Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Evenementen en bastonen

22 december 2011

De stad Groningen stelt geluidgrenzen aan bastonen bij muziekevenementen. Onduideljk is nopg of dit beleid het gewenste effect heeft bij de beheersing van geluidshinder.
Zie bron: Groningen 

Anti-hagelkanonnen

21 december 2011

In een brief aan de TK geeft Atsma aan dat gemeenten een eigen geluidsbeleid kunnen ontwikkelen als agrarische bedrijven een anti-hagelkanon willen inzetten.
Zie bron: Agriholland

Bromtoon

15 december 2011

Een transformatorfabriek in Nijmegen belooft maatregelen te treffen tegen een vervelende bromtoon, waar omwonenden veel last van hebben.
Zie bron: Omroep Gelderland 

Duitsland wil lawaai verkeer terugdringen

14 december 2011

In 2020 moet wegverkeer ca. 1,5 dB(A)  stiller worden, vliegtuigen ca. 1 en spoorwegen ca. 3 dB(A).
Zie bron: Transport.nl 

Geen snelheidsverhoging bij steden.

14 december 2011

Rotterdam en Utrecht vrezen dat een hogere maximumsnelheid funest is voor de gezondheid van hun inwoners.
Zie bron:  Trouw

Luistervinken op straat

09 december 2011

In de gemeente Os hangen microfoons langs straten in het centrum. Ze meten decibellen. De bewoners kunnen aangeven wat hen het meest stoort. Zo onstaat een beeld van de overlast.
Zie bron: De Pers

Boetes cafe's

09 december 2011

In Helmond moeten twee cafe's forse boetes betalen, omdat ze bij voortduring te veel geluid de straten in sturen.
Zie bron: Eindhovens Dagblad 

Minder vlieglawaai

08 december 2011

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord heeft zijn eerste succes binnen in de strijd tegen het vliegtuiglawaai in Leimuiden. Schiphol is bereid een proef te doen met een vaste route waardoor opstijgende vliegtuigen het dorp op grotere afstand passeren.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Besluit uitbreiding vliegveld Lelystad vernietigd

07 december 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit van de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM vernietigd dat de verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad mogelijk moet maken.
Zie bron: Raad van State

Brom in Groningen

05 december 2011

In de gemeente Zuidhorn evaren sommige mensen een brommend geluid in huis. Ze verdenken de installaties van de NAM ervan. Die ontkent op basis van onderzoek. Dat zou evenwel niet goed zijn uitgevoerd.
Zie bron: Hart van Nederland 

130 km/u

29 november 2011

De maximum snelheid van 130 kilometer per uur geldt per september 2012 voor 60 procent van de Nederlandse snelwegen. Dat is per brief aan de Kamer medegedeeld door minister Schultz van Haegen.
Zie bron: NRC

Meten van hinder

29 november 2011

In Oss zijn microfoons op straat opgehangen die dB's registreren. Omwonenden krijgen een vragenlijst. De uitkomsten worden met elkaar vergeleken. Op deze wijze wordt een beeld verkregen tussen dB's en overlast. Het is min of meer een herhaling van het onderzoek dat de basis vormt voor de grenswaarden in de Wet geluidhinder.
Zie bron: Omroep Brabant

RWS meet niet

29 november 2011

De bewoners zeggen last te hebben van de A6, die bij Emmeloord langs hun woonwijk loopt en willen dat het geluid gemeten wordt. RWS houdt zich doof.
Zie bron: Omroep Flevoland 

Hanenverbod wankelt

28 november 2011

In Den Helder moeten kippenliefhebbers met een geluidsrapport aantonen dat het dier geen geluidsoverlast veroorzaakt. Zo'n rapport kost al gauw duizend euro, aldus de landelijke organisatie van Kleindier Liefhebbers. Die heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze gang van zaken.
Zie bron: Vandaag.nl

NB.: Met kengetallen voor het geluid van kraaiende hanen is simpel te berekenen hoeveel geluid er op enige afstand optreedt. Kosten?,paar tientjes. Neem contact op met de NSG!

Limiet geluid bioscoop

27 november 2011

In Vlaanderen zullen evenals bij poppodia limieten worden gesteld aan het geluidsniveau in bioscoopzalen ter voorkoming van gehoorschade.
Zie bron: De Morgen 

8000 Euro boete cafe

27 november 2011

Cafe Friends in Helden-Dorp heeft acht maal de geluidvoorschriften overtreden.
Zie bron: De Limburger

Tegen windmolens

25 november 2011

De bewoners van de Utrechtse wijk Zuilen lopen te hoop tegen een plan om windmolens te plaatsen op een industrieterrein in de buurt.
Zie bron: StadUtrecht

Randstadrail

25 november 2011

Doelgericht voortdurend onderhoud van rails en voertuigen moet het geluid van Randstadrail in Voorbrug binnen de grenzen houden.
Zie bron: Leidschendam-Voorburg 

Tegen goederentreinen

23 november 2011

In de dorpen rond Arnhem zijn acties gehouden tegen het plan om dagelijks minstens veertig goederentreinen over de spoorlijn Nijmegen-Zutphen te laten rijden.
Zie bron:  De Gelderlander

Alleen eindtijden festivals

21 november 2011

De gemeente Bronckhorst schaft de decibellen af bij muziekevenementen. 
Zie bron: De Stentor 

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >