Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Popzaal krijgt veren in kolommen

28 april 2015

Rubberen veren in vier betonnen kolommen in de popzaal van muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht moeten het geluidslek vanuit die zaal verhelpen. Vorig jaar bleek kort na de opening van het peperdure muziekcentrum dat de popklanken doordreunen in de daarboven gelegen zaal voor kamermuziek. Geluidsmetingen moeten tonen of de ingreep heeft geholpen.
Zie bron: Nieuws.nl

Steeds meer mensen ziek van verkeerslawaai

22 april 2015

Steeds meer mensen worden ziek van verkeerslawaai. Dat komt naar voren uit een onderzoek van kennisinstituut CROW-KpVV. Volgens het onderzoek ondervinden tussen de 600.000 en 800.000 Nederlanders ernstige hinder van verkeerslawaai. Ze zijn boos en hebben gevoelens van afkeer, onbehagen en onvoldaanheid. Nog eens 300.000 mensen hebben slaapproblemen door verkeerslawaai.
Zie bron: NOS  zie ook: profnews

Meer goederentreinen Brabantroute

21 april 2015

Het lijkt er niet op dat Wilma Mansveld, de staatssecretaris van infrastructuur en milieu, zwicht voor de roep om maatregelen tegen de overlast van de Brabantroute. Daar rijden sinds kort veel meer treinen over, buurtbewoners klagen over geluidshinder.
Zie bron: Omroepbrabant

dB(A) grens voor muziek, wat is dat?

15 april 2015

In Zwolle stappen omwonenden van een muziekevenement opnieuw naar de Rechtbank. De RvS had bepaald niet meer dan 90 dB(A). De gemeente zegt dat dat een gemiddelde waarde is en dus dat het van tijd tot tijd meer mag zijn. Daar zijn de omwonenden het niet mee eens.
Zie bron: RTVoost

Fatsoenscampagne voor motorrijders op rivierdijken

14 april 2015

Steeds meer gemeenten in het Gelderse rivierengebied plaatsen gele bermborden waarop motorrijders met klem wordt verzocht om zich netjes te gedragen. ‘Stop overlast’, meldt het bord.
Zie bron: Gelderlander

CLubfeesten en toernooien

13 april 2015

De DCMR Milieudienst Rijnmond gaat 60 buitensportverenigingen in de regio tijdens milieucontroles de komende maanden persoonlijk informeren over het voorkomen van geluidsoverlast. Daarnaast worden geluidsmetingen uitgevoerd. Aanleiding zijn de klachten die de DCMR regelmatig krijgt als gevolg van toernooien en clubfeesten.

Lawaai van buren staat op 1

13 april 2015

Uit het jaarverslag van Buurtbemiddeling Apeldoorn blijkt dat het bureau vooral werd ingeschakeld om een einde te maken aan burenruzies vanwege geluidsoverlast.
Zie bron: weekkrant

Grote vechtpartij

13 april 2015

Een verjaardagsfeest op Urk is totaal ontspoord. Nadat buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast van het feestje, ontstond er ruzie tussen beide partijen en werden er rake klappen uitgedeeld.
Zie bron; de stentor

Beheersing horecamuziek

08 april 2015

Met een systeem met apparatuur in horecabedrijven verwacht de gemeente Den Bosch te kunnen achterhalen waar het precies verkeerd gaat bij teveel muziekgeluid. Vijf horecabedrijven nemen deel aan deze nieuwe manier van geluid meten.
Zie bron: BD

Sportverenigingen

07 april 2015

Milieudienst Rijnmond, DCMR gaat buitensportverenigingen die geluidsoverlast veroorzaken extra controleren. De dienst heeft zestig clubs in de regio Rijnmond op de korrel. Vaak zijn sportverenigingen zich helemaal niet bewust van het feit dat ze geluidsoverlast veroorzaken. Uitbundig juichen is uiteraard niet verboden, harde muziek tijdens feesten en toernooien wel. De DCMR ziet aan het eind van de voetbal-, hockey- en tennisseizoenen vaak een piek in de klachten, als kampioenschappen en seizoensafsluitingen worden gevierd. 
Zie bron: AD

dB(C) bij evenementen omhoog

07 april 2015

Organisatoren van muziekevenementen zijn niet te spreken over de aangekondigde maatregelen tegen geluidsoverlast in Zwolle. Evenementenorganisator Wim ten Hove ziet de bui al hangen, nu de gemeente Zwolle de geluidsnormen voor evenementen in de binnenstad naar 70 dB(A) wil brengen. "Op die manier kan er geen band meer spelen in Zwolle", zegt hij. Ten Hove van PBN Music & Events; "We hebben de afgelopen jaren een leuk podium neergezet op de Nieuwe Markt tijdens het Straatfestival. Maar vorig jaar was het geluid echt bagger. We bleven netjes onder de 85 dB(A) maar gingen er bij de dB(C) keihard overheen en juist daar wordt tegenwoordig streng op gelet. En dat terwijl ze halverwege het plein de band al niet meer konden horen. En nu gaat de norm dus naar 75 dB(A) en 85 dB(C). Alleen het publiek dat buiten voor de kroegen staat maakt al voor ruim 75 dB(A) geluid!"
Zie bronnen: entertainmentbusiness en de Stentor

Geluidsgrenzen evenementen onder de loep

03 april 2015

De geluidsnormen van alle festivals die in Zwolle worden gehouden, worden komende tijd opnieuw onder de loep genomen. Dat is het gevolg van de recente rechterlijke uitspraak over geluidsnormen het dancefestival Hardshock bij de Wijthmenerplas. De geluidsgrenzen voor die locatie worden per direct verlaagd naar 75 dB(A) en 90 dB(C). Voor alle andere, al bestaande evenementen in het 'house spectrum' kijkt de gemeente Zwolle naar eindtijden en wordt, op basis van een nieuw geluidsonderzoek, naar het bijstellen van de geluidsnormen gekeken.
Zie bron: De Stentor

Nieuwe snelweg stiller

02 april 2015

Bij de aanleg van de nieuwe snelweg die bij Rotterdam de A13 en A16 met elkaar moet gaan verbinden worden extra geluidswerende voorzieningen getroffen. De kosten ervan bedragen € 26 miljoen. Het gaat om geluidsschermen tot 8 meter hoogte en/of extra geluidsarm asfalt.
Zie bron: rtvrijnmond

Geluidsvolume bevrijdingsfeesten omlaag

01 april 2015

Het actiecomité Herrie uit de Stad heeft bezwaarschriften ingediend tegen het Bevrijdingsfestival en festival Megabase in Zwolle. Het comité protesteert hiermee tegen het gehanteerde muziekvolume. Eerder werd door de RvS al besloten dat de gemeente het toegestane geluidsniveau van evenementen rondom de Wijthemenerplas moest verlagen.
Zie bron: nu.nl

Concertverbod, einde jeugdsoos

01 april 2015

Jongerenvereniging Blanko in Emmen mag van de gemeente geen concerten meer organiseren. De reden is geluidsoverlast bij live concerten. Volgens bestuurslid Refka Bouman van Blanko kwam het slechte nieuws van de gemeente keihard aan. De Blanko-leden komen volgens haar speciaal voor de concerten. "Zonder livemuziek komt er geen geld meer binnen en zonder geld is het einde Blanko." Na ampele overweging legt Blanko zich neer bij het verbod.

Zie bron: gemeente emmen

Gehoorschade schoolfeest

31 maart 2015

DJ voelt zich niet verantwoordelijk voor de eventuele gehoorschade die leerlingen mogelijk hebben opgelopen tijdens een schoolfeest waarop hij de muziek verzorgde. "Die verantwoordelijkheid ligt bij de school zelf", zegt zijn zaakwaarnemer. De organisatie van het feest moet zorgen voor een deugdelijke geluidsinstallatie. Die moet er ook op toezien dat die wordt gebruikt binnen de wettelijke richtlijnen.
Zie bron: bndestem

Skatehal wil meer geluidsruimte voor evenementen

30 maart 2015

Skatehal Area 51 wil – nu er maatregelen tegen geluidsoverlast zijn genomen – af van de strenge regels die de gemeente hanteert. In het bijbehorende café mag nu twaalf keer per jaar een concert worden gehouden, waarbij het na elf uur stil moet zijn en na twaalf uur iedereen buiten moet staan. "We moeten nu bands en evenementen afwijzen die hier heel goed zouden passen. Ook muziek is een belangrijk onderdeel van de skatecultuur", vindt manager Peter Verbeek.
Zie bron: ED

Lawaaiprotest cafebezoekers

30 maart 2015

Bezoekers van een café in Dordrecht zijn het er niet mee eens dat de Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid de kroeg al meerdere keren heeft beboet voor geluidsoverlast.
Zie bron: omroepzeeland

Dwangsom

28 maart 2015

Met een dwangsom van 5000 euro per overtreding wil de gemeente Den Bosch een eind maken aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door stichting De Muzerije. Enkele evenementen die de afgelopen tijd zijn gehouden in het gebouw hebben geleid tot klachten van een aantal omwonenden.
Zie bron: BD.nl

Scherm: meer herrie

26 maart 2015

Een bewoner in de gemeente Boxtel meent dat Rijkswaterstaat door plaatsing van een scherm langs de A2 hij de snelweg beter is gaan horen en stapte naar de Raad van State in de hoop dat die Rijkswaterstaat zal dwingen extra geluidsmaatregelen te nemen. Volgens hem schermde de aarden wal die er eerst lag de Boxtelse wijk veel beter af dan het betonnen scherm dat er nu staat.
Zie bron: bd.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >