Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gebrom in Brabant

10 april 2018

De berichtgeving van Omroep Brabant over mensen die wakker liggen van een bromtoon, heeft veel losgemaakt. Tientallen reacties kwamen er binnen van mensen die soms tot wanhoop worden gedreven: "Mijn moeder wilde van haar flat springen." Anderen zijn blij dat ze niet de enige zijn met dit probleem: "Nu weet ik dat ik me niet aanstel."
Zie bron: Omroep Brabant
Zie ook themapagina LFG

Maak van Schiphol geen tweede Groningen!

10 april 2018

Net als van het Groninger gas profiteert heel Nederland van de onmiddellijke nabijheid van een groot, internationaal vliegveld, terwijl de lasten liggen bij omwonenden – slechts een deel van de bevolking. Hoe moeten in een dergelijk geval de nadelen een even groot gewicht krijgen in de afwegingen als de voordelen? 
Zie bron: Trouw


Meer klachten vliegveld Beek

05 april 2018

Het toegenomen vliegverkeer op Maastricht Aachen Airport is niet onopgemerkt gebleven. Het aantal klachten en klagers over met name geluidshinder is stevig toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht (CRO). De meeste klachten in 2017 betreffen dagvluchten tussen 06.00 en 23.00 uur en dan met name bewegingen met zware toestellen. Het aantal vliegbewegingen met zware toestellen is het ten opzichte van 2016 toegenomen met 31 procent van 824 naar 1082.
Zie bron: limburger.nl

Lawaaigrens Schiphol niet gehandhaafd

04 april 2018

De controle op de handhaving van grenzen voor geluidshinder die het vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt faalt in alle opzichten. De inspectiedienst die afspraken over geluidslimieten moet controleren geeft zelf toe dat er bij overtredingen niet wordt opgetreden.
Zie bron: De Volkskrant

Lawaai warmtepompen

03 april 2018

De massale aanleg van warmtepompen leidt tot een ‘kakofonie van geluid’ in Nederlandse straten. Bij een warmtepomp hoort namelijk ook een installatie met ventilator. Dat leidt tot een permanent gebrom in woonwijken. Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen moet de (hybride) warmtepomp worden verbeterd o.a. als het gaat om het geluidsniveau.
Zie bron: vakbladwarmtepompen.nl

De NSG doet een voorstel voor regulering.

Elektrisch racen

03 april 2018

Electric Superbike Twente is opgericht met één doel: de wereld laten zien hoe gaaf (en snel) elektrisch vervoer kan zijn. Het ontwerp van de volledig elektrische motorfiets is in september 2017 gestart en inmiddels afgerond. De productiefase is begonnen. De accu van de Electric Superbike Twente is bijna 16 kWh en het output vermogen 140 kW. Accelereren van 0 tot 100 km/u gaat in ongeveer 3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 250 km/u. Op het circuit zijn races van acht ronden geen probleem. De afmetingen zijn gebaseerd op voorbeelden van het hoogste niveau: de MotoGP. Hierdoor zijn rijgedrag en wegligging perfect voor circuit-racen. Het Electric Superbike Team Twente draait op volle toeren en maakt zich klaar voor de MotoE-competitie in de zomer van 2018.
Zie bron: utwente.nl

Dieselbussen taboe

03 april 2018

Vanaf 2025 zijn nieuwe dieselbussen in de stad taboe. De elektrische bussen zijn niet alleen schoner, maar ook stiller en comfortabeler. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met GVB en de Vervoerregio Amsterdam onderzocht welk systeem uitstootvrije en stille bussen het beste bij Amsterdam past en bovendien betaalbaar is.
Zie bron: amsterdam.nl

Bestrijding lawaai motorfietsen

03 april 2018

In de afgelopen periode heeft de actiegroep Geluidoverlast Krimpenerwaard de politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is over de forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren in de gemeente en het handhaven daarvan, in het bijzonder in stiltegebieden. Alle partijen geven aan dat zij overschrijding van de wettelijke normen niet acceptabel vinden, en dat handhaving noodzakelijk is.
Zie bron: rtvkrimpenerwaard.nl

"Schiphol mag niet op slot"

31 maart 2018

Als het kabinet besluit om Schiphol tot en met 2020 op slot te draaien, dan gaat dat ten koste van de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid. Daarvoor waarschuwen verschillende partijen, waaronder KLM, easyJet en Corendon, reisbrancheorganisatie ANVR, vakbonden CNV en VNV en de logistieke brancheorganisaties TLN en evofendex. Het aantal vluchten dat op Schiphol komt en gaat, heeft bijna zijn maximum van 500.000 per jaar bereikt. Het kabinet besloot onlangs tot en met 2020 niet aan de gemaakte afspraken over dat maximum te tornen. Daarmee wacht de regering volgens de partijen ook niet op de uitkomsten van een nieuw rapport over het beperken van de hinder. Ze spreken in een gezamenlijke verklaring van een onverantwoorde blokkade en willen snel met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in gesprek om tot ,,gepaste afspraken te komen''. De partijen wijzen op een passage in het regeerakkoord over stillere en schonere vliegtuigen die ruimte creëren voor verdere groei. De ondertekenenaars stellen dat de laatste tijd de nodige maatregelen zijn genomen om geluidshinder tegen te gaan. Voor honderden miljoenen euro's zijn huizen in de buurt van Schiphol geïsoleerd. Ook is fors geld gestoken in vlootvernieuwing en de ontwikkeling van elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Hier zou het kabinet geen acht op slaan.
Zie bron: hcnieuws.nl

Uitstel MER Schiphol

29 maart 2018

Het milieurapport over Schiphol is opnieuw uitgesteld, schrijft het Haarlems Dagblad. Er kan daarom pas na de zomer gediscussieerd worden over de groei van de luchthaven. Dit blijkt uit een brief van luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het is al meerdere keren uitgesteld en in het najaar bleek dat cijfers niet klopten. Intussen meldde Schiphol dat na 2020 groei kan doorzetten. Geluidsoverlast zou binnen de normen vallen. De minister wil geen twijfels en heeft nieuwe berekeningen laten maken.
Zie bron: haarlem105.nl

102 dB(A) maximaal op dansvloeren

29 maart 2018

Voor mensen vanaf zestien jaar zou in clubs, discotheken, cafés en op scholen de geluidsnorm van maximaal 102 dB(A) gehanteerd moeten worden bij het laten klinken van versterkte muziek. Dat adviseert het RIVM in het rapport Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten. Voor kinderen tot en met dertien jaar raadt het instituut gemiddeld 91 dB(A) aan en voor kinderen van veertien en vijftien 96 dB(A). Alle normen gelden gemeten over een kwartier aan één stuk. 
Zie bron: nieuws.tpo.nl

Veertien gemeenten rond Schiphol naar minister

29 maart 2018

'Schiphol overschrijdt al drie jaar het vastgestelde plafond voor nachtvluchten', stelt het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waartoe onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn en Voorschoten behoren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou hiertegen moeten optreden. De gemeenten wijzen op een akkoord waarin was afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren zouden plaatsvinden. Volgens de gemeenten lag het werkelijke aantal nachtvluchten in 2017 op 32.300. In 2016 waren het er 33.000 en in 2015 werden 32.300 nachtvluchten uitgevoerd. 'De nachtelijke geluidshinder leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners', schrijven ze. 
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

Formule 1 naar Assen?

26 maart 2018

The Netherlands Grand Prix Foundation gaat lobbyen om de Formule 1 naar Assen te halen. Men heeft de steun van de colleges in Assen en de provincie. De Stichting Geluidshinder Baggelhuizen heeft ambivalente gevoelens, zegt Arnold den Teuling. ,,Wij vinden het prima als er grote publieksevenementen zijn, maar dan moet daar iets tegenover staan. Er zal gesneden moeten worden in evenementen.’’
Zie bron: dvhn

Geluidshinder is grootste burenergernis

20 maart 2018

Limburgers ergeren zich sneller aan hun buren dan mensen uit andere provincies. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox onder 1.000 Vlamingen. Limburgers storen zich vooral aan geluidshinder en roddels. Net als de rest van Vlaanderen geven Limburgers hun buren gemiddeld een zeven. Toch zegt een derde dat ze niet tevreden zijn met hun buren. Daarbij is geluidshinder (60 procent) de grootste ergernis. Alleen inwoners van Brussel melden vaker geluidsoverlast (61 procent).
Zie bron: bhvl.be

Motorverbod dijken houdt geen stand

15 maart 2018

De rechtbank begrijpt dat het besluit vooral is gebaseerd op de mening van individuele raadsleden. Die vinden dat bewoners langs de dijken in de weekenden en op feestdagen te veel overlast ondervinden van motorrijders op de dijken. Dat vindt de rechtbank geen goede basis voor het genomen besluit. Het college zou verder onderzoek kunnen doen om te beoordelen of geluidsoverlast of een ander belang dat in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt genoemd de sluiting van de dijken voor motorrijders in weekenden en op feestdagen rechtvaardigt. De uitkomst van een dergelijk onderzoek is onzeker.
Zie bron: rechtennieuws

'Belevingsvlucht misleidend'

14 maart 2018

De actiegroep meent dat het geluid als minder storend wordt ervaren wanneer er slechts één vliegtuig overkomt, waarvan ook nog bekend is hoe laat. "De enige correcte weergave van de werkelijkheid is om die dag vijftig vliegtuigen over te laten komen, zoals dat ook in werkelijkheid gepland wordt, op circa 1.800 meter en dan van zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. En dat een paar weken achter elkaar", aldus de actiegroep. Bovendien is het te laat: "Als deze vlucht pas in de zomer plaatsvindt is alles al beslist.
Zie bron: rtvdrenthe

Zingen in de stad verboden

09 maart 2018

De Bossche amateur operazanger Louis Huynen heeft een boete gekregen omdat hij stond te zingen buiten in de stad. De 66-jarige Huynen is volgens velen 'een genot om naar te luisteren'. De boete zou niet uitgedeeld zijn vanwege het zingen, maar vanwege de begeleidende muziek die uit het kleine zakrecordertje van Huynen te horen was. "Hij is zich van geen kwaad bewust en wist niet dat zingen of muziek ten gehore brengen in de stad niet mag".
Zie bron: omroepbrabant.nl

Schade door verkeer uitgedrukt in Euro's

09 maart 2018

In de categorie ‘Effecten op de omgeving’ is gekeken hoeveel klimaat- en gezondheidsschade de huidige manier van vervoer veroorzaakt in een gemeente. De schade die wordt veroorzaakt door luchtvervuiling, de uitstoot van CO2, ongevallen en geluidshinder kan worden uitgedrukt in euro’s (per inwoner per jaar). Het verkeer in Almere, Middelburg, Zoetermeer en Delft geeft de minste schade voor haar inwoners. In Almere is de totale schade bijvoorbeeld 178 euro per inwoner per jaar, terwijl dit in Rotterdam, de gemeente met de hoogste schade door het verkeer, 307 euro is.
Zie bron: fietsberaad.nl

Overlast in de stad: een veelkoppig monster

09 maart 2018

Veel bewoners van de Utrechtse binnenstad geven aan overlast te ervaren. Een petitie hierover werd 1500 keer ondertekend. Uit gesprekken met bewoners kwam naar voren dat overlast een veelkoppig monster is: van zwerfvuil tot geluidsoverlast en van bevoorradingsverkeer, tot verkeerd gestalde fietsen. Daarom wil GroenLinks dat er een plan komt voor het aanpakken van bestaande overlast op zoveel mogelijk fronten.” Dit voorstel van GroenLinks werd overgenomen door het college.
Zie bron: allesoverutrecht.nl

Omwonenden moeten wachten op stil asfalt

08 maart 2018

Het Ministerie van Infrastructuur heeft besloten een ontheffing te verlenen van de geluidgrenswaarde tot en met 2021. Dan pas komt er een nieuw wegdek met ‘stil asfalt’. Omwonenden stapten naar rechtbank; zij vinden dat Rijkswaterstaat eerder moet ingrijpen. Ze kregen geen gelijk. De Raad van State vindt de versoepeling aanvaardbaar. Er komen daardoor pas na 2021 maatregelen.
Zie bron: RTVoost

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >