Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Buisjes dempen verkeerslawaai

15 oktober 2012

Onderzoeker dr. ir. Ysbrand Wijnant van de universiteit Twente heeft een systeem bedacht met buisjes in asfalt.
Zie bron: Tubantia

HSL Breda: te veel lawaai

15 oktober 2012

Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Gentse Universiteit overschrijdt de HSL geluidsgrenzen.
Zie bron: Omroep Brabant

Goedkoop meetsysteem vliegtuigen

15 oktober 2012

Bewonersgroepen in Nederland kunnen gebruik van een rond vliegveld Frankfurt ontwikkeld en toegepast meetsysteem. Het eerste meetpunt in Nederland is aangebracht in de Bijlmermeer.
Zie bron: IJmuider Courant

Hoe luidt Nederland?

12 oktober 2012

Op Nederland Film Festival in Utrecht ging een film in premiere over geluid in Nederland.
Hier een radiointerview met de maakster. 

Geen glijvluchten Schiphol

12 oktober 2012

Eerder was afgesproken (Alderstafel) dat Schiphol de hinder gaat terugdringen door landingen met verminderd motorvermogen te laten plaatsvinden. Omdat zodoende minder vliegtuigen kunnen landen - het kost Schiphol capaciteit - is dat plan van de baan.
Zie bron: Hoofddorpsecourant

Industrieterrein uit het slot

11 oktober 2012

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft geluidreductieplannen opgesteld voor vijf industrieterreinen, zodat er ruimte komt voor uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijven.
Zie bron: Alphens.nl

Demonstreren mag niet

11 oktober 2012

Bewoners van het Limburgse Schinveld worden geteisterd door het lawaai van NAVO Awacs. Dat wilde ze laten horen in Den Haag. Dat mag niet. De reden: teveel herrie.
Bron: milieudefensie

Borgsom bij evenementen

11 oktober 2012

In Staphorst wil de SGP de organisator van evenementen een borgsom laten betalen om deze te dwingen zich te houden aan de gestelde (geluid)afspraken. 
Bron: rtvoost  (2X)

Trilproeven

11 oktober 2012

Boskalis voert op verschillende locaties aan de noord- en oostzijde van het Dolfinariumterrein een aantal trilproeven uit. Tijdens deze proeven worden trilfrequenties en geluideffecten van het plaatsen van damwanden en kades gemeten. Doel is om te bepalen of het plaatsen van damwanden en kades in het kader van het plan Waterfront invloed kan hebben op het welzijn van de zeedieren in het Dolfinarium. 
Zie bron: Harderwijk

Meetpunten rond Gilze-Rijen

09 oktober 2012

Er komen drie geluidmeetpunten rond vliegbasis Gilze-Rijen. De meetpunten blijven twee jaar staan. Ze komen op plaatsten waar veel klachten over geluidsoverlast vandaan komen.
Bron: Omroep Brabant en BNdeStem en Gilzerijen

Goederentreinen worden gemeten

08 oktober 2012

Een aantal gemeenten langs de spoorroute Arnhem-Deventer-Oldenzaal gaan samenwerken bij het uitvoeren van geluidsmetingen.
Zie bron: De Stentor

Ontmoediging parkeren in de stad

08 oktober 2012

Om hinder te beperken gaat Nijmegen avondtarieven in het stadscentrum invoeren.
Zie bron: De Gelderlander

"Fout rekenmodel A10"

05 oktober 2012

Volgens Groenlinks hanteert Schulz een onjuist rekenmodel als het gaat om de gezondheid van bewoners in Amsterdam direct naast de A 10.
Zie bron: Groenlinks

Evaluatie muziekfestifal

05 oktober 2012

Door vele geluidsklachten besloot de gemeente Ede af te zien van een muziekfestival volgend jaar.
Zie bronnen: Edestad en  festivalinfo

Extra horecageluid

05 oktober 2012

De Rotterdamse horeca mag vaker langer open en ze mogen zo nu en dan de geluidgrenzen overschrijden.
Zie bron: De Telegraaf

Breda gaat elektrisch

04 oktober 2012

De gemeente Breda wil het in de stad schoner en stiller. Er is een Visie Elektrisch Vervoer opgesteld.
Zie bron: BredaVandaag

Discodoof

04 oktober 2012

Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Hanke Bruin Slot (CDA) willen dat er meer wordt gedaan om gehoorschade te voorkomen. Zij hebben vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid Edith Schippers. 
Zie bron: Christenunie en Hoorstichting

Park op Ring

03 oktober 2012

In Antwerpen worden de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt om de park op de ring te realisen.
Zie bron: de wereld van morgen

Snelweg krijgt dak

27 september 2012

Bij de verbreding van de A 27 bij Amelisweerd krijgt de snelweg een dak met bomen.
Zie bron: NOS

Hengelo brengt hinder in beeld

27 september 2012

Uit de peiling in Hengelo blijkt dat wegverkeer de voornaamste oorzaak is van geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder: 12% ernstige geluidhinder, 9% ernstige slaapverstoring en 5% ernstige trillinghinder door wegverkeer. Verder blijkt dat (na wegverkeer), brommers/scooters en buren de voornaamste bronnen van geluidhinder zijn.
Zie bron: Hengelo

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >