Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Later melken

10 oktober 2011

Een veehouder maakte met zijn bedrijf 's nachts teveel decibellen en moest op last van de gemeente zijn bedrijfstijden aanpassen.
Zie bron: Agriholland

Bedrijf beboet

10 oktober 2011

Teveel nachtelijk lawaai van containerbedrijf in Bergen op Zoom.
Zie bron: BNdeStem

Hoger vliegen

10 oktober 2011

Er zal aanzienlijk minder hinder zijn van vliegtuiglawaai in de Bollenstreek als er hoger wordt aangevlogen.
Zie bron: Alles van Bollenstreek 

Lawaai vliegtuig zichtbaar

10 oktober 2011

Vliegtuigen die van hun route afwijken, te laag overkomen of te veel herrie geven, komen daar nu niet meer mee weg. Het Haarlemse bedrijf Frontier heeft een systeem ontwikkeld dat route, hoogte en nu ook geluidsbelasting vastlegt.
Zie bron: Haarlemsdagblad 

Betuwelijn: meer hinder

03 oktober 2011

Hinder bij omwonenden neemt toe. De gemeente Tiel vraagt schriftelijk tekst en uitleg aan de beheerder van de Betuwelijn.
Zie bron: De Gelderlander 

Houseparty gestopt

03 oktober 2011

De politie maakte er een eind aan na klachten van omwonenden.
Zie bron: AD 

Anti-hagelkanon maakt teveel geluid

22 september 2011

De gemeente Tholen deed geluidsmetingen en constateerde dat de fruitteler met zijn kanon teveel geluid maakte. De fruitteler dreunde door. De RvS gaf de gemeente gelijk. De gemeente legde een dwangsom op van € 75.000,--.
Zie bron: BNdeStem 

Luidruchtige kerkdiensten

22 september 2011

Het begon rustig. Maar nu is het iedere zondag een 'hels' kabaal. Bewoners in Paramaribo zijn ten einde raad. De Surinaamse gezagdragers willen niet ingrijpen, omdat het om een kerk gaat.
Zie bron: dbsuriname 

Scooteroverlast

22 september 2011

Velen ergeren zich aan lawaai, stank en roekeloos rijgedrag. De Rijksoverheid kondigt maatregelen aan. Veel gemeenten gaan er wat aan doen.
Zie bron: dePers
De gemeenten Zwolle, Helmond en Dordrecht zetten de NSG campagne voor de E-scooter in om de stad leefbaarder te maken 

Huizenprijzen en geluid

19 september 2011

Het waardeverlies van onroerend goed als gevolg van de geluidoverlast door luchtvaart in Nederland wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro.
Bron: RIVM 

Grootste milieuprobleem

15 september 2011

Uit een enquête in de gemeente Oss scoort geluid met 25 procent het hoogste qua ergernis. Bromfietsers, verkeer met snelheden onder de vijftig kilometer per uur en overlast van buren worden het meest genoemd.
Zie bron: maaslandfm 

Zwolle pakt gedreun aan

13 september 2011

Er was veel gedreun en er waren veel klachten in de wijde omgeving tijdens een muziekfestival in Zwolle. Men bleef binnen de gestelde geluidgrenzen. Een volgende keer worden deze grenzen (dB(C)) scherper.
Zie bron: weblogzwolle 

Madonna

09 september 2011

De zangeres Madonna gebruikt haar appertement in New York als oefenruimte. Haar buren hebben daar last van en dagen haar voor de rechter.
Zie bron: volkskrant

Grondgrenzen vliegtuiglawaai

09 september 2011

EU-lidstaten mogen in beginsel luchtvaartmaatschappijen verplichten minder lawaai aan de grond te produceren. Maar als dit ertoe leidt dat de luchtvaartmaatschappij dan niet meer kan vliegen, dan kan een dergelijke milieuregeling de uitwerking hebben van een verbod. Het is aan een rechter om te bepalen of de opgelegde lawaainormen dit effect hebben. Dat is de strekking van een oordeel van het Europees Hof van Justitie.
Zie bron: telegraaf 

Inventarisatie geluidshinder NL

07 september 2011

Na lang dralen heeft het RIVM het rapport uitgebracht: Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland : Inventarisatie verstoringen 2008. Geluid van wegverkeer is de grootste bron van verstoring.
Zie bron: RIVM 

Elektrisch wegvervoer en veiligheid

06 september 2011

Het gebrek aan geluid van elektrische auto’s en scooters kan voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Andere weggebruikers horen de elektrische voertuigen vaak niet aankomen en schrikken daardoor. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Moeten elektrische voertuigen op de weg bij relatief lage snelheden waardoor bandenlawaai ontbreekt een voorgeschreven veiligheidssignaal krijgen?
Zie bron: Moto73 

Anti-hagelkanonnen

06 september 2011

In Belgie wil men grenzen stellen aan het geluid van anti-hagelkanonnen.
Zie bron: hbvl

Sportcomplex A'doorn

30 augustus 2011

Bewoners van de wijk Welgelegen in Apeldoorn willen voorkomen dat ze in de toekomst nogmaals worden geconfronteerd met geluidsoverlast door Omnisport. Ze hebben bezwaar aangetekend tegen een verleende vergunning.
Zie bron: de Stentor

Bewoners meten zelf geluid Betuwelijn

29 augustus 2011

De actiegroep Geluidsoverlast Betuwelijn 'Nee' gaat zelf geluidsmetingen uitvoeren om de geluidsoverlast van de Betuweroute te bepalen. Daarmee wil de groep aantonen dat de geluidsoverlast ernstiger is dan uit de metingen van ProRail blijkt.Volgens de actievoerders meet ProRail op de verkeerde momenten waardoor de overlast van bepaalde treinen niet wordt meegerekend.
Bron: Omroep Gelderland 

Machteloos tegen doof makende muziek

29 augustus 2011

Het Apeldoornse gemeentebestuur staat machteloos tegen keihard geluid in de kroeg. De muziek in jongerencafé's en disco's is vaak zo hard dat zonder meer gehoorschade ontstaat.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >