omroep Brabant 

In Spanje van 120 naar 110 km/u

07 maart 2011

Om de dure benzine te besparen gaat in Spanje de max. snelheid op alle snelwegen van 120 naar 110 km/u met directe ingang.
Zie Bron: RTL 

Veghel tegen andere vliegroutes Volkel

03 maart 2011

Om woningbouw mogelijk te maken worden vliegroutes van de vliegbasis Volkel verlegd. De gemeente Veghel krijgt daardoor meer vliegherrie.
Zie bron: Brabants Dagblad 
De gemeente Uden (Volkel) zegt dat deze opstelling van de buurgemeente tot sluiting van de basis leidt.
Zie bron: Brabants Dagblad

Satire: 'schaf 30 km zones af'

02 maart 2011

De VVD komt met een wetsvoorstel waarin de maximumsnelheden “gedynamiseerd” worden. “Hard waar en wanneer het kan, zacht als het moet”, aldus verkeerswoordvoerder Charlie Aptroot van de liberalen. “De burger is het zat om stapvoets te rijden op wegen waar nauwelijks ander verkeer is.” Hij bedoelt 30 km-wegen. Minister Schultz voelt er wel voor.
Zie bron: Dejaap.nl 

Geen carnavalsmuziek

01 maart 2011

Omdat in de APV van Veghel is vastgelegd dat muziek bij festivals niet luider mag zijn 70 dB(A) moet dat ook tijdens carnaval gehandhaafd blijven. Dat betekent geen muziek in een tent.
Zie bron: Brabants Dagblad 

Kerk met luide gospel begrensd

28 februari 2011

In Amsterdam is een kerkgebouw tegen appartementen aan gebouwd. Uit onderzoek blijkt een overschrijding van 17 dB(A). Geluidbegrenzers moeten het 'Praise the Lord' van de levende gospelmuziek temperen. Maar lukt dat ook?
Zie bron: VARA TV Ombudsman 

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >