Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Politie geeft tips

04 maart 2016

De Zwolse politie ontvangt wekelijks verschillende meldingen van geluidsoverlast en deze nemen vooral in de weekenden toe. Om de overlast te verminderen geven ze op Facebook uitleg wat geluidsoverlast is en wat er hier aan te doen is. De politie verzoekt mensen eerst zelf contact op te nemen met de veroorzaker van de overlast. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt kan er naar 0900 - 8844 gebeld worden. 
Zie bron: Stentor

Kamer steunt wet 'Schiphol'

03 maart 2016

Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in de nieuwe wetgeving die de geluidshinder van Schiphol moet verminderen. Het komt er op neer dat de banen worden gebruikt die de minste hinder veroorzaken waardoor minder mensen uiteindelijk last hebben van de vliegtuigen. De nieuwe regels worden in praktijk al even gebruikt. De wet maakt volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) groei van de luchthaven mogelijk en houdt rekening met de omgeving. `
Zie bron: HQ nieuws
Commentaar NSG: Hier wringt iets: Meer vliegtuigen is meer lawaai. Gevlogen wordt over plaatsen waar minder mensen wonen. Die mensen krijgen dus meer herrie en worden 'geslachtofferd'. Dat is onrecht. Ergo: minder vliegen over dunbevolkte gebieden en derhalve meer over dichtbevolkte gebieden. Hinder moet worden bezien vanuit het individu en niet vanuit het aantal.

Meer inrichtingen onder Activiteitenbesluit

03 maart 2016

Vanaf 1 januari 2016 vallen de volgende activiteiten onder het Activiteitenbesluit:

  • Schieten op buitenschietbanen (naast schietbanen van Defensie ook de buitenschietbanen voor sportief en recreatief gebruik, waaronder kleiduivenbanen). 
  • Houden van honden en bepaalde sier- en roofvogels in de buitenlucht (naast hondenkennels ook volières, valkeniers en dierentuinen). 
  • Grote sport- en recreatieactiviteiten met meer dan 500.000 bezoekers per jaar met uitzondering van open-luchtattractieparken (onder attractieparken vallen pretparken, themaparken en amusementsparken). 
  • Terreinen waar in de open lucht met modelvliegtuigen wordt gevlogen. 

Zie bron: Infomil

NEN normen gratis in te zien

01 maart 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn NEN-normen waarnaar 'dwingend' wordt verwezen in de regelgeving kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN. Om hiervan gebruik te maken moet u een gratis account aanmaken.
Zie bron: infomil

Stemgeluid op terrassen

01 maart 2016

De Leidse Milieuraad adviseert de gemeente om het geluid van pratende mensen op terrassen te gaan meten en te registreren. Ook zouden in rustige delen van het centrum dezelfde geluidsnormen moeten gaan gelden als in de buitenwijken en wil de LRM dat stemgeluid voortaan wordt meegenomen als criterium bij het verlenen van vergunningen en het aanpassen van bestemmingsplannen. Dat staat in een advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Zoe bron: sleutelstad

Nieuwe monitoring vliegtuiggeluid

01 maart 2016

Een monitoringsysteem koppelt geluid aantoonbaar aan opstijgende vliegtuigen. Het systeem is in staat om vliegtuigen en hun specifieke geluidsbelasting eruit te filteren. Vliegvelden en overheden die over geluidsruimte gaan, beschikken hiermee over een tool om geluidsbelasting in beeld te brengen. Door geluidsmetingen kan een relatie met hindermeldingen worden gelegd. Op basis hiervan kan een relatie worden gelegd tussen geluidsproductie, vliegbewegingen en omgevingsfactoren. Het nieuwe meetsysteem geeft een vliegveld de mogelijkheid om de geluidsruimte optimaal te gebruiken of heel gericht maatregelen te nemen om hinder te beperken.
Zie bron: Anteagroup

Afscherming nieuwe snelweg hoger

01 maart 2016

In Den Hoorn (ZH) en de Delftse wijk Buitenhof zou het snelweglawaai de wettelijke norm overschrijden. Bekeken wordt of een bestaande afscherming van 2 meter kan worden opgehoogd. De discussie is of deze wordt opgehoogd naar 3 of meteen naar 4 meter. 
Zie bron: WOS

Interactief geluidsscherm

01 maart 2016

Een interactief geluidsscherm komt omhoog komt zodra treinen passeren. Dit is een nieuwe benadering voor het reduceren van geluidsoverlast door treinen. TU Delft ontwikkelde de ‘Barrier in Motion’, een systeem met een statistische balancering waarvoor geen aandrijving nodig is.
Zie bron: engenieersonline

Beleidsdoorlichting geluid

25 februari 2016

Het RIVM licht het geluidbeleid van I&M door voor wegen en spoorwegen.
Zie bron: RIVM en download het rapport

Ergernis in stiltecoupes

08 februari 2016

Geluidsoverlast in stiltecoupés is een grote bron van ergenis onder reizigers. Daarom gaat de NS in een aantal intercity's nieuwe levensgrote stiltelogo's plaatsen op de hoofdsteunen,
Zie bron: Metro

'Silent disco' verboden om lawaai

07 februari 2016

Op een 'silent disco' luisteren bezoekers naar de muziek via een draadloze koptelefoon. De mensen horen dus de muziek, zonder dat de buren er last van hebben. Maar het gemeentebestuur van Lausanne heeft toch twee stille discofeesten in de buitenlucht verboden omdat ze geluidsoverlast zouden veroorzaken. Omwonenden hadden geklaagd dat bij andere stille feesten te veel lawaai werd gemaakt.
Zie bron: NOS

Rembrantsplein: overlast en handhaving

04 februari 2016

“In het weekend, wanneer er de meeste handhaving aanwezig is op het plein, komen de meeste overlastgevers desondanks nog gewoon weg met hun overtreding”, stelt vice-voorzitter Peter Taks van De Nachtwacht. Doordeweeks is de pakkans voor herrieschoppers, vandalen en agressievelingen volgens Taks zelfs bijna nul. Volgens de gemeente is er wel degelijk extra handhavingscapaciteit. We hebben bijvoorbeeld handhavers die bij geluidsoverlast ook ’s nachts bereikbaar zijn, en dan meteen komen. Door de extra handhaving op en rond het Rembrandtplein, is het aantal uitgedeelde boetes de afgelopen tijd flink toegenomen.”
Zie bron: napnieuws

Rondvaartboten

04 februari 2016

Amsterdam wordt strenger voor de rondvaartboten. Reders die de regels overtreden, kunnen na drie waarschuwingen hun vergunning kwijtraken. Het gaat dan om overtredingen op het gebied van geluidsoverlast, te snel varen en veiligheid.
Zie bron: Gooi en Eemlander

Muziek zachter bij carnaval

03 februari 2016

De gemeente Drimmelen en carnavalsverenigingen vragen aan de horeca in die gemeente om het geluid tijdens carnaval zachter te zetten. Dit omdat mensen de luide muziek als hinderlijk en kwalijk ervaren voor hun kinderen en er is risico op gehoorbeschadiging bij de kleintjes.
Zie bron: Omroepbrabant

Carillon 's nachts?

02 februari 2016

In Noordwijk wordt een enquete gehouden onder de omwonenden van een carillon. De vraag die voorligt is of het carillon  ook 's nachts mag tingelen. Er zijn voor en tegenstanders.
Zie bron: gemeente Noordwijk

Basketbalveld mag

02 februari 2016

Een basketbalveldje in Mook blijft, ondanks klachten uit de buurt. 6 huishoudens klaagden bij de gemeente over het geluid van stuiterende ballen op de betonnen ondergrond. Volgens de gemeente blijven de decibellen binnen aanvaardbare grenzen.
Zie bron: Gelderlander

Gemeente betaalt voor oplossing burenruzie

02 februari 2016

De gemeente Borger-Odoorn wil € 105.500 uittrekken om een burenruzie te beëindigen. Voor die prijs is de eigenaar van een bedrijfspand plus grond af te staan. Die grond krijgt dan een andere bestemming.
Zie bron: dvhn

Vervroegde sluitingstijd

29 januari 2016

Een café in Leiden, heeft een vervroegde sluitingstijd opgelegd gekregen. De beslissing werd genomen vanwege geluidsoverlast van de muziek en overtredingen in verband met de sluitingstijd van het terras.
Zie bron: nu.nl

Sanering wegverkeerslawaai

29 januari 2016

De minister I&M heeft het ontwerpbesluit tot vaststelling Saneringsplan Rijksweg A27 Eemnes Randmeren vastgesteld. Het vermeldt de saneringsobjecten en de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting bij volledige benutting van de GPP's op gevels van woningen. Een akoestisch onderzoek toont dat bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn. De wijziging van GPP's is niet aan de orde. Gevels van sommige woningen krijgen wellicht een betere geluidsisolatie. Van 1 februari tot en met 14 maart 2016 ligt het ontwerp tot vaststelling geluidssaneringsplan ter inzage.
Zie bron: rijkswaterstaat

Festival verhuist

28 januari 2016

Het Middelburgse dancefestival City of Dance neemt afscheid van het Hof van Tange in het centrum en verhuist naar een groter terrein naast de N57 aan de rand van Middelburg. Na de vorige editie werd al gesproken over een mogelijke verhuizing van het festivalterrein. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast en over overlast door bezoekers. Ook de grote hoeveelheid rommel die achterbleef was voor de partij een struikelblok.
Zie bron: omroepzeeland

GELUID IN HET NIEUWS

Plandrempel 65 dB

Voor Brabantse provinciale wegen... Verder >

Soundscaping

Gewenst geluid in de woonomgeving... Verder >

Teveel vlieglawaai Schiedam

Luchthaven moet maatregelen te treffen... Verder >

Rateltikkers voor blinden

worden in Den Bosch verbeterd... Verder >

Regionale luchthavens

ChristenUnie pleit voor time-out.... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >