Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

D66: verplaats Schiphol naar zee!

28 september 2016

Hoewel Schiphol op dit moment nog ruimte heeft om te groeien in de marge moet nagedacht worden over de aanleg van een nieuwe luchthaven in zee. Daarvoor pleit Salima Belhaj (D66) vandaag in het Algemeen Dagblad. “Het zou een serieuze optie kunnen zijn”, aldus het Kamerlid. Belhaj benadrukt in haar opiniestuk dat een verplaatsing van Schiphol naar zee één van de opties is, maar dat er serieus op dit idee moet worden nagedacht. “De politiek steekt nu de kop in het zand.”
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl

Schiphol: knel in de polder

28 september 2016

Schiphol zit na 100 jaar knel in de polder. Op de grond kampt Schiphol al met te weinig ruimte, in de lucht komt het maximaal aantal toegestane vluchten snel dichterbij. Groei van Schiphol kan alleen in balans met de omgeving, zegt de overheid al jaren. Hoe moet Schiphol verder na de eerste 100 jaar?
Zie bron: NRC

Gegil

28 september 2016

Omwonenden van vakantie- en attractiepark Duinrell vinden dat het maximum aantal decibellen die bezoekers van Duinrell mogen produceren moet worden vastgelegd. Een grens stellen aan het gegil in de attracties dus. De buurtvereniging 'Dorpskern Duinrell' stapte naar de Raad van State om het inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan voor de uitbreiding te laten toetsen. De buurtvereniging is bang dat het bestemmingsplan Duinrell zoveel mogelijkheid voor uitbreiding gaat en dat dat ten koste gaat van hun woongenot. Het bestemmingsplan had dan ook veel meer rekening moeten houden met hen, vinden ze. Zo had in het plan het maximale aantal bezoekers moeten zijn vastgelegd, evenals regels over attracties die niet zichtbaar mogen zijn vanuit omliggende woningen en het stemgeluid van bezoekers.
Zie bron: themapark

Noord Holland wil windmolens op grotere afstand

26 september 2016

Na zes jaar gesteggel is de maat vol voor Amsterdam. De hoofdstad wil nieuwe windmolens in de gemeente plaatsen, maar door strenge eisen van de provincie Noord-Holland wil het maar niet lukken, tot frustratie en onbegrip van wethouder Abdeluheb Choho (D66, duurzaamheid). Hij stapt naar de bestuursrechter. Landelijk is de eis dat windmolens tot 450 meter van woningen af staan, om geluidshinder te voorkomen. Dat Noord-Holland dit ophoogt tot 600 meter is volgens de D66-wethouder misschien een goedbedoelde poging om dorpen te ontzien. Maar dat die zware eis nu ook geldt voor de toch al rumoerige Amsterdamse haven vindt hij niet te verkroppen, omdat omwonenden daar heus wel wat gewend zijn met alle industriële activiteiten.
Zie bron: Trouw

Schiphol en lawaai door de jaren heen

15 september 2016

De ontwikkeling van de ernstige hinder houdt vrijwel gelijke tred met het volume van het vliegverkeer, gemiddeld over het etmaal. De ernstige slaapverstoring neemt minder toe dan het volume van het nachtelijke vliegverkeer. Woningbouw binnen de contouren voor hinder en slaapverstoring zorgt voor extra gehinderden en slaapverstoorden.
Zie bron: rijksoverheid

Gpp's worden overschreden

15 september 2016

In 2014 vindt op 1,4% van de referentiepunten van rijkswegen een overschrijding plaats. Dat is een verhoging ten opzichte van 2013. Bij spoorwegen vindt een overschrijding op 0,65% van de punten plaats. Vrijwel gelijk aan 2013.
Zie bron: rijksoverheid

klachten Schiphol

15 september 2016

Sinds 2011 is er een dalende trend te zien in het aantal klagers en het aantal klachten bij een toename van het aantal vliegbewegingen van het handelsverkeer. Het aantal personen dat in 2013 een klacht indiende was 4.624, tegenover 5.286 in 2012 en 5.419 in 2011. In 2013 werden 121.771 klachten geregistreerd, in 2012 130.604 en in 2011 132.866. 
Zie bron: rijksoverheid

Luidruchtige egel

15 september 2016

De politie werd in de nacht door een ongeruste bewoner gealarmeerd omdat hij een vreemd geluid hoorde. De bewoner kon hier niet van slapen maar vertrouwde het ook niet helemaal waarop hij met de politie belde. 'Iemand zat namelijk buiten al een uur te slepen met iets van ijzer', zo liet hij tegenover de politie weten. Agenten lokaliseerden de dader in een tuin. 'Het bleek een egel te zijn die een voederbak aan het verplaatsen was. We hebben de egel aangesproken en een bekeuring voor geluidsoverlast gegeven', grapten de agenten op Facebook.
Zie bron: blikopnieuws

Liever stil kantoor

13 september 2016

Brits onderzoek toont aan dat werknemers liever een rustige werkplek hebben dan een gratis lunch. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Oxford University. Zij hebben 1200 managers en werknemers ondervraagd en stelde vooral vragen over wat zij het liefst op hun werk zouden zien. Driekwart van de ondervraagden werkte in een zogeheten kantoortuin. De grote wens daar is: stilte.
Zie bron: metronieuws

4silence komt niet van de grond

13 september 2016

De productie van het bedrijf 4Silence, dat een betongoot bedacht als alternatief voor een geluidsscherm langs autowegen, wil niet vlotten. Ja, we gaan van award naar award, maar verder gaat het allemaal wel langzaam. Maar de weg van idee tot productie is héél lang in een land van regels. Het selecte gezelschap van tien bedrijven, dat zich woensdag presenteerde op het ministerie van Economische Zaken, heeft 'baanbrekende, innovatieve technologieën' ontwikkeld, zei minister Henk Kamp. Eerder won 4Silence al de Young Technology Award en de Accenture Innovation.
Zie bron: tubantia

Kermis

09 september 2016

Bewoners van de Eikenboomgaard in Oss hebben alle reden om boos en teleurgesteld te zijn in de gemeente. Wethouder Gé Wagemakers trok in de raadscommissie ruimte het boetekleed aan. „Geluidsmetingen hebben uitgewezen dat de norm op verschillende avonden werd overschreden.Wij hebben een vergunning afgegeven voor een buitenactiviteit van de horeca met een maximum geluidsniveau, maar hebben steken laten vallen bij de handhaving van de regels".
Zie bron: bd.nl

Festivalgedreun tot op 6 km

07 september 2016

Het was even schrikken voor de inwoners van Broek in Waterland. Gedreun drong de dorpskern binnen, maar waar kwam het toch vandaan? Het antwoord bleek onwaarschijnlijk. De bastonen van het Voltt-festival op de NDSM-werf in Amsterdam dreunden over de weilanden een heel nieuwe gemeente in, meer dan zes kilometer verderop. Tot elf uur hield het geluid aan – daarna stopte het, conform de regels. Maar dat was voor veel kinderen toch wel erg laat.
Zie bron: NRC

Eijsden-Margraten is Belgisch vliegverkeer zat

01 september 2016

De gemeente Eijsden-Margraten heeft een klacht ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gemeentebestuur vindt dat het ministerie onvoldoende maatregelen heeft getroffen tegen geluidsoverlast, veroorzaakt door vliegverkeer van en naar luchthaven Bierset bij Luik. Veel meer hinder Sinds de wijziging van routes in het luchtruim, nu drie jaar geleden, ondervinden vooral inwoners van Eijsden en Mesch veel meer hinder van het vliegverkeer. Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten willen dat de geluidsoverlast teruggebracht wordt tot het niveau van voor 4 april 2013 toen de wijziging in werking trad. Gebeurt dat niet, dan stapt Eijsden-Margraten naar de rechter, aldus een woordvoerder van de gemeente. 
Zie bron: 1limburg.nl

Buurtbemiddeling gaat vooral over lawaai

30 augustus 2016

Geluidsoverlast is al twintig jaar de belangrijkste oorzaak voor problemen tussen buren. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In de twintig jaar dat buurtbemiddeling nu bestaat is geluidsoverlast nog altijd oorzaak nummer één voor klachten en burenruzies. 
Zie bron: gemeente.nu

Meer lawaai in Muiderberg

30 augustus 2016

Een bredere A1 en een gloednieuwe spoorbrug. De aanpassingen aan de snelweg en het spoor bij Muiderberg lijken voor iedereen gunstig te uit te pakken. Lijken inderdaad, want volgens tal van Muiderbergers is de geluidsoverlast sinds de aanpassingen flink toegenomen.
Zie bron: rtvnh

Uitbreiding Heathrow heet hangijzer

29 augustus 2016

Omwonenden van Heathrow vrezen uitbreiding met een derde start- en landingsbaan vanwege geluidsoverlast en milieuorganisaties zijn tegen het plan. Eerder zei Johnson nog dat hij "desnoods voor de bulldozers gaat liggen" om te voorkomen dat de derde baan er komt. Als burgemeester pleitte Johnson in plaats daarvan voor de aanleg van een geheel nieuw vliegveld bij de monding van de Thames. Het besluit om Heathrow al dan niet uit te breiden, is al jaren een heet hangijzer in de Britse politiek. Keer op keer werd de beslissing uitgesteld, zowel door regeringen van Labour als conservatieve politici. Veel politici zijn het erover eens dat een grotere capaciteit van het luchtvervoer goed is voor de Britse economie, maar ze verschillen van mening over hoe dat moet gebeuren.
Zie bron: Nu.nl

Schiphol rekent zich rijk

26 augustus 2016

Schiphol moet zijn methode om geluidsoverlast te meten nog eens tegen het licht houden. De nieuwe start- en landingsprocedures leveren in werkelijkheid meer lawaai op dan de luchthaven nu berekent, concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).
Zie bron: NOS

Podia staan fout.

26 augustus 2016

De podia van het festival Psy-Fi bij Leeuwarden staan per abuis allemaal gericht naar buurgemeente Tytsjerksteradiel. Leeuwarden heeft excuses gemaakt.
Bron: Leeuwarder Courant

Kusttram bestrijdt booggeluid

24 augustus 2016

Al meer dan 10 jaar zoekt het Vlaamse OV-bedrijf De Lijn naar een oplossing het snerpende lawaai van de kusttram in scherpe bochten tot aanvaardbare geluidswaarden te reduceren. Inmiddels zijn 8 stellen uitgerust met een gps-gestuurd systeem dat op kritische punten zoals bochten een afbreekbare smeerpasta op de rails spuit. Betrachting van de Lijn is om de geluidshinder in de ca. 10 storende bochten op het 72 km lange traject tot onder de 80 decibel te herleiden. 
Zie bron: knack.be

Muziek van festival eerder uit.

03 augustus 2016

Het Europees Jongleerfestival dat wordt gehouden in Almere Poort zet de muziek op het festivalterrein eerder uit. Dit nadat verschillende omwonenden bij de gemeente hebben geklaagd over geluidsoverlast. De gemeente Almere laat weten dat het festival een vergunning heeft om tot 03:00 uur ‘s nachts versterkte muziek te gebruiken. Naar aanleiding van de klachten heeft de organisatie besloten de muziek om 01:00 uur al uit te zetten.
Zie bron: omroepflevoland

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >