Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Spoortunnel Delft een uitkomst

25 februari 2015

Het spoorviaduct in Delft is vervangen door een tunnel. Toen het viaduct in 1965 verrees protesteerde niemand. In loop der jaren nam de hinder toe. Woningen werden geïsoleerd. Gedacht werd aan een geluidsscherm. Omdat het viaduct veel geluid afstraalt en omdat het visueel een onding is, kwam het er gelukkig niet. Nu is er een tunnel. Dat lost veel problemen op.
Zie bron: AD

Na renovatie meer vliegtuiglawaai

25 februari 2015

Huurders in Halfweg krijgen (warmte)isolatie. Doel was ook de geluidisolatie te verbeteren, omdat de woningen onder een aanvliegroute van Schiphol liggen. Bewoners betogen dat de hinder door vliegtuigen is toegenomen.
Zie bron: VARA

Hinder door trillingen van goederentreinen.

25 februari 2015

Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen.
Zie bron: RIVM

Geen hoog scherm spoor

16 februari 2015

De helft van de bewoners in Rijen langs het spoor wil geen hoge geluidschermen. Ze stappen naar de Tweede Kamer omdat ze vinden dat hun bezwaren niet worden gehoord. Ze worden vierenhalve meter namelijk hoog. Rijen is onderdeel van een proefproject van spoorbeheerder ProRail voor geluidswerende maatregelen. Er liggen al raildempers. Er komen nieuwe spoorstaven en als laatste project komen er geluidschermen. En juist die schermen zorgen voor onrust.
Zie bron: omroep brabant

Geluid Saventem online

12 februari 2015

Op de website van Brussels Airport Traffic Control (Batc) kan iedereen alle vliegbewegingen boven de luchthaven van Zaventem volgen. Niet alleen het gebruik van de start- en landingsbanen en de vliegroutes, maar ook de gegevens van de geluidsmetingen zijn er raadpleegbaar, tot zeven dagen terug.
Zie bron: deredactie

Sloop woningen, geen scherm

12 februari 2015

Bewoners van de Molenvenseweg in Vught verkiezen sloop van hun woning boven de volgens hen ‘rampzalige gevolgen’ van de geplande intensivering (PHS) van het treinverkeer in Vught. „Vier sporen op maaiveld tien meter vanaf de voordeur met geluidsschermen van acht tot tien meter hoog zullen de leefbaarheid enorm aantasten", schetst bewoner Roland Slegers die mede spreekt namens diverse andere bewoners van de straat.
Zie bron: BD

Defensie oefent bij 'geluid gunstige wind'

12 februari 2015

Bij deze trainingsvluchten op de oefenlocatie Vliehors richt de Koninklijke Luchtmacht meetposten in op Texel, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren. Eerder werd de oefening stilgelegd omdat er veel klachten waren gekomen uit De Cocksdorp en wijde omgeving. Dat had volgens Defensie te maken met de windrichting en atmosferische omstandigheden.
Zie bron: Noordhollands Dagblad

't Herriecafe

11 februari 2015

Het moet eens afgelopen zijn met de reeks aan klachten en boetes tegen cafe  El Diablo in Geertruidenberg. Dat vindt stamgast Henk Mutsaers althans, die vanwege de negatieve publiciteit rondom zijn kroeg een protestcarnavalslied heeft geschreven. Het herriecafe kreeg de afgelopen maanden al een aantal boetes voor geluidsoverlast. Van de gemeente moet het uitbatende echtpaar de kroeg zo snel mogelijk geluidsdicht maken. Gebeurt dit niet, dan volgen er opnieuw boetes en mogelijk ook sluiting.
Zie bron: Omroep Brabant

JSF luider dan F-16 "Beleving geeft de doorslag"

10 februari 2015

Tijdens een bezoek aan vliegbasis Leeuwarden zegt minister Hennis tegen omwonenden: "Dat die kist lawaai maakt is evident. Maar de F-16 moet vervangen worden en andere straaljagers maken ook lawaai. Als er voor een ander model was gekozen, hadden we hier ook gezeten. Er zijn momenteel veel gegevens beschikbaar, maar die decibellen op papier zeggen niets over hoe we het gaan beleven". Hennis heeft toegezegd dat defensie zal onderzoeken of de geluidsisolatie van de huizen in de omgeving van de vliegbasis nog goed genoeg is.
Zie bronnen: FD en dehuisaanhuis.nl

Rijdende rechter, geluidshinder en NSG

10 februari 2015

De eerste uitzending van De Rijdende Rechter was in 1995. De meeste conflicten die voorbijkomen gaan over geluidsoverlast, recht van van overpad, schuttingen, schuurtjes en bomen die te dicht op de erfgrens zouden staan.
Zie bron: npo.nl

De NSG is de vaste adviseur als het om lawaai gaat. Zie o.a. de uitzending uitgezonden in november vorig jaar over geblaf van honden: foei.

Ook dit jaar komt de NSG weer in beeld

Vertienvoudiging klachten Saventem

09 februari 2015

Het voorbije jaar dienden 89.500 burgers een klacht in over geluidsoverlast door de Brusselse vliegrouten. Het is bijna een vertienvoudiging t.o.v. 2013. Het is het gevolg van gewijzigde vluchtroutes. Het kabinet van minister van Mobiliteit (MR) werkt aan de oprichting van een onafhankelijk controleorgaan voor de geluidshinder.
Zie bron: deredactie 

Strobalen

09 februari 2015

Voor het tegenhouden van dreunende muziek van een vijfdaags muziekfestival bij Leeuwarden doet men een test met strobalen rondom het festivalterrein. In de cirkel – doorsnee 25 meter, hoogte 6 meter - wordt geluidsapparatuur opgesteld.
Zie bron: LC

Sluiting jongerencafe dreigt

06 februari 2015

Een café te Beneden Leeuwen zal de deuren moeten sluiten als er geen oplossing wordt gevonden voor de geluidsoverlast die het volgens omwonenden veroorzaakt. De uitbater zit met de handen in het haar. "Als ik hier op vrijdag geen dj neer mag zetten, kan ik de tent beter sluiten. Op die avonden komt er veel jong volk, dan verdien ik mijn huur terug", zegt hij.
Zie bron: De Gelderlander

Geluidsoverlast pijler voor evenementenbeleid

06 februari 2015

Meer aandacht voor het tegengaan van geluidsoverlast, overmatig alcoholgebruik voorkomen en ervoor zorgen dat bezoekers van evenementen geen gevaar lopen. Het worden de 3 pijlers van het Boxmeerse evenementenbeleid dat voor de zomer klaar moet zijn. 
Zie bron: De Gelderlander

Hondenpension blijft

06 februari 2015

Omwonenden verliezen een zaak tegen de gemeente bij de Raad van State omdat ze niet aannemelijk hebben gemaakt dat gemeentelijke geluidcontroles niet deugden. Uit de controles is gebleken dat de geluidgrenswaarden niet zijn overschreden. De omwonenden hebben volgens de Raad niet met een eigen rapport aangetoond dat het tegendeel waar is.
Zie bron: Heerenveense Courant

Oplossing evenementen: verruiming geluidsgrenzen

06 februari 2015

De geluidsnormen voor evenementen, zoals de kermis en het winterfeest in Julianadorp (Noord Holland), worden verruimd. B&W gaat de gemeenteraad voorstellen de richtlijnen in de APV te versoepelen. Reden: een ondernemer krijgt een dwangsom, na metingen en omwonenden hadden  geklaagd over luide muziek. De muziek moet op werkdagen wel om elf uur uit en in het weekend om twaalf uur. Voor die tijd mag het maximale geluidsniveau de 70 dB(A) niet overschreden. 
Zie bron: Noordhollands Dagblad

Ombudsman beripst politie over evenementen

06 februari 2015

De politie Oost-Nederland heeft klachten met betrekking tot geluidsoverlast van een omwonende van de Universiteit Twente niet serieus genoeg genomen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een onderzoek naar de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld. De omwonende vindt dat de politie zich onvoldoende betrokken en oplossingsgericht heeft opgesteld. De afgelopen jaren heeft hij herhaaldelijk geluidsoverlast ervaren van diverse evenementen.
Bron: Tubantia

70 dB(A) limiet te beperkend voor cafe

04 februari 2015

Er komt nader onderzoek naar de geluidsoverlast in het westerncafé The Saloon in Assen. De gemeente gaat een controlemeting doen om te kijken of de geluiddempende maatregelen van het café hebben geholpen. Dat werd bij de rechter afgesproken. Sinds er een geluidsbegrenzer in het café is geplaatst, komt het geluid niet boven de 70 decibel uit. De eigenaresse wil graag de volumeknop weer omhoog kunnen draaien.
Zie bron: drenthejournaal

 

Waarschuwingsgeluid elektrische auto's komt er aan

03 februari 2015

In de Verenigde Staten is wetgeving over verplicht stellen van waarschuwingsgeluid voor elektrische auto’s tot eind van het jaar uitgesteld, tot grote ergernis van blinden. Volgens autoblog.com, dat het nieuws brengt, hebben studies aangetoond dat elektrische en semi-elektrische auto’s 20 tot 100 procent meer kans hebben op een aanrijding met een voetganger dan auto’s met een verbrandingsmotor. Goede regelgeving lijkt dus essentieel. In Europa is in april 2014, eveneens na lange discussies, een wet aangenomen die autofabrikanten verplicht binnen vijf jaar al hun elektrische auto’s uit te rusten met een waarschuwingsgeluid.
Zie bron: Groen7

RvS gaat prorail controleren

30 januari 2015

De Raad van State gaat beoordelen of het ministerie van Infrastructuur en Milieu het spoorweglawaai in Nederland wel goed in kaart heeft gebracht. Daarmee heeft de gemeente Borne een voorlopig succesje geboekt in de strijd tegen het lawaai van het spoor.
Zie bron:rtvoost

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >