Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Buurtbemiddeling

30 augustus 2012

Buurtbemiddeling is succesvol.
Zie bron: eigenhuis

Anti-lawaai viltjes op terrassen

30 augustus 2012

De gemeente Amsterdam heeft in de Jordaan 280.000 bierviltjes verspreid om geluidsoverlast van terrassen tegen te gaan. Stripfiguren Fokke en Sukke staan op de viltjes afgebeeld met de slogan 'Wij houden van AmSSSTerdam'.
Zie bron: Het Parool

Trambaan gesmeerd

28 augustus 2012

In Delft wordt de trambaan met teflon gesmeerd in bogen om het knerpende piepgeluid de kop in te drukken.
Zie: spoorzonedelft

rechtsbescherming windmolens

28 augustus 2012

Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) heeft de politieke partijen in een brief opgeroepen om een eind aan te maken aan de verdwenen rechtsbescherming tegen windmolens.
Zie bron: hetstreekblad

Slapeloze nachten

27 augustus 2012

De Provincie Brabant enquêteerde bewoners langs wegen: 12.500 Brabanders gaven aan dagelijks hinder van het verkeerslawaai te ondervinden, 3.800 noemden deze hinder ernstig en 1.600 mensen slapen er slecht van.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Voetbalkooi, -veldje en Cruijff Court

23 augustus 2012

Bewoners van een huis nabij de voetbalkooi in Veenendaal kunnen geluidswerende maatregelen van de gemeente tegemoet zien. Zie bron: de Gelderlander
I
n Zaandam besloot de gemeente een voetbalveldje te verwijderen. Zie bron: Noordhollandsdagblad
In Didam wordt het Cruijff Court 's avonds afgesloten, Zie bron: De Gelderlander

Wat is overlast?

23 augustus 2012

Amsterdam gaat de APV aanpassen. Overlast door geluid wordt daarmee beheersbaar. Om het begrip overlast in de vingers te krijgen worden in het stadscentrum o.a. de geluidsniveaus in beeld gebracht door te monitoren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

Meten van vliegtuighinder

23 augustus 2012

Er is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de drie systemen die rond Schiphol in gebruik zijn om vliegtuiggeluid te meten: NOMOS van Schiphol, Luistervink ontwikkeld door Amsterdam, en Geluidsnet. Alle drie systemen voldoen: 'De systemen Luistervink, NOMOS en Geluidsnet zijn in staat om vliegtuigpassages te onderscheiden van overig geluid en leggen de geluidsniveaus van deze passages op automatische wijze vast in eigen opslagsystemen. De systemen genereren daarmee data die bruikbaar zijn voor informatie aan omwonenden over optredende geluidsniveaus en geluidsbelasting. Zie bron:  Volkskrant

Geluidskaarten

20 augustus 2012

Rijk, provincies en grote gemeenten brengen geactualiseerde geluidsbelastingkaarten uit voor spoor, industrie, wegen en luchthavens. Zie bron: Cobouw

GL: terug naar 80 Km/u

17 augustus 2012

Mw. van Tongeren van GroenLinks zegt: "230.000 Nederlanders wonen pal op de snelweg. Deze mensen hebben recht op schone lucht. Daar hecht ik meer aan dan een minuutje tijdwinst.”
Zie bron: Groenlinks

Terug naar 80 km/u

14 augustus 2012

De gemeente Amsterdam heeft samen met de stadsdelen West en Nieuw-West een bezwaarschrift ingediend tegen de snelheidsverhoging die een maand geleden werd ingevoerd op de A10 West.
Zie bron: binnenlands bestuur

Tegen 130

14 augustus 2012

De provincie Drenthe is tegen verhoging van de maximumsnelheid op de A28 tussen Beilen en Assen-Noord naar 130 kilometer per uur. Dat schrijft de provincie in een brief aan minister Schultz.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

GPP en 130 km/u A2

14 augustus 2012

Het GPP op de A2 ligt zo hoog dat dat geen belemmering vormt om de snelheid daar fors te verhogen. Er is derhalve geen wettelijke barrière (Swung 1).
Zie bron: Geluidnieuws

 

Veel dB's voor muziek

13 augustus 2012

De gemeente Kerkrade meent hinder van een muziekfestival te bestrijden door de organisatie nauwelijks te beperken in dB's en vervolgens te constateren dat het aan de eisen voldoet.
Zie bron: De Limburger

Gele kaarten

13 augustus 2012

In Raalte en Olst zijn door de politie twee gele kaarten uitgedeeld aan mensen die geluidsoverlast veroorzaakten.
Zie bron: De Stentor

Windmolens luidruchtig

13 augustus 2012

De Nederlandse regels over geluidsoverlast van windmolens zijn veel te mild. Daardoor lijden veel mensen aan slapeloosheid, stress en andere gezondheidsklachten door het harde lawaai.
Zie bron: nuzakelijk

Muziekfeest stilgelegd

19 juli 2012

De gemeente Horst legde een live-optreden stil, omdat de geluidslimiet van 80 decibel werd overschreden.
Zie bron: city-site 

Ruim baan voor A2?

19 juli 2012

Emotionele discussie over de trajectcontrole op de A2.
Zie bron: Trouw   Zie ook achtergrond info: snelheid en dB's

Naar 140 km/u??

18 juli 2012

De PPV stelt: 140 km/u waar het kan. De Telegraaf peilt de mening.
Zie bron: de Telegraaf 

Aan de Amsterdamse grachten

17 juli 2012

Muziek op bootjes wordt bestraft.
Zie bron: De Telegraaf en Centrumamsterdam

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >