Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bezuinigingen psychiatrie geven overlast

22 januari 2015

Meer inwoners dan vroeger kunnen buren krijgen met een psychiatrische aandoening. Dat komt doordat deze patiënten niet meer terecht kunnen in een psychiatrische opvang vanwege de bezuinigingen. Maar in hun woning kunnen deze patiënten, ongewild, veel geluidsoverlast geven aan hun buren. In 2012 telde de politie in Katwijk 114 gevallen van overlast door gestoorde of overspannen personen en in 2013 maar liefst 167.
Zie bron: GGZnieuws.

Zwolle naar RvS i.z. muziekfestival

19 januari 2015

De gemeente Zwolle stapt naar de Raad van State om meer duidelijkheid te krijgen over de regels rondom geluidsoverlast. Aanleiding is een uitspraak van de rechtbank over het festival Hardshock. Omwonenden klaagden over ontoelaatbare geluidsoverlast en dienden een bezwaar in. De gemeente veegde dit bezwaar van tafel, waarop omwonenden naar de rechtbank stapten. Volgens de rechtbank kon de gemeente niet voldoende onderbouwen waarom ze de geluidsoverlast toestond.
Zie bron: RTVoost

Meer treinlawaai dan berekend?

15 januari 2015

De geluidsbelasting door treinen rond het station in Wijchen valt 15 dB hoger uit dan berekend, zegt een werkgroep van omwonenden. Ze plaatsten op diverse plekken bij gevels een geluidsmeter. Onderzoeksbureau Movares kwam op een waarde van 60 dB. De werkelijke geluidsbelasting is volgens de werkgroep gemiddeld 75 dB. 
Zie bron: De Gelderlander

€ 70 miljoen voor aanpak geluid HSL

14 januari 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld denkt 50 à 70 miljoen euro nodig te hebben om de geluidsoverlast van de hogesnelheidslijn in Lansingerland en omgeving aan te kunnen pakken.  Voor juni moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren om de grootste problemen te verhelpen, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Uit een berekening bleek vorig jaar dat het treinverkeer bij 633 woningen in tien gemeenten meer lawaai veroorzaken dan is afgesproken. Aanvullend onderzoek op grond van actuelere voorspellingen over de snelheid en het aantal treinen laat volgens Mansveld echter zien dat het om 122 huizen gaat,
Zie bron: NU.nl

Nieuwe poptempel: geluidsoverlast

14 januari 2015

Op 4 december jl. werd de nieuwe Leidse poptempel Gebroeders de Nobel geopend. Nu, vijf weken na de opening, blijkt uit metingen dat De Nobel meer geluidsoverlast veroorzaakt dan vooraf voorzien. De VVD is niet blij met dit verontrustende nieuws. Raadslid Margreet van Wijk-Meijer: 'De nieuwbouw heeft zo’n 15 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost. Voor dat geld verwacht de VVD een poptempel die volledig aan de geluidsnormen voldoet.'
Zie bron: VVD Leiden

Vliegtuiglawaai grote ergernis A'damse bos

05 januari 2015

Bijna een kwart van de bezoekers aan het Amsterdamse bos ergert zich aan het geluid van vliegtuigen.
Zie bron: het Parool

Stiller landen volgens CDA

05 januari 2015

Vanaf 8 januari landen alle vliegtuigen op Eindhoven Airport op een manier die minder geluidsoverlast oplevert. Tot nu toe doen dat alleen, bij wijze van proef, de toestellen van Transavia. De directie van Eindhoven Airport is ook met de andere maatschappijen overeengekomen dat zij volgens de regels van de zogenaamde continuous descent approach (CDA) gaan landen. Die methode komt er op neer dat de toestellen in een glijvlucht naar beneden komen, in plaats van dat ze trapsgewijs landen.
Zie bron: ED

Verhoging GPP lost veel op

18 december 2014

Verhoging van het geluidsproductieplafond is voor een aantal locaties langs wegen de oplossing van te veel verkeerslawaai. Dat blijkt uit het nalevingsverslag geluidsproductieplafonds rijkswegen. In ruim 4 procent van de gevallen dreigt plafondoverschrijding. Op 29 locaties langs de snelwegen zijn eigenlijk maatregelen nodig om de geluidsbelasting te verminderen. Op één locatie is het probleem al opgelost door ophoging van het plafond. In enkele andere gevallen wordt het probleem opgelost doordat er al tracébesluiten zijn gepland die het probleem oplossen, In andere gevallen helpt de aanleg van stiller asfalt om het geluid te reduceren tot beneden het plafond. Soms kan stiller asfalt niet en wordt gedacht aan geluidsschermen. Indien dit soort aanvullende maatregelen niet doelmatig en inpasbaar zijn, worden daar de GPP's verhoogd.
Zie bron: Cobouw

(NSG: Doel van de GPP's is paal en perk stellen aan ongebreidelde toename van verkeersgeluid. Daarmee zou een handhavingsgat niet optreden. Door verhoging van de GPP's is er formeel geen handhavingsgat, maar de hinder neemt uiteraard wel toe als de woning niet wordt geïsoleerd. En dat is meestal niet nodig)

JSF produceert teveel geluid

17 december 2014

De Joint Strike Fighters (JSF ofwel F-35) die op vliegbasis Volkel worden gestationeerd, moeten de helft van hun avondvluchten elders uitvoeren. De JSF produceert te veel geluid.
Zie bron: RD

Voetbalclub moet inbinden

11 december 2014

De gemeente Dordrecht wil de geluidsoverlast van een voetbalclub aanpakken. Volgens de club is er in de voorstellen veel te weinig ruimte voor wedstrijden. De club overweegt om naar de rechter te stappen. Al jaren klagen omwonenden over overlast veroorzaakt door de trainingen en wedstrijden. Dordrecht wil dat voetbalclub tot 2019 niet meer op het kunstveld traint. In de tussentijd kan het veld verplaatst worden. Naast verplaatsing van het kunstveld wil de gemeente ook zorgen voor een geluidswal tussen het veld en de woningen die pal achter het veld liggen.
Zie bron: RTV Rijnmond  Zie ook vervolg: RTV Rijnmond

Rechtbank: muziekfestival mocht niet

11 december 2014

De rechtbank oordeelde dat de gemeente Zwolle in 2013 ten onrechte een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor een muziekfestival. Het veroorzaakte 'ontoelaatbaar veel geluidsoverlast' voor omwonenden. De gemeente zou daar bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening mee hebben gehouden. Het terrein heeft de bestemming 'dagrecreatie'. Het gebruik voor een grootschalig muziekevenement was 'in strijd met de planvoorschriften'. 'Vast staat dat de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking geen mogelijkheid bieden om ten behoeve van het organiseren van dit muziekevenement af te wijken van het bepaalde in de planvoorschriften.'
Zie bron: stentor  Zie ook de uitspraak

GPP verlaagd

04 december 2014

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 26 november 2014 (kenmerk: IenM/BSK-2014252785), met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, geluidproductieplafonds heeft verlaagd op 53 referentiepunten, gelegen langs de rijksweg A27, ter hoogte van Utrecht Voordorp en de daar tegenover gelegen Voordorpsedijk (gemeente De Bilt). De geluidproductieplafonds worden met minimaal 0,1 dB en maximaal 3,1 dB verlaagd. Publicatie van de kennisgeving van dit besluit heeft op 3 december 2014 plaatsgevonden.
Zie bron: bsv

 

Rol provincie bij HSL

04 december 2014

Wat gaat de provincie Zuid-Holland doen tegen de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland en Kaag en Braassem? Het CDA wil van het college van Gedeputeerde Staten weten welke rol de provincie gaat spelen in het overleg hierover dat de komende maanden zal plaatsvinden. Onlangs nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan waarin staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld wordt opgeroepen samen met gemeenten, omwonenden en lokale belangenvereniging vóór 1 juni 2015 met een oplossing voor de HSL-herrie te komen. 
Zie bron: deheraut

Muziekfestivals

03 december 2014

De gemeente Dinkelland gaat optreden tegen de organisatoren van muziekfestivals. Daarom heeft het college van B en W de nota Geluid en Evenementen vastgesteld. Een van de maatregelen is dat de gemeente in de evenementenvergunning laat opnemen hoeveel geluid er geproduceerd mag worden. De gemeente gaat dat vervolgens ook meten. Om die reden plaatsen we geluidsmeters die de gemeten waarden online doorgeven aan de handhavingsambtenaar en de organisatoren. Is het niet oké, dan moet het geluid zachter. Gebeurt dat niet dan wordt de in het vooruitzicht gestelde boete verbeurd verklaard. Organisatoren die hardleers moeten er op rekenen dat boetes fors kunnen oplopen.
Zie bron: Twente actueel

lik-op-stuk bij horecageluid

01 december 2014

Horecabedrijven in de regio Haaglanden, die zich schuldig maken aan forse geluidsovertredingen, krijgen voortaan direct een boete. Deze kan oplopen tot 4.000 euro per overtreding. Voor het lik-op-stukbeleid wordt de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB Milieu) ingezet. De boete wordt opgelegd door de Buitengewoon opsporingsambtenaar van de ODH.
Zie bron: WOS.nl

Rotterdam beperkt afsteken vuurwerk

27 november 2014

Tijdens oud en nieuw mogen mensen op 31 plekken in Rotterdam geen vuurwerk afsteken. Zo is het vuurwerk verboden bij enkele verzorgingshuizen, in parken, rond kinderboerderijen en bij het Maasstad Ziekenhuis. Een andere vuurwerkvrije zone is de omgeving van de Erasmusbrug. Zo moeten mensen daar rustig naar de professionele vuurwerkshow bij de brug kunnen kijken. Die gaat gewoon door zoals gepland.
Zie bron: Rotterdam

Berekeningen geluid NS spoorloos

25 november 2014

De NS krijgt dit jaar de Kristalprijs voor transparantie, onder andere voor de MVO-berekeningen voor geluidsoverlast. De Kristalprijs is de prijs voor het meest transparante jaarverslag. Dat wil echter niet zeggen dat het makkelijk na te gaan is waarom de jury zo enthousiast is over de NS en deze als eerste in de Transparantiebenchmark plaatste.
Zie bron: p-plus

Bladblazers in concert

25 november 2014

Theatercollectief EELT in Tilburg oefende voor een BladBlazerssymfonie. Ze gebruiken hierbij bladblazers als instrumenten. "Een bladblazer is een prachtig instrument waar iedereen een mening over heeft. Sommigen balen ervan, anderen vinden het geweldig en gebruiken het als een soort meditatie", legt artistiek leider Monique Zijp van EELT uit. Het concert moet plaatsvinden in november 2014.
Zie bron: Omroep Brabant

SM feest

24 november 2014

De politie in het Engelse stadje Jesmond ging af op een melding van geluidsoverlast door een verjaardagsfeest. Eenmaal aangekomen bij het huis, bleek dat de gasten er iets onthullender uitzagen dan op normale verjaardagsfeestjes.
Zie bron: AD

Zandvoort in de fout

20 november 2014

Tijdens de races op het Circuit Park Zandvoort een overschrijding van de geluidsnormen geconstateerd. Het college van B&W heeft gezien de overschrijding het voornemen om het Circuit Park Zandvoort een preventieve dwangsom op te leggen. De overschrijding bedroeg 9 dB(A).
Zie bron: zandvoortsecourant

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >