Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Oss mist wegvak A50

04 september 2013

De gemeente Oss ging naar de bestuursrechter in Den Bosch omdat men vindt dat het ministerie van Verkeer en Milieu op A50 teveel lawaai toestaat. Direct na de zitting bleek dat de gemeente zich op het verkeerde wegdak.
Zie bron: bd.nl

Buurtbemiddeling

03 september 2013

In 68 procent van de gevallen slaagden de bemiddelaars er in de ruziënde partijen weer tot elkaar te brengen. De meest voorkomende oorzaken van burenruzies zijn geluidsoverlast door personen of apparatuur.
Zie bron: BB

1 miljoen voor sanering

03 september 2013

De gemeente Groningen heeft voor haar plannen om het verkeerslawaai aan te pakken € 1 miljoen aan subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen. De gemeente verwacht dat dit bedrag nog hoger zal worden.
Zie bron: OOGTV

Hinder windmolens subjectief

03 september 2013

Het is onwaarschijnlijk dat moderne windturbines behalve hinder en eventueel slaapverstoring een directe weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een recent advies over windturbines.
Bron: standaard

Geen 130 km/u

02 september 2013

Deze maand dienen de eerste rechtszaken tegen verhoging van de snelheid op snelwegen tot 130 kilometer per uur.
Zie bron: Hart van Nederland en Telegraaf

Uitgaansoverlast

29 augustus 2013

Het uitgaanspubliek in het centrum van Rotterdam zorgt al jaren voor ernstige geluidsoverlast. Dat zegt vastgoedhandelaar John Manhave , eigenaar van onder meer het gebouw van de voormalige Baja Beach Club, in een brief aan Aboutaleb. Manhave pleit voor de verplaatsing van uitgaansgelegenheden naar bijvoorbeeld het Groothandelsgebouw zodat er geen overlast is voor bewoners in het centrum.
Zie bron: Dichtbij

Apparatuur in beslag

29 augustus 2013

De politie trad in Delft op tegen een 34-jarige bewoner die ondanks verzoeken van buurtbewoners en de politie niet voornemens was om de geluidsoverlast die hij veroorzaakte te beperken. De agenten besloten dat het genoeg was en namen de geluidsapparatuur in beslag.
Zie bron: infothuis 

Verkeersdrempel

29 augustus 2013

Een bewoner heeft last van extra verkeerslawaai t.g.v. een aangelegde verkeersdrempel. De gemeente laat mede naar aanleiding van een door de bewoner bekostigd onderzoek de drempel veranderen. De ombudsman adviseert de gemeente de onderzoekskosten aan de bewoner te vergoeden.
Zie bron; Nationale Ombudsman 

Sirenes

26 augustus 2013

In Hoek van Holland hebben de bewoners ' s nachts last van de sirenes van industriële activiteiten aan de overkant van de Waterweg. DCMR moet dat gaan onderzoeken.
Zie bron: WOS.nl

Provincie pakt verkeerslawaai aan

26 augustus 2013

De provincie Fryslân gaat de komende jaren op zo’n vierhonderd plaatsen langs provinciale wegen de geluidoverlast reduceren. Op deze punten overschrijdt het geluid de grens van 65 decibel. Mogelijke maatregelen zijn het plaatsen van geluidsschermen of het aanbrengen van een nieuwe, geluidsarme asfaltlaag.
Zie bron: FD

'GPP spoor te ruim'

21 augustus 2013

De gemeente Zutphen protesteert tegen de verruiming van de geluidproductieplafonds (GPP) van de spoorweg in die gemeente. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sleutelt aan het aantal decibels dat rijdende treinen aan geluid mogen produceren. Daarmee wordt meer geluid vergund.
Zie bron: NU.NL

 

Tram

14 augustus 2013

Nadat de rails in beton loopt klagen bewoners in Nieuwegein steen en been over de herrie van passerende trams. De vele klachten bij trammaatschappij BRU hebben nog geen verbetering gebracht. BRU heeft inmiddels enkele controles en metingen uitgevoerd en een meetopstelling wordt voorbereid. De rails uit het beton halen, volgens bewoners de oorzaak, is voor BRU vooralsnog geen optie.
Zie bron: Dichtbij

Treiteraanpak bij burenlawaai

13 augustus 2013

In Amsterdam werken gemeente, wooncorporaties, politie en justitie werken om de meest extreme gevallen van woonoverlast tegen te gaan. Een van de doelen is dat zo nodig de treiteraars verhuizen en niet de gedupeerde omwonenden. Een uiterst middel is dat gezinnen uit hun woning worden gezet door de woningcorporatie.
Zie bron: AD

Protest tegen muziekgrenzen in Vlaamse horeca

19 juli 2013

In het Vlaamse stad Leuven protesteren muzikanten tegen de geluidsgrenzen voor cafés die na 2 uur 's nachts nog luide muziek spelen. Voor hen geldt voortaan een limiet van gemiddeld 93 decibel per minuut. Dit zal gecontroleerd worden door een meettoestel.  Omdat ieder minuut niet meer geluid mag zijn dan 93 dB(A) kan er feitelijk geen muziek meer worden gespeeld.
Zie bron: De Morgen  Zie ook: Het Nieuwsblad

Tweede Kaagbaan

16 juli 2013

De Werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem protesteert tegen de mogelijke aanleg van een tweede Kaagbaan. Een besluit van de rijksoverheid om die mogelijkheid tot 2024 open te laten, leidt tot felle kritiek.
Zie bron: Dichtbij.nl

Veel klachten over muziekfestijn

16 juli 2013

In Groningen regende het klachten over een muziekfestijn in het Stadspark. Door de noorden wind kregen bewoners ten zuiden van het park de volle laag. Toch werden geen overtredingen geconstateerd.
Zie bron: DvhN

CDA pleit voor vrijstelling anti-hagelkanon

16 juli 2013

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur & Milieu anti-hagelkanonnen vrijstelt van regels voor industrielawaai.
Zie bron: PZC

Dwang gedragsverandering bij burenlawaai

16 juli 2013

Om het burengerucht in Nederland te verminderen, zou de rechter de veroorzaker moeten verplichten zijn gedrag te veranderen. In Engeland heeft men daar al ervaring mee opgedaan.
Zie bron: Trouw

Horeca lawaai scooters beu

15 juli 2013

Horeca, winkeliers en VVV in Valkenburg willen een strengere aanpak van de geluidsoverlast van motoren en scooters. Zij zien daarin een bedreiging voor het toerisme.
Zie bron: Dagblad de Limburger

'Geluidregels nekken Zaventem'

10 juli 2013

Angst voor hoge boetes zou de oorzaak zijn, maar Brussels minister voor Leefmilieu Evelyne Huyttebroeck (Ecolo) vindt het merkwaardig dat de daling van het vrachtverkeer wordt toegeschreven aan de Brusselse geluidsnormen. "U moet weten dat minder dan 1 procent van de luchtvaartmaatschappijen een probleem met de geluidsnormen heeft."
De Vlaamse regering betreurt dat Brussel strengere geluidsnormen hanteert.

Zie bron: deredactie.be; Zie ook: Het Laatste Nieuws

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >