Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Piepende treinwielen

17 maart 2016

Nieuwe treinen op het traject Leiden-Utrecht veroorzaken irritante piepgeluiden in bogen. De gemeente Leiden dringt aan op oplossingen. Die zijn er. Prorail zit nog niet op dat 'spoor'.
Zie bron: Sleutelstad

Walibi mag 42 dagen feesten

17 maart 2016

Walibi Holland in Biddinghuizen mag 42 dagen per jaar activiteiten in en om het attractiepark organiseren. Dat heeft de Raad van State besloten na bezwaren van omwonenden. Voorheen waren het 15 dagen. De bewonersvereniging van het nabijgelegen bungalowpark De Boschberg en de gemeenten Nunspeet en Elburg vrezen geluidsoverlast. De bestuursrechter heeft vorig jaar april de bezwaren van omwonenden al afgewezen en die uitspraak wordt nu bevestigd door de Raad van State.
Zie bron: Omroep flevoland

LFG metingen NAM Groningen

11 maart 2016

`In de gemeente Zuidhorn zijn LFG geluidsmetingen zijn uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen met Microflown Technologies. Deze metingen zijn de afgelopen periode in kaart gebracht en geanalyseerd. Enkele inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn actief betrokken bij het onderzoek. Zij hebben vooraf hun vertrouwen uitgesproken over de onderzoeksmethode en hebben een logboek bijgehouden. In veel gevallen is er geen of een zwak verband tussen gemelde hinder en gemeten LFG. De gemeente zal, naar aanleiding van het onderzoek, contact hebben met haar gemeenteraad, de NAM en de Rijksoverheid.
Zie bron: gemeente Zuidhorn

Geluiden uit de diepzee

10 maart 2016

Amerikaanse onderzoekers lieten een hydrofoon in de Challenger Deep-trog zakken en 'luisterden' drie weken lang  naar wat er in die trog allemaal te horen is. Daar  is altijd geluid te horen, zowel natuurlijke geluiden als door mensen gemaakte geluiden, zoals het schroefgeluid van schepen, het geluid van aardbevingen – ver weg en dichtbij – en het gekreun van baleinwalvissen. Ook tyfonen en zelfs het geluid van golven is op deze grote diepte nog goed te horen.
Zie bron: scientias.nl

Bedrijf vreest bouw woningen

08 maart 2016

Smidse Metaal in Arnhem vreest de komst van 180 nieuwe woningen van een bouwplan naast het bedrijf. Het woongenot van de toekomstige bewoners staat op gespannen voet met de omringende bedrijvigheid. SP-wethouder Ruimtelijke Ordening, is bereid om naar oplossingen te zoeken voor het behoud van Smidse Metaal.
Zie bron: de gelderlander

Nieuwe tabellen wegdekcorrecties

08 maart 2016

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. De wegdekcorrecties horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van twee nieuwe rapporten en twee geactualiseerde.
Zie bron; infomil

Muziekfestivals verlaten Zwolle

07 maart 2016

Het dancefestival Wildness in Zwolle gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten deze editie af te gelasten vanwege de problemen rond de locatie aan de Wijthmenerplas. "De situatie die ontstaan is aan de Wijtmenerplas is dusdanig negatief dat organisaties Studio TaS en Absolutely Fresh hebben moeten besluiten de handdoek in de ring te gooien."
Zie bron: RTVoost

Politie geeft tips

04 maart 2016

De Zwolse politie ontvangt wekelijks verschillende meldingen van geluidsoverlast en deze nemen vooral in de weekenden toe. Om de overlast te verminderen geven ze op Facebook uitleg wat geluidsoverlast is en wat er hier aan te doen is. De politie verzoekt mensen eerst zelf contact op te nemen met de veroorzaker van de overlast. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt kan er naar 0900 - 8844 gebeld worden. 
Zie bron: Stentor

Kamer steunt wet 'Schiphol'

03 maart 2016

Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in de nieuwe wetgeving die de geluidshinder van Schiphol moet verminderen. Het komt er op neer dat de banen worden gebruikt die de minste hinder veroorzaken waardoor minder mensen uiteindelijk last hebben van de vliegtuigen. De nieuwe regels worden in praktijk al even gebruikt. De wet maakt volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) groei van de luchthaven mogelijk en houdt rekening met de omgeving. `
Zie bron: HQ nieuws
Commentaar NSG: Hier wringt iets: Meer vliegtuigen is meer lawaai. Gevlogen wordt over plaatsen waar minder mensen wonen. Die mensen krijgen dus meer herrie en worden 'geslachtofferd'. Dat is onrecht. Ergo: minder vliegen over dunbevolkte gebieden en derhalve meer over dichtbevolkte gebieden. Hinder moet worden bezien vanuit het individu en niet vanuit het aantal.

Meer inrichtingen onder Activiteitenbesluit

03 maart 2016

Vanaf 1 januari 2016 vallen de volgende activiteiten onder het Activiteitenbesluit:

  • Schieten op buitenschietbanen (naast schietbanen van Defensie ook de buitenschietbanen voor sportief en recreatief gebruik, waaronder kleiduivenbanen). 
  • Houden van honden en bepaalde sier- en roofvogels in de buitenlucht (naast hondenkennels ook volières, valkeniers en dierentuinen). 
  • Grote sport- en recreatieactiviteiten met meer dan 500.000 bezoekers per jaar met uitzondering van open-luchtattractieparken (onder attractieparken vallen pretparken, themaparken en amusementsparken). 
  • Terreinen waar in de open lucht met modelvliegtuigen wordt gevlogen. 

Zie bron: Infomil

NEN normen gratis in te zien

01 maart 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn NEN-normen waarnaar 'dwingend' wordt verwezen in de regelgeving kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN. Om hiervan gebruik te maken moet u een gratis account aanmaken.
Zie bron: infomil

Stemgeluid op terrassen

01 maart 2016

De Leidse Milieuraad adviseert de gemeente om het geluid van pratende mensen op terrassen te gaan meten en te registreren. Ook zouden in rustige delen van het centrum dezelfde geluidsnormen moeten gaan gelden als in de buitenwijken en wil de LRM dat stemgeluid voortaan wordt meegenomen als criterium bij het verlenen van vergunningen en het aanpassen van bestemmingsplannen. Dat staat in een advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Zoe bron: sleutelstad

Nieuwe monitoring vliegtuiggeluid

01 maart 2016

Een monitoringsysteem koppelt geluid aantoonbaar aan opstijgende vliegtuigen. Het systeem is in staat om vliegtuigen en hun specifieke geluidsbelasting eruit te filteren. Vliegvelden en overheden die over geluidsruimte gaan, beschikken hiermee over een tool om geluidsbelasting in beeld te brengen. Door geluidsmetingen kan een relatie met hindermeldingen worden gelegd. Op basis hiervan kan een relatie worden gelegd tussen geluidsproductie, vliegbewegingen en omgevingsfactoren. Het nieuwe meetsysteem geeft een vliegveld de mogelijkheid om de geluidsruimte optimaal te gebruiken of heel gericht maatregelen te nemen om hinder te beperken.
Zie bron: Anteagroup

Afscherming nieuwe snelweg hoger

01 maart 2016

In Den Hoorn (ZH) en de Delftse wijk Buitenhof zou het snelweglawaai de wettelijke norm overschrijden. Bekeken wordt of een bestaande afscherming van 2 meter kan worden opgehoogd. De discussie is of deze wordt opgehoogd naar 3 of meteen naar 4 meter. 
Zie bron: WOS

Interactief geluidsscherm

01 maart 2016

Een interactief geluidsscherm komt omhoog komt zodra treinen passeren. Dit is een nieuwe benadering voor het reduceren van geluidsoverlast door treinen. TU Delft ontwikkelde de ‘Barrier in Motion’, een systeem met een statistische balancering waarvoor geen aandrijving nodig is.
Zie bron: engenieersonline

Beleidsdoorlichting geluid

25 februari 2016

Het RIVM licht het geluidbeleid van I&M door voor wegen en spoorwegen.
Zie bron: RIVM en download het rapport

Ergernis in stiltecoupes

08 februari 2016

Geluidsoverlast in stiltecoupés is een grote bron van ergenis onder reizigers. Daarom gaat de NS in een aantal intercity's nieuwe levensgrote stiltelogo's plaatsen op de hoofdsteunen,
Zie bron: Metro

'Silent disco' verboden om lawaai

07 februari 2016

Op een 'silent disco' luisteren bezoekers naar de muziek via een draadloze koptelefoon. De mensen horen dus de muziek, zonder dat de buren er last van hebben. Maar het gemeentebestuur van Lausanne heeft toch twee stille discofeesten in de buitenlucht verboden omdat ze geluidsoverlast zouden veroorzaken. Omwonenden hadden geklaagd dat bij andere stille feesten te veel lawaai werd gemaakt.
Zie bron: NOS

Rembrantsplein: overlast en handhaving

04 februari 2016

“In het weekend, wanneer er de meeste handhaving aanwezig is op het plein, komen de meeste overlastgevers desondanks nog gewoon weg met hun overtreding”, stelt vice-voorzitter Peter Taks van De Nachtwacht. Doordeweeks is de pakkans voor herrieschoppers, vandalen en agressievelingen volgens Taks zelfs bijna nul. Volgens de gemeente is er wel degelijk extra handhavingscapaciteit. We hebben bijvoorbeeld handhavers die bij geluidsoverlast ook ’s nachts bereikbaar zijn, en dan meteen komen. Door de extra handhaving op en rond het Rembrandtplein, is het aantal uitgedeelde boetes de afgelopen tijd flink toegenomen.”
Zie bron: napnieuws

Rondvaartboten

04 februari 2016

Amsterdam wordt strenger voor de rondvaartboten. Reders die de regels overtreden, kunnen na drie waarschuwingen hun vergunning kwijtraken. Het gaat dan om overtredingen op het gebied van geluidsoverlast, te snel varen en veiligheid.
Zie bron: Gooi en Eemlander

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >