Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Piepende Trams

22 mei 2012

In Delft worden oplossingen aangedragen voor piepende trams in bogen.
Zie bron: Delftopzondag

Strandtent

10 mei 2012

Strandpaviljoen Woodstock '69 op het Bloemendaalse strand veroorzaakt geluidsoverlast. De exploitant wil de 'herrie' voor eens en voor altijd aanpakken. Dat moet klachten van omwonenden, strandbezoekers en andere ondernemers in de buurt voorgoed de kop indrukken.
Zie bron: Bloemendaal 

3/4 Utrechters klaagt over herrie

10 mei 2012

De gemeente geeft het goede voorbeeld met  E-scooters, werktuigen en apparaten, w.o. bladblazers, zelfs de straatstenen worden stiller.
Zie bron: AD 

Geluidsarme goederentreinen

08 mei 2012

Nog dit jaar zal in Duitsland een nieuw geluidsarm remsysteem voor goederenwagons worden goedgekeurd, is de verwachting. Het betreft de introductie van een nieuw remsysteem. Deze Duitse ambitie biedt mogelijkheden het PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) voor goederencorridors in Nederland inpasbaar te maken.
Zie bron: knv

Thuisbioscoop in beslag

03 mei 2012

De politie in Winschoten heeft een home cinemaset in beslag genomen wegens geluidsoverlast.
Zie bron: RTV Noord 

Minder verkeerslawaai

02 mei 2012

Het aantal geluidbelaste woningen langs rijkswegen in Zuid-Holland is afgelopen decennium afgenomen. Dat leert onderzoek door Cauberg-Huygen.
Zie bron: Cobouw 

Feestjes

26 april 2012

De gemeente Someren legt uit wat er niet en wel mag, waarop gelet moet worden en wanneer een vergunning nodig is voor feestjes in tuinen en in de open lucht.
Zie bron: Someren 

Meetpaal Volkel

26 april 2012

De provincie Brabant wil nu eens echt weten hoe de geluidscontouren lopen van de militaire vliegvelden Volkol en Gilze-Rijen. Ze gaan meten.
Zie bron: Brabants Dagblad  

Schrappen vliegverbod, minder lawaai

26 april 2012

Als vliegtuigen van het vliegveld Saventem over de Brusselse koninklijke paleizen mogen vliegen zou dat de hinder doen afnemen buiten dat gebied.
Zie bron: politics.be 

Luidruchtige auto's bekeurd

24 april 2012

De politie in Friesland bekeurde een aantal personenauto's die te veel geluidproduceerden.
Zie bron: Flitsservice 

Omwonenden meten F 16's

23 april 2012

Bij de internationale militaire oefening Frisian Flag vanaf vliegbasis Leeuwarden hebben de omwonenden hun eigen geluidsmeting uitgevoerd. Zo kwamen op hogere waarden dan Defensie hanteert bij de bepaling van de geluidscontouren rond vliegbasis Leeuwarden.
Zie bron: Friesch Dagblad 

Akoestiek in schoollokalen

18 april 2012

De meeste schoolgaande kinderen brengen hun dagen door in een omgeving waarin de akoestiek zo ondermaats is dat zij niet op hun best presteren. Zij leren slechter en halen minder goede cijfers. Scores op het gebied van lezen en taal zijn rechtstreeks gekoppeld aan geluidswaarden.
Zie bron: BlikopNieuws 

Alders vertelt

18 april 2012

In de raadszaal van het Stadhuis in Lelystad vertelde Hans Alders wat de vliegveldplannen voor het vliegveld Lelystad precies behelzen, en wat dit kan betekenen voor de regio en omwonenden. Met name de direct omwonenden spraken daarbij hun zorgen uit. 'Terecht,' was de conclusie van Alders, want zij krijgen zeker te maken met geluidsoverlast.
Zie bron: Flevopost 

Gestapelde zeecontainers

17 april 2012

Bewoners langs de verdiepte A4 in Leiderdorp willen zo snel mogelijk een geluidsscherm. Desnoods, zegt raadslid Ed Grootaarts van D66, moet er voorlopig een muur van gestapelde zeecontainers worden neergezet.
Zie bron: Haarlems Dagblad 

Herriedagen horeca

17 april 2012

In de stad Groningen heeft men de term herriedagen voor de horeca ingewisseld voor evenementendagen.
Zie bron: oogtv 

Windrichting en herrie

16 april 2012

Niet alleen bij evenementen is de windrichting van invloed op de herrie. Ook bij Schiphol is dat het geval.
Zie bron: Noord-Hollands Dagblad 

Lagere max. snelheid

13 april 2012

Bewoners in de gemeente Dieren gaan in overleg met de provincie Gelderland. Ze willen verlaging van de snelheid op de N348 om het lawaai te doen afnemen.
Zie bron: De Gelderlander

Harde grenzen evenementen

12 april 2012

Klachten over geluid over feesten en partijen in de horeca noopt de gemeente Almelo tot het stellen van grenzen: niet meer dan zeven keer per jaar per bedrijf en niet luider dan 65 dB(A) en 78 dB(C)
Zie bron: decafekrant

Verzet tegen Alders

11 april 2012

Omliggende gemeenten verzetten  zich tegen advies van Hans Alders inzake de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze vinden het aantal vliegtuigen te veel en de vlieghoogte te laag. ,,Als de geadviseerde plannen worden uitgevoerd, zal dit een enorme geluidsoverlast geven. Groenlinks noemt de argumenten waarom "Alders" zich vergist.
Zie bronnen:  De Noordoostpolder,  RTVUtrecht en  destadnijkerk 

Hoorbare elektrische auto's

10 april 2012

Audi heeft een geluid gecomponeerd voor zijn (toekomstige) elektrische modellen, zodat voetgangers de geruisloze bolides kunnen horen aankomen. Het stille veiligheidsprobleem ontlokte ook bij andere autobouwers muzikale ambities.
Zie bron: De Tijd 

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >